Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Καταγραφή της εξέλιξης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, από τις πρώτες διατάξεις του 1928 μέχρι σήμερα, με συνδέσμους για την ανάγνωση (και "κατέβασμα") όλων των σχετικών ΦΕΚ.

Αντισεισμικός Κανονισμός: από τη βρεφική ηλικία στην ωριμότητα Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός Η προσπάθεια να καταγραφεί η εξέλιξη του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού έχει γίνει στην ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr, πρώτα με ομώνυμο άρθρο και αργότερα με το άρθρο "Οδηγίες που εκδόθηκαν για τις κατασκευές και επισκευές μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων". Παρατέθηκαν τα κείμενα των διαδοχικών "βημάτων" του Κανονισμού που αναβρέθηκαν, θεωρήθηκε χρήσιμο να ολοκληρωθεί ο κατάλογος και διατηρήθηκε η επιθυμία για αναζήτηση. Το πρόσφατο άρθρο με τίτλο "Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες - Μέρος Β΄: Βλάβες από σεισμό" (CTRL+click) έδωσε μια ακόμη ευκαιρία για την αναζήτηση νέων στοιχείων και για τη συμπλήρωση των προηγουμένων, κάτι που επετεύχθητε και με τη βοήθεια των συναδέλφων του ΟΑΣΠ, τους οποίους και ευχαριστούμε. Σ' αυτήν την καινούργια προσπάθεια θεωρήθηκε σκόπιμο και χρήσιμο να παρατεθεί, σε κάθε νέο Διάταγμα του Κανονισμού που τροποποιούσε τις προηγούμενες διατάξεις, και μια στοιχειώδης περίληψη του περιεχομένου του. Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε "ζωντανά" την εξέλιξη της γνώσης, από τον σεισμό του 1928 μέχρι σήμερα. Να διαπιστώσουμε το μέγεθος της διαφοράς. Να διαισθανθούμε μέσα από τη "συμπλήρωση της τροποποίησης της προσθήκης" του βασικού Νόμου και την "προσθήκη στην τροποποιημένη συμπλήρωση" του επόμενου, την επίμονη προσπάθεια (την αγωνία ίσως) για την προσέγγιση (μόνο την προσέγγιση) της αλήθειας. Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τη διαδρομή από τη αρχή ως το τέλος. Αισθάνεται να παρακολουθεί τη διαδρομή ενός ανιχνευτή μέσα σε ναρκοπέδιο -- σε ένα πεδίο στο οποίον ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε του βήμα, και όπου τα όπλα του για την διάσωσή του είναι όσα (όχι όλα) ξέρει για τις νάρκες, κάποια ατελή όργανα ανιχνεύσεως που διαθέτει, η προσοχή και η διαίσθησή του. Με αβέβαια βήματα, με συνεχείς αλλαγές διασκελισμού και κατευθύνσεως προσπαθεί να βρει τον ασφαλή δρόμο, έχοντας την επίγνωση ότι οδηγεί και άλλους. Είναι από κάθε άποψη διδακτική η παρακολούθηση του νεογέννητου στη διαδικασία ενηλικίωσης. Βοηθάει να είμαστε σεμνοί και συγκρατημένοι, αναλογιζόμενοι πώς πιστεύαμε ότι ξέρουμε τα πάντα για κάθε φαινόμενο στις μικρές μας ηλικίες (σε κάθε ηλικία), και πώς διαπιστώναμε, χρόνο με το χρόνο καθώς προσεγγίζαμε την ωριμότητα, πόσο λίγα ξέραμε. Ένα πολύ χρήσιμο μήνυμα για αυτοσυναίσθηση και αυτοσυγκράτηση, γιατί και σήμερα νομίζουμε πάλι ότι τα ξέρουμε όλα στο εξεταζόμενο αντικείμενο. Δημιουργούνται όμως και σκέψεις δυσάρεστες σ' αυτή τη διαδρομή, που έχουν σχέση με την απόδοση της δικαιοσύνης (όσον αφορά το επάγγελμα), και που προκαλούν πικρία. Κάθε φορά που η Πολιτεία έβγαζε (και βγάζει) ένα καινούργιο Κανονισμό που τροποποιούσε τον προηγούμενο, ανεγνώριζε επισήμως και εμπράκτως (έργω το λένε οι νομικοί) ότι ο προηγούμενος υστερούσε, είχε αδυναμίες, άγνοια, ατέλειες, ανεπάρκεια, σφάλματα.1 / 11 Στις αδυναμίες όμως αυτές, που οφείλονταν σε υστέρηση της (συνεχώς εξελισσόμενης) επιστημονικής γνώσεως, που διαπιστώθηκε μεταγενεστέρως, έχουν στηριχθεί οριστικές καταδίκες μηχανικών, ποινικές και αστικές -- στην αντίληψη της αστικής δικαιοσύνης ότι "όποιος πληρώνει αντισεισμική μελέτη έχει την απαίτηση, κατά τον Νόμο, να έχει εξασφαλίσει πλήρη προστασία". Όμως, ο Νόμος - Αντισεισμικός Κανονισμός δεν μοιάζει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο, για τον οποίο αρκεί η βούληση του υπόχρεου για την επίτευξη του σκοπού του Νόμου. Στα επόμενα έχει επιχειρηθεί η καταγραφή όλων των Ελληνικών κανονιστικών κειμένων που έχουν σχέση με τον σεισμό. Έχει επιδιωχθεί και η απόκτηση και διάθεση των πλήρων κειμένων, χωρίς απόλυτη επιτυχία. Προκαλεί έκπληξη ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχει κάθε μηχανικός, αμέσως, στη διάθεσή του, τον πλήρη κατάλογο, με τα πλήρη κείμενα. Ο αγώνας - τώρα - συνεχίζεται. Παρατήρηση: Τα ΦΕΚ που στην συνέχεια επισημαίνονται με μπλέ χρώμα μπορεί κανείς να διαβάσει και να "κατεβάσει" με CTRL+click στην σχετική αναγραφή. 1.ΠΔ 1 - 11 - 1928 "Περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου" ΦΕΚ 234Α / 7-11-1928 Η ενέργεια του σεισμού εισάγεται στον υπολογισμό με δύο συνιστώσες. Ως οριζόντια συνιστώσα εισάγεται δύναμη, θετική ή αρνητική, μεγέθους ίσου προς το 12% των κατακορύφων φορτίων. Ως κατακόρυφη συνιστώσα εισάγεται δύναμη, θετική ή αρνητική, ίση προς το 30% των αυτών φορτίων. Οι δυνάμεις εφαρμόζονται στο κέντρο της αντιστοίχου μάζης. Για τους υπολογισμούς σκυροδέματος υποδεικνύονται οι Γερμανικοί Κανονισμοί του 1925, για τα ξύλινα οι Κανονισμοί των Γερμανικών Σιδηροδρόμων του 1926 και για τις σιδηρές κατασκευές οι Γερμανικοί Κανονισμοί του 1919. Χορηγούνται πολεοδομικοί και κατασκευαστικοί κανόνες για ανέγερση, προσθήκη και επισκευή, πάσης μορφής κατασκευών (από ωμόπλινθους, λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή, ξύλο, χάλυβα, σκυρόδεμα και συνδυασμούς τους). Επισημαίνεται η ανάγκη καλής κατασκευής. Επισημαίνεται η ανάγκη απαραμόρφωτης σύνδεσης κατακορύφων και οριζοντίων στοιχείων (κόμβου). Υποδεικνύεται κατασκευή σε σταθερό έδαφος με σεπ = 2 kg/cm2. Ζώνες (σενάζ) στα κατώφλια και ανώφλια των κουφωμάτων.2.ΠΔ 2 - 10 - 1931 "Περί του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού της σεισμοπλήκτου περιοχής Κορίνθου - Λουτρακίου ΦΕΚ 375Α / 29-10-1931 Πρόκειται για επανάληψη του Κανονισμού, συμπληρωμένου και βελτιωμένου σε θέματα κατασκευών, προσθηκών και επισκευών. Η διεύθυνση των δυνάμεων θα τίθεται κατά τους κύριους άξονες της κατασκευής. Επιτρέπεται να μη λαμβάνεται σύγχρονη εφαρμογή κατακόρυφης και οριζόντιας δύναμης σεισμού. Ελάχιστα κατασκευαστικά στοιχεία τοιχίων: πάχος 15 cm, οπλισμός διπλή εσχάρα Φ8/20, με σύσταση να βαίνει ο οπλισμός με κλίση 45ο ως προς τον ορίζοντα. Μήκος υπερκαλύψεως οπλισμών 40Φ.3.ΒΔ 19 - 12 - 1935 "Περί συμπληρώσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου - Λουτρακίου" ΦΕΚ 4Α / 4-1-1936 Προϋπόθεση για προσθήκη καθ' ύψος, η σύνταξη Πρακτικού από δύο μηχανικούς (ο ένας του Γραφείου Ανοικοδομήσεως Κορίνθου) περί της καλής κατασκευής του υπάρχοντος. 2 / 11 4.ΚΔ 9 - 8 - 1941 "Περί επεκτάσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού εις την περιοχήν Λαρίσσης" ΦΕΚ 277Α / 16-8-1941 Εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, κατά την οποίαν η κατακόρυφη και οριζόντια δύναμη σεισμού ορίζονται σε ποσοστό 10% των κατακορύφων φορτίων.5.ΒΔ 28 - 7 - 1947 "Περί τροποποιήσεως του από 2-10-1931 Διατάγματος περί Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού" ΦΕΚ 165Α / 11-8-1947 Τροποποιούνται τα άρθρα 1, 7, 9, 10, 12 και 15. Η εφαρμογή των τροποποιουμένων διατάξεων αφορά όλες τις περιοχές στις οποίες έχει επεκταθεί ο Κανονισμός. Παραμένει μόνο η οριζόντια συνιστώσα του σεισμού, θετική ή αρνητική, με μέγεθος ίσο προς το 10% των κατακορύφων φορτίων. Αναμορφώνονται και συμπληρώνονται οι "οικοδομικές" διατάξεις (ύψη, όροφοι κλπ.) και αυτές που αφορούν τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και επισκευής, και τους κανόνες της τέχνης. Ενισχύονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή ζωνών (σενάζ). Για την εκτέλεση "θεμελιώδους επισκευής" ή προσθήκης ορόφου, απαιτείται σύνταξη Πρακτικού τριμελούς Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών, εκ των οποίων δύο Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι οποίοι αποφαίνονται για τον καταλληλότερο τρόπο.6.ΒΔ 8 - 1 - 1951 "Περί τροποποιήσεως του αντισεισμικού κανονισμού Κορίνθου" ΦΕΚ 20Α / 15-1-1951 Για την προσθήκη ορόφου ή την θεμελιώδη επισκευή βλαβέντων κτιρίων, η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ομόφωνη βεβαίωση δύο Πολιτικών Μηχανικών που θα βεβαιώνουν ότι εξέτασαν την οικοδομή και διεπίστωσαν ότι η κατάστασή της είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να εκτελεσθούν με ασφάλεια οι σκοπούμενες εργασίες.7.ΒΔ 17 - 6 - 1954 "Περί επεκτάσεως του Αντισεισμικού Οικοδομικού Κανονισμού Κορίνθου - Λουτρακίου εις την περιοχήν των Νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου" ΦΕΚ 134Α / 26-6-1954 Επεκτείνει την ισχύ του από 2 - 10 - 1931 Διατάγματος για την περιοχή Κορίνθου - Λουτρακίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα από 19 - 12 - 1935, 28 - 7 -1947 και 8 - 1 - 1951, Βασ. Διατάγματα, σε ολόκληρη την περιοχή των Νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.8.Εγκ. 19522/255/3-6-1954 Υπηρεσίας Οικισμού. "Οδηγίαι αφορώσαι την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών εις σεισμοπλήκτους περιοχάς" Δεν έχει ευρεθεί το κείμενο. Η ύπαρξη του συνάγεται από την υπ' αριθμ. 537/25-4-1955 διαμαρτυρία του ΤΕΕ προς τον Υφυπουργό Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων, για οδηγίες και αποφάσεις "εφ' ών ουδαμώς εζητήθη η γνώμη του ΤΕΕ....και αίτινες δεν εκοινοποιήθησαν εις το ΤΕΕ." Τ.Χ. 82/19553 / 11 9. Υπ. Αποφ. 29640/2077/29-6-1954 Γραφείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Ιονίων Νήσων (Γ.Α.Σ.Ι.Ν.) - Υπ. Συντονισμού. "Τεχνικοί όροι και Οδηγίαι δια μονωρόφους και διωρόφους οικοδομάς συνήθους μορφής των πληγεισών Ιονίων Νήσων" Έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr ως Παράρτημα 2ο του άρθρου "Οδηγίες μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων" (CTRL+click) Παρέχει υποδείξεις και σκαριφήματα ορθής κατασκευής "τοιχοδομών", εισάγοντας και τη χρησιμοποίηση οπλισμού. 10. Οδηγίες Γ.Α.Σ.Ι.Ν. - Υπ. Συντονισμού 9 - 8 - 1954. "Επισκευαί των εκ σεισμού βεβλαμένων κτιρίων". Εκτός από τις επισημάνσεις για καλή κατασκευή και δημιουργία ζωνών (σενάζ), υποδεικνύονται ως μέσα αποκαταστάσεως οι "σιμεντενέσεις", οι "σιμεντοεκτοξεύσεις" και οι "χαλυβδοταινίες", χωρίς όμως να χορηγούνται υποδείξεις ορθής εφαρμογής, προδιαγραφές και σχέδια ή σκαριφήματα. Το κείμενο έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr ως Παράρτημα 3ο του άρθρου"Οδηγίες μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων" (CTRL+click) 11. Υπ. Αποφ. Ε.34770/1-8-1955 Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων "Προσωρινός Κανονισμός Αντισεισμικότητος Οικοδομικών Έργων". Δεν έχει ανευρεθεί το περιεχόμενο. Αναφέρεται στο κείμενο των "Προσθέτων συμπληρωματικών διατάξεων Προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητος Οικοδομικών Έργων". Ε. 50719/3-11-1955 12. Υπ. Αποφ. Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Ε. 45169/1-10-1955 "Συμπληρωματικαί διατάξεις Προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητος Οικοδομικών Έργων" Ομοίως ως άνω. 13. Υπ. Αποφ. Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Ε. 50719/4090/3-11-1955 "Πρόσθετοι συμπληρωματικαί διατάξεις Προσωρινού Κανονισμού Αντισεισμικότητος Οικοδομικών Έργων" Έχει αναρτηθεί στο www.archimedes.gr ως Παράρτημα 4ο του άρθρου "Οδηγίες μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων" (CTRL+click). Απλοποιεί, υπό προϋποθέσεις, τη διαδικασία προσθήκης ορόφων. Υποδείξεις για τις επισκευές και την επιλογή σεισμικού συντελεστή, για τις περιοχές σεισμικότητας Ι και ΙΙ. 14. Υπ. Αποφ. Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων 5972/551/ 4-2-1956 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Ε. 50719/4090/3-11-1956 Αποφάσεως" Έχει αναρτηθεί στο www.archimedes.gr ως Παράρτημα 5ο του άρθρου "Οδηγίες μετά τον σεισμό των Ιονίων Νήσων" (CTRL+click). Ρυθμίζονται θέματα επιλογής του σεισμικού συντελεστή, σε σχέση με τη φύση του εδάφους. 15. ΒΔ 19 - 2 - 1959 "Περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων" ΦΕΚ 36Α / 26-2-1959 Είναι ο βασικός Αντισεισμικός Κανονισμός, υποχρεωτικής εφαρμογής για ολόκληρη τη χώρα. Από απόψεως σεισμικότητας, οι περιοχές της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ασθενώς (Ι), μετρίως (ΙΙ) και ισχυρώς (ΙΙΙ) σεισμόπληκτες.4 / 11 Περιλαμβάνεται "Πίναξ 1 χαρακτηρισμού σεισμικότητας οικισμών Ελλάδος". Από απόψεως σεισμικότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, μικρής (α), μετρίας (β), μεγάλης (γ) και εξαιρετικής επικινδυνότητας. Στην τελευταία, η δόμηση επιτρέπεται μόνο αν ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Ο συντελεστής σεισμικής επιβαρύνσεως (ε) συνάγεται από τον συνδυασμό περιοχής σεισμικότητας και κατηγορίας εδάφους, κυμαινόμενος από ε =.0,04 (για σεισμικότητα Ια), μέχρι ε = 0,16 (για σεισμικότητα ΙΙΙγ). Η οριζόντια (στατική) σεισμική δύναμη θεωρείται ως εφαρμοζόμενη στο κέντρο της αντιστοίχου μάζης (ορθογωνική κατανομή), με φορά εναλλασσόμενη, κατά τους κύριους άξονες, και μέγεθος ίσο προς το αντίστοιχο κατακόρυφο φορτίο (μόνιμο και κινητό) πολλαπλασιασμένο επί τον συντελεστή (ε). Κατακόρυφη σεισμική επιβάρυνση 3ε εφαρμόζεται στους προβόλους. Συνιστάται η διάταξη τοιχίων ακαμψίας με πάχος 20 cm (ή 15 cm αν περατούνται σε στύλους), με οπλισμό διπλή εσχάρα με Φ8/25, σε κατάλληλη διάταξη, ώστε το κέντρο ελαστικής στροφής να προσεγγίζει το κέντρο των μαζών -- μήκος τοιχίων τουλάχιστον 1,0m για ε=0,04 και τουλάχιστον 1,20 m για ε>0,04. Λόγω σπανιότητος φορτίσεως σεισμού, επιτρέπεται, για καθολική φόρτιση, υπέρβαση των τάσεων κατά 20% στο σκυρόδεμα και κατά 50% στο έδαφος θεμελιώσεως. Ελάχιστη διάσταση γωνιακών στύλων 30/30 για τους τρεις ανώτατους ορόφους και 35/35 για τους κατώτερους, με οπλισμό τουλάχιστον 12 cm2. Δίνονται κατασκευαστικές οδηγίες και συστάσεις. 16. ΒΔ "Περί τροποποιήσεως του από 19-2-1959 Διατάγματος περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων" ΦΕΚ 190Α / 14-9-1959 Εισάγεται ο "ειδικός αντισεισμικός έλεγχος" (ανεξάρτητα από τον γενικό), με τον έλεγχο κάθε κατακορύφου στοιχείου, με σεισμική δύναμη ίση προς το κατακόρυφο φορτίο του πολλαπλασιασμένο με ε/2. Στα γωνιακά υποστυλώματα ο έλεγχος θα γίνεται και για γωνία 45ο ως προς τους κύριους άξονες. 17. ΠΔ 1020/1-9-1981 "περί αντικαταστάσεως του Πίνακα 1 της παρ. 2 του αρθρ. 2 του από 19/26-2-1959 ΒΔ περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων" ΦΕΚ 253Α / 14-9.-981 Εμπλουτίζεται ο Πίνακας χαρακτηρισμού σεισμικότητας των οικισμών της Ελλάδος του ΒΔ 1959, με νέους οικισμούς και με τροποποίηση (αύξηση) της σεισμικότητας σε πολλούς από τους ήδη περιλαμβανομένους. 18. Υπ.Αποφ. 4 - 4 - 1984 Υ.Δ.Ε "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΒΔ της 19/26 Φεβρ. 1959 "περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων" ΦΕΚ 239Β / 16-4-1984 Η Απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως, αλλά ο αντικαθιστάμενος Κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει παραλλήλως με τον νέο επί εξάμηνο, μετά την πάροδο του οποίου έχει ισχύ εφαρμογής μόνον ο νέος Κανονισμός. Περιλαμβάνεται Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας (εκτός από τον Πίνακα). Εισάγεται ο συντελεστής σπουδαιότητας, αναλόγως κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος του έργου, με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής (ε) για τον προσδιορισμό των οριζοντίων συνιστωσών των σεισμικών δυνάμεων. Η συνολική σεισμική δύναμη κατανέμεται καθ' ύψος του κτιρίου τριγωνικά, με τη μέγιστη τεταγμένη στην κορυφή. Επισημαίνεται η αθέλητη, αλλά σημαντική, ακαμψία που προσδίδουν οι τοίχοι πληρώσεως και συνιστάται η ενίσχυση των φερόντων στοιχείων ακαμψίας στους ορόφους με μειωμένους τοίχους πληρώσεως.5 / 11 Απαγορεύεται η βλάβη φερόντων στοιχείων από συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ. Γίνονται υποδείξεις για πλάκες άνευ δοκών, για πλαισιακή λειτουργία οριζοντίων - κατακορύφων στοιχείων και αρμούς διακοπής. Επιβάλλεται η ενίσχυση των άκρων των τοιχίων, επί μήκους 0,2 Lw και τουλάχιστον 2b, με ελάχιστο οπλισμό 4Φ14 και συνδετήρες Φ8 ανά b/2. Προσδιορίζονται οι "κρίσιμες" περιοχές στύλων και δοκών και οι απαιτήσεις διαμορφώσεως του κόμβου. Επίσης η όπλιση της διατομής του στύλου, με περίσφιξη και πολύτμητους συνδετήρες. Επισημαίνεται ο κίνδυνος του "κοντού υποστυλώματος". Κατασκευαστικές υποδείξεις. 19. Υπ.Αποφ. ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/1-10-1985 "Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ΒΔ 19/26 Φεβρουαρίου 1959 περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων" ΦΕΚ 587Β / 1985 Διακρίνονται οι προσθήκες κτιρίων σε στατικώς ανεξάρτητες ή όχι. Για τη δεύτερη κατηγορία ορίζεται πότε απαιτείται ή όχι ο έλεγχος του υφισταμένου, αναλόγως σπουδαιότητας, αριθμού ορόφων και υφισταμένης προβλέψεως προσθήκης. Κατά τροποποίηση των διατάξεων του ΒΔ 1959, επιτρέπεται υπέρβαση των τάσεων κατά 20% για τον χάλυβα και κατά 50% της συμβατικής αντοχής 28 ημερών για το σκυρόδεμα.20. Υπ.Αποφ. Δ17α/08/32/ΦΝ275/30-9-1992 "Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός" (ΝΕΑΚ) ΦΕΚ 613Β / 12-10-1992 Εξ αρχής σύνταξη του Αντισεισμικού Κανονισμού επί τη βάσει νέων "αρχών" και νέας φιλοσοφίας, με ισχύ από της δημοσιεύσεως. Θα εφαρμόζεται επί 2 έτη εκ παραλλήλου με τις διατάξεις του ΒΔ 1959 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, μετά την πάροδο των οποίων ο παλαιός Κανονισμός καταργείται. Εντάσσονται ως αναπόσπαστα τμήματά του 4 Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄. Περιλαμβάνονται Σχόλια - Αιτιολογική Έκθεση. Ο σεισμός αντιμετωπίζεται ως δυναμικό φαινόμενο και η φόρτιση συνάγεται από φάσματα αποκρίσεως. Ορίζονται ως θεμελιώδεις απαιτήσεις σεισμικής συμπεριφοράς των σχεδιαζομένων δομημάτων, η αποφυγή κατάρρευσης, ο περιορισμός των βλαβών και η διασφάλιση ελάχιστης στάθμης λειτουργιών. Εισάγεται η απαίτηση πλαστιμότητας των στοιχείων του φορέα στις πιθανές θέσεις πλαστικών αρθρώσεων και προσδιορίζονται "κρίσιμες περιοχές". Εισάγεται ο ικανοτικός έλεγχος. Εισάγεται ο υπολογισμός των μετακινήσεων των ορόφων και ορίζονται όρια. Ορίζονται 4 ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου και χορηγείται και σχετικός Πίνακας οικισμών, με αντίστοιχες σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους α = 0.12, 0.16, 0.24, 0.36. Οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας εδαφών είναι 4 και επίσης ορίζονται 4 κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων. Εισάγεται στον υπολογισμό η συμπεριφορά της ίδιας της κατασκευής με τον συντελεστή συμπεριφοράς, τον συντελεστή απόσβεσης και τον συντελεστή θεμελίωσης. Λαμβάνεται υπ' όψιν η τυχηματική εκκεντρότητα. Ορίζονται οι δράσεις και οι συντελεστές συνδυασμού τους. Εισάγεται η υποχρεωτική κατασκευή σεισμικού αρμού μεταξύ κτιρίων, με εναλλακτική δυνατότητα την κατασκευή "προσκρουστήρων". 21. Υπ.Αποφ. Δ16γ/05/663/Γ/10-10-1994 "Τροποποίηση αριθ. Δ17α/08/32/ΦΝ275/30-91992 απόφασης έγκρισης Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ)" ΦΕΚ 774Β / 12-10-19946 / 11 Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του πρώτου άρθρου της αριθ. Δ17α/08/ 32/ΦΝ275/30.9.92 απόφασης έγκρισης του ΝΕΑΚ και ορίζεται η παράλληλη εφαρμογή του παλιού και του νέου Κανονισμού μέχρι 30 Ιουνίου 1995. 22. Υπ.Αποφ. Δ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 "Έγκριση τροποποίησης; και συμπλήρωσης διατάξεων του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" ΦΕΚ 534Β / 20-6-1995 Βελτιώνονται, τροποποιούνται ή προστίθενται στοιχεία και τύποι υπολογισμού. Οριστικοποιείται η ημερομηνία 1-7-1995 για την έναρξη αποκλειστικής εφαρμογής του ΝΕΑΚ. 23. Υπ.Αποφ. Δ17α/01/49/ΦΝ275/3-7-1995 "Συμπλήρωση της Απόφασης Δ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-1995 [Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ/Β/534)]" ΦΕΚ 588Β / 6-7-1995 Προστίθεται στον Κανονισμό το Παράρτημα Ε΄ με το οποίο ορίζονται κανόνες, τίθενται προϋποθέσεις και ρυθμίζονται διαδικασίες για την προσθήκη ορόφων σε υπάρχοντα κτίρια. 24. Υπ.Αποφ. Δ17α/111/2/ΦΝ275/4-10-1995 ΦΕΚ 850Β / 11-10-1995 Οι περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης κατατάσσονται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. 25. Υπ.Αποφ. Δ17α/09/59/ΦΝ275/15-7-1996 "Εφαρμογή διατάξεων "Νέου Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα" και "Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" για κτίρια του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" ΦΕΚ 611Β / 22-7-1996 Γίνεται τακτοποίηση των συμβατικών σχέσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς τους μελετητές. Ορίζεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις του "Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος" (ΦΕΚ 1068/Β/91) και του "Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" (ΦΕΚ 613/Β/92) δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε κτίρια του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, για τα οποία έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη ή έχει υποβληθεί για έγκριση, πριν από την 1-7-1995. 26. Υπ.Αποφ. Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 "Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" ΦΕΚ 2184Β / 20-12-1999 Είναι ο Κανονισμός που χρησιμοποιείται σήμερα με το όνομα Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ2000. Αποτελεί αναθεώρηση, συμπλήρωση και βελτίωση του ΝΕΑΚ, με προσαρμογή προς τους Ευρωκώδικες EC 8 και EC 7, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι επιστημονικές απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΝΕΑΚ. Ισχύει από της δημοσιεύσεως. Εντάσσονται ως αναπόσπαστα τμήματά του επτά παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄. Επί ένα έτος θα εφαρμόζεται παράλληλα προς τον ΝΕΑΚ, με ελευθερία επιλογής, μετά τη λήξη της προθεσμίας η εφαρμογή του γίνεται αποκλειστική. Επαναλαμβάνονται και αναλύονται ως κύριοι στόχοι και θεμελιώδεις απαιτήσεις σεισμικής συμπεριφοράς των σχεδιαζομένων δομημάτων, η αποφυγή καταρρεύσεως, ο περιορισμός των βλαβών και η διασφάλιση της ελάχιστης στάθμης λειτουργιών. 7 / 11 Αναγνωρίζεται (Σ1.1.1.δ) ότι η μη επίτευξη του στόχου, στην περίπτωση κάποιου σεισμού, δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Διατηρούνται γενικώς οι βασικές αρχές σχεδιασμού του προηγουμένου Κανονισμού ΝΕΑΚ, με επαύξηση των απαιτήσεων. Ορίζονται 4 ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου και χορηγείται και σχετικός Πίνακας οικισμών, με αντίστοιχες σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους A = 0.12, 0.16, 0.24, 0.36. Οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας εδαφών είναι 4 και επίσης ορίζονται 4 κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων. Επιβάλλεται ο αντισεισμικός αρμός, με ελάχιστα όρια πλάτους που εξαρτώνται από τον αριθμό ορόφων και τον υπολογισμό των μετατοπίσεων. 27. Υπ.Αποφ. Δ17α/160/5/ΦΝ429/11-12-2000 "Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής του ΕΑΚ-2000 και του ΕΚΩΣ-2000" ΦΕΚ 1564Β / 22-12-2000 Ορίζεται, λόγω συμβατότητος των δύο Κανονισμών, ως νέα, κοινή ημερομηνία ενάρξεως της καινής εφαρμογής τους, και αποκλειστικής εφαρμογής του ΕΑΚ-2000, η 30-6-2001. 28. Υπ.Αποφ. Δ17α/67/1/ΦΝ275/6-6-2003 "Τροποποίηση και Συμπλήρωση Απόφασης Έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000" ΦΕΚ 781Β / 18-6-2003τηςΠεριλαμβάνει 4 επεμβάσεις, εκ των οποίων οι τρείς αφορούν την αντοχή του εδάφους και εδαφοτεχνική έρευνα. Η τέταρτη αφορά τη λειτουργία των τοιχωμάτων, για τα οποία ορίζει λόγο διαστάσεων l/b > 4. 29. Υπ.Αποφ. Δ17α/113/1/ΦΝ275/7-8-2003 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000" ΦΕΚ 1153Β / 12-8-2003 Περιλαμβάνει 4 διακεκριμένες Συμπληρώσεις εκ των οποίων οι τρεις πρώτες αφορούν την εκτίμηση της φερούσης ικανότητος του εδάφους και των εδαφικών παραμέτρων, επί τη βάσει εδαφοτεχνικής ερεύνης ή στοιχείων υπαρχούσης εμπειρίας -- και ισχύουν από της δημοσιεύσεως. Η τέταρτη Συμπλήρωση αφορά τη λειτουργία τοιχώματος ως καμπτικού προβόλου και τους σχετικούς ελέγχους -- και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2004. 30. Υπ.Αποφ. Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 "Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας" ΦΕΚ 1154Β / 12-8-2003 Τροποποιείται ουσιωδώς ο Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας με υποδιαίρεση της χώρας σε τρεις Ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ , με αντίστοιχες σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους Α = 0.16, 0.24 και 0.36 και ανάλογη τροποποίηση του Πίνακα με τους Δήμους και οικισμούς κατά Νομό.8 / 11 31. Υπ.Αποφ. Δ17α/10/44/ΦΝ275/3-3-2010 "Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000, όπως ισχύει" ΦΕΚ 270Β / 16-3-2010 Ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη σπουδαιότητα των κτιρίων. Ρυθμίζει θέματα τοιχωμάτων ως προς τη μείωσή τους καθ' ύψος και αποτρέπει από την κατασκευή "φυτευτών" τοιχωμάτων. Θίγει το θέμα της σεισμικής συμπεριφοράς των τοιχοπληρώσεων. 32. Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 "Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα" ΦΕΚ 1457Β / 5-6-2014 Εγκρίνεται η εφαρμογή και χρήση σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, των μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων, άρα και του Ευρωκώδικα EC 8, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. Οι τυχόν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις των Ευρωπαϊκών κειμένων θα ισχύουν μόνο μετά την υιοθέτησή τους από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η επιλογή και πλήρης εφαρμογή του ενός εκ των δύο Κανονισμών (του ΕΑΚ-2000 ή του EC 8), χωρίς να επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων που προέρχεται από τον μη επιλεγέντα. Οι διαφορές του EC 8 από τον ΕΑΚ δεν είναι μεγάλες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στον EC 8 οι ακαμψίες υπολογίζονται για ρηγματωμένη διατομή, με την εκτίμηση ότι αντιστοιχούν στο ήμισυ της ακαμψίας της μη ρηγματωμένης.33. Υπ. Αποφ. ΔΝΣγ / 34033 Π.Ε ./ ΦΝ 275 / 3-2-2016 "Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια" ΦΕΚ 350Β / 17-2-2016Αντικαθίσταται το Παράρτημα Ε΄ του ΕΑΚ 2000 "ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ". Οι δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές (προσθήκες, μετατροπές, αλλαγές χρήσεως) θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποτίμησης και ανασχεδιασμού του ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 42Β / 20-1-2012) όπως αυτός αναθεωρήθηκε με την απόφαση Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1 / 27-8-2013 (ΦΕΚ 2187Β / 5-9-2013).Έχουμε δώσει ως άνω την γενική εικόνα της, εν χρόνω, εξελίξεως του Αντισεισμικού Κανονισμού στη χώρα μας. Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ακόμη και κάποιες κανονιστικές διατάξεις που έχουν σχέση με τον σεισμό και αφορούν την κατασκευή των κτιρίων, χωρίς να ανήκουν στον Κανονισμό αυτόν και τις εξελίξεις του. Πρόκειται για διατάξεις περιλαμβανόμενες και εξελισσόμενες στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, που θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση οικ.3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ 59Δ / 1989) και ισχύει από 18-2-1989. Ο Κανονισμός συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας υπαλλήλων των Πολεοδομικών Γραφείων (ένα Πολιτικό Μηχανικό και 6 Αρχιτέκτονες) και τροποποιήθηκε με τις επόμενες Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ, που σχετίζονται με τον σεισμό:9 / 11 α)Με την υπ' αριθμ. οικ.18378/134/12-3-1990 Υπ.Αποφ. (ΦΕΚ 160Δ / 27-3-1990) τροποποιήθηκε η παράγραφος 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, και ορίσθηκε η τήρηση σεισμικού (ή αντισεισμικού) αρμού πλάτους (σε m) D = 0.05 + H/200, όπου Η το ύψος του κτιρίου σε μέτρα. Ο αρμός "κατασκευάζεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, υγρομόνωσης ... και φράσσεται από όλες τις πλευρές..." με υποχρέωση του τελευταίου οικοδομούντος. Απαλλάσσονται οι προσθήκες.β)Με την υπ' αριθμ. οικ. 35627/716γ/28-11-1991 Υπ.Αποφ. (ΦΕΚ 918Δ / 18-12-1991) ανεστάλη η εφαρμογή του αντισεισμικού αρμού, μέχρι ρυθμίσεως του θέματος από τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, υπό σύνταξιν τότε).γ)Με την υπ' αριθμ. 10256/1926/26-3-1997 Υπ.Αποφ. (ΦΕΚ 329Δ / 21-4-1997) τροποποιήθηκε η ίδια παράγραφος 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Ο σεισμικός αρμός πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.7.2 του ΝΕΑΚ (ΦΕΚ 613Β / 1992) όπως ισχύει και, επιπροσθέτως, να ικανοποιεί τις "λειτουργικές" διατάξεις του τροποποιουμένου άρθρου (μονώσεων, υγιεινής, ρύπανσης κλπ.). Ως προς την κατασκευή "προσκρουστήρων" που προβλέπει ο ΝΕΑΚ, ως εναλλακτική λύση του αρμού, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός εμφανίζεται αυστηρότερος, διότι τους επιτρέπει μόνον όταν τα κτίρια, παλαιό και νέο, ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.Ο σεισμικός αρμός προβλέπεται και από τον Ευρωκώδικα 8, με τις απαιτήσεις περίπου του ΕΑΚ-2000. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι θα αλλάξει σ' αυτόν -- όταν έγιναν οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου του, καμμία χώρα δεν ζήτησε την κατάργησή του. Οι προσκρουστήρες δεν προβλέπονται στον EC 8. Παρά τις ως άνω προβλέψεις των Κανονισμών υπάρχει και η άποψη (αρκετά εκτεταμένη, με την οποία συμφωνώ) ότι, ενδεχομένως, ο σεισμικός αρμός μπορεί να κάνει κακό μεγαλύτερο από το καλό που επιδιώκει. Ότι η πλήρης επαφή των κτιρίων του συνεχούς συστήματος ήταν σωτήρια για τον σεισμό της Αθήνας. Ο ΝΕΑΚ έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ΕΑΚ-2000 και τις τροποποιήσεις του, χωρίς να έχουν μεταβληθεί οι "αντισεισμικές" απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, επί 20ετίαν περίπου, και χωρίς να έχουν καταργηθεί ρητώς. Σημειωτέον ότι ο ΕΑΚ-2000 δεν προβλέπει την κατασκευή προσκρουστήρων. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο να υπάρχουν δύο διακεκριμένοι Κανονισμοί, με ισχύν νόμου, που διαφωνούν μεταξύ τους. με αποτέλεσμα να δημιουργείται η απορία για το ποιός είναι ισχυρότερος, ή αν πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και των δύο, ή πρέπει να ικανοποιούνται οι αυστηρότερες, ή επιτρέπεται η επιλογή από τον χρήστη. Κατά τη λογική ενός μηχανικού, νομίζω, κάθε νέος Κανονισμός καταργεί τον προηγούμενο του αυτού αντικειμένου και κάθε "ειδικός" Κανονισμός (όπως ο Αντισεισμικός) υπερισχύει κάθε άλλου "γενικού" (όπως ο Κτιριοδομικός). Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός θα μπορούσε απλώς να αναφέρεται στις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού "όπως εκάστοτε ισχύουν", χωρίς ούτε να τις επαναλαμβάνει, ούτε να τις ερμηνεύει, ούτε να τις επεκτείνει.10 / 11 Θα μπορούσε όμως να υπάρχει και άλλη αντίληψη, "νομική", "τυπολατρική", "γραφειοκρατική", ότι κάθε νόμος ισχύει μέχρι να καταργηθεί. Και πράγματι υπάρχει. Έπεσε στην αντίληψή μας απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, και σε αντίθεση με τις απόψεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ, Τεχνικής Εκθέσεως τριμελούς Επιτροπής και γνωμοδοτήσεως του ΣΧΟΠ, που έκριναν ότι δεν θίγεται η δομική και στατική επάρκεια του κτιρίου και των ομόρων του από τον μειωμένο αντισεισμικό αρμό, κρίθηκε μη νόμιμη στο σύνολό της η υπ' όψιν οικοδομή, για πολεοδομική παράβαση των διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Επομένως επιβάλλεται η προσαρμογή προς τις διατάξεις αυτές και δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων άρσης του κινδύνου. Προγενεστέρως, και μετά τις πραγματογνωμοσύνες, ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε διατάξει την αύξηση του αρμού κατά 5 cm (άραγε με "πλάνισμα" ή με "ξύρισμα") εντός δύο μηνών. Είναι προφανές ότι δεν είμαστε κατάλληλοι για να λύσουμε το πρόβλημα -- αρκούμαστε στον εντοπισμό του. Πρέπει όμως να δοθεί λύση, ίσως με τη φροντίδα του ΟΑΣΠ -- ας μην την περιμένουμε από τον εκάστοτε δικαστή, κατά περίπτωση. Είναι βέβαιο ότι η ύπαρξη δύο νόμων που "μαλλιοτραβιούνται" δεν είναι κολακευτική για το βασίλειον της Δανιμαρκίας. Πάντως, το (σχετικώς μεγάλο, αλλά μη επισκέψιμο) εύρος του σεισμικού αρμού δημιουργεί μια σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων, τόσο οικοδομικών (στεγανότητας, πυροπροστασίας, υγιεινής, καθαριότητας, ανθεκτικότητας, αισθητικής κλπ.), όσο και νομικών - οικονομικών (ιδιοκτησιακές εμπλοκές, απώλεια επιφανείας, προσαρμογή στο νομικό καθεστώς των μεσοτοιχιών) -- πάντως η επιφάνειά του δεν προσμετρείται στον Σ.Δ. Το πρόβλημα αναγνωρίζεται από τον ΕΑΚ-2000, Σ.4.1.7.2, που θεωρεί ότι αυτό επιλύεται "με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού", ο οποίος όμως δίνει μόνο απαιτήσεις και όχι λύσεις -- ο ένας Κανονισμός παραπέμπει στον άλλο. Οι δυνατές, εναλλακτικές, τεχνικώς ορθές, "νόμιμες" λύσεις πρέπει να δοθούν υπεύθυνα από την Πολιτεία, για να είναι υποχρεωτικές για τον ιδιοκτήτη και να μην είναι αποκλειστική ευθύνη του μελετητή ή του επιβλέποντος που θα κρίνεται από τον δικαστή. Και με τη φροντίδα να μπορούν να ικανοποιήσουν συγχρόνως όλες τις απαιτήσεις όλων των Κανονισμών, Αντισεισμικού, Σκυροδέματος, Κτιριοδομικού, ΚΕΝΑΚ, Πυροπροστασίας, Υγειονομικού κλπ. που, συνήθως, δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους.11 / 11
Έχουν δημοσιευτεί 3 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
28 Μαίου 2018

Η τελική λύση στο πρόβλημα του σεισμού.

Οι κολόνες και τα τοιχία κατά τον σεισμό δέχονται ένα σπρώξιμο από τις πλάκες και τείνουν να ανατραπούν. Οι μικρής διατομής κολόνες είναι ελαστικές και θα παρουσιάσουν πρώτα μια καμπυλότητα στον κορμό τους πριν σηκώσουν το πέλμα της βάσης τους και ανατραπούν. Τα τοιχία λόγο του ότι είναι άκαμπτα θα σηκώσουν αμέσως την βάση τους και θα ανατραπούν πιο εύκολα. Κατά την ανατροπή τους η κολόνα καμπυλώνει και την δοκό και την πλάκα με τα οποία συνδέεται στον κόμβο. Αν η στροφή της κολόνας είναι μεγάλη θα σπάσει και η κολόνα και η δοκός με την πλάκα και θα καταρρεύσει το σπίτι. Το τοίχωμα σπάει πιο εύκολα την δοκό και την πλάκα γιατί επικρατεί σαν πιο ισχυρό στην ροπή.

Συμπέρασμα:
Τόσο το ανασήκωμα του πέλματος του τοιχίου όσο και η καμπυλότητα του κορμού της ελαστικής κολόνας δημιουργούν μια στροφή ανατροπής με αποτέλεσμα να επιδρούν πάνω στην δοκό και την πλάκα και να την σπάνε. Πως σταματάμε την καμπυλότητα και το ανασήκωμα του πέδιλου της βάσης ώστε να σταματήσουμε την παραμόρφωση και το σπάσιμο των φερόντων στοιχείων της κατασκευής;
Απλά, βιδώνοντας το άνω άκρο της κολόνας ή καλύτερα τα άνω 2, 3, 4 άκρα των τοιχίων με το έδαφος σταματάς την καμπυλότητα και το ανασήκωμα της βάσης δηλαδή σταματάς την στροφή τους που παραμορφώνει τους κορμούς τους σπάει και ρίχνει τις κατασκευές. Και άσε τον σεισμό να κουνάει.. γιατί μπορεί να κουνιούνται μεν αλλά αν αναλαμβάνουμε δυναμικά τις ανοδικές δυνάμεις της στροφής τους με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας από το δώμα και τις οδηγούμε μέσα στο έδαφος κανένα πρόβλημα. Αν αυτές τις ανοδικές δυνάμεις της ανατροπής τις οδηγείς επάνω στις πλάκες και τις δοκούς ε... θα τα σπάσεις.
1) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος περιορίζει τις μετατοπίσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για όλες τις εντάσεις πάνω στον φέροντα οργανισμό.
2) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος εκτρέπει τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής από το ανώτερο επίπεδο μεταβιβάζοντας αυτές ελεύθερα και απευθείας μέσα στο έδαφος και όχι πάνω στους κορμούς των φερόντων στοιχείων που οδηγούνται σήμερα με αποτέλεσμα μετά από ανελαστικές καμπυλώσεις των κορμών τους να αστοχούν.
3) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος εξουδετερώνει την πιθανότητα του συντονισμού ή αλλιώς την ιδιοπερίοδο.
4) Αν η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος εξαλείφει τον εφελκυσμό από τον κορμό σκυροδέματος.
5) Η προένταση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος αυξάνει την ικανότητα ως προς την τέμνουσα βάσης και γενικά τις τέμνουσες εντάσεις
6) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος εξαλείφει την ροπή στους κόμβους.
7) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος εξαλείφει το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης
8) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος περιορίζει ή εξαφανίζει την κάμψη ή αλλιώς καμπυλότητα των κορμών τους.
9) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος καταργεί τον μηχανισμό ορόφου και την κρίσιμη περιοχή αστοχίας
10) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος καταργεί τον μοχλοβραχίονα και τον μηχανισμό του υπομοχλίου.
11) Η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος με την κατάλληλη διαστασιολόγιση περιορίζει ή εξαφανίζει τις στρεπτομεταφορικές παραμορφώσεις που παρατηρούνται στις υψίκορμες και ασύμμετρες κατασκευές.
12) Η πάκτωση του μηχανισμού στο έδαφος θεμελίωσης αναλαμβάνει τις ανοδικές και καθοδικές εντάσεις διότι αν το κάνει αυτό μπαίνει το ερώτημα τι τις θέλουμε τις μεγάλες βάσεις.
13) Αν υπάρχει καλύτερο αντισεισμικό σύστημα στον κόσμο και εάν δεν υπάρχει γιατί συνεχίζουν να σχεδιάζουν λάθος.
Αυτά μόνο για τον σεισμό διότι η ευρεσιτεχνία είναι ένα πολυεργαλείο για διάφορες δομικές εφαρμογές.
Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή την πάκτωση του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας στο έδαφος και την καθιστά παγκοσμίως την ισχυρότερη πάκτωση πάνω σε μαλακά εδάφη;
Είναι η μόνος μηχανισμός παγκοσμίως ο οποίος εξασκεί πολύ μεγάλες απεριόριστες σε ένταση αξονικές πιέσεις προς τα πρανή της γεώτρησης με σκοπό να πετύχει:
1) μεγαλύτερη πρόσφυση με το έδαφος
2) συμπύκνωση των μαλακών πρανών της γεώτρησης για την δημιουργία μεγάλης ζώνης επιρροής αντίδρασης του εδάφους ως προς τις ανοδικές και τις καθοδικές εντάσεις του μηχανισμού
3) την δημιουργία βαθουλωμάτων καθ ύψος λόγο συμπίεσης που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό εγκλωβισμού του σκυροδέματος ανάμεσα στους θύλακες για μεγαλύτερη αντίδραση

http://www.scirp.org/journal/HottestPaper.aspx?JournalID=788
http://file.scirp.org/Html/6-1880388_59888.htm
https://www.youtube.com/channel/UCZaFAWh80Zs3gvEulYCex2A

Ιωάννης Λυμπέρης
lymperis_ios@yahoo.com

19 Αυγούστου 2017

Πολύ χρήσιμη αναδρομή και ενδιαφέροντα σχόλια.
Εξαιρετική υπεύθυνη και κοποιώδης εργασία. Πολλά Συγχαρητήρια.

Βενέδικτος Κωνσταντόπουλος

27 Δεκεμβρίου 2016

Εξαιρετική εργασία.  Συγχαρητήρια.

Μιχάλης Παληός, Πολ. Μηχ.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.