Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 71)
Οδηγία Χαμηλής Τάσεως (LVD) 2006/95/ΕΚ
Ανάρτηση23 Νοεμβρίου 2013

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως.

Επισυνάπτεται πρόσφατο (6 ΦΕΒ 13) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Ελληνικές Αρχές.

Η 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής (2η ΔΚΒΠ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ συνέταξε τον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, προκειμένου να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και ενημέρωση, σχετικά με τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται τα δομικά προϊόντα.