Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022
Απόψεις για αναπτυξιακά θέματα

...

Απόψεις για αναπτυξιακά θέματα
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 35)

Η ιπτάμενη τέφρα είναι προϊόν της καύσεως του άνθρακα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - συγκρατείται και αποτίθεται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα που είναι τοποθετημένα στους καπναγωγούς, για λόγους προστασίας περιβάλλοντος. Η σύστασή της εξαρτάται και από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Κατά γενική, παγκόσμια αναγνώριση οι δυνατότητες ωφελίμου χρήσεως της τέφρας και η πραγματοποιούμενη χρήση της εκτείνονται σε πολλούς τομείς.


Κάποιες ενδιαφέρουσες σκέψεις που πρέπει να προβληματίζουν όλους ...

Ο Βασιλεύς Γεώργιος ζει!!!
Ανάρτηση28 Οκτωβρίου 2012

Αρθρο του κ. Γιώργου Κράλογλου από την ιστοσελίδα www.capital.gr 

Tο 1922 ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ υπέγραψε Διάταγμα που όριζε ότι για εργοστάσια με μηχανήματα πάνω από 22 kW απαιτείται ειδική μελέτη εγκαταστάσεως για να πάρουν άδεια. Το Βασιλικό Διάταγμα του Γεωργίου ισχύει και σήμερα και εφαρμόζεται από το Yπουργείο Ανάπτυξης!!!

Παρουσίαση του δρ. Παν. Καρκατσούλη, Στελέχους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε ανοικτή συζήτηση με τίτλο "Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές", που οργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια, με στόχο την ενίσχυση του προβληματισμού και την διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων που θα διαμορφώσουν την πορεία της χώρας στην επόμενη δεκαετία.