Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (5 έως 9 από 71)

" ... οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συντάσσουν τα τιμολόγια μελέτης με παραπομπή στις εκάστοτε εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ... "

(έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ, αρ.πρωτ. 3187/15-07-2015)

Με απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εγκρίθηκαν αναθεωρημένες Πρότυπες Διακηρύξεις Δημοσίων Εργων Τύπου Α και Β (επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 664Β/2015), οι οποίες είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 6 Μαϊου 2015.

Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (αρ. πρωτ. 1471/01-04-15)

Μέχρι την σύσταση και λειτουργία του "Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων", η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 261Α / 17-12-2014)