Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση αρχών εφαρμογής και συστημάτων υλικών από τον κ. Προκόπη Περδίκη, Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας Abolin Co.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΟΤ EN 1504 Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος Υδροφοβικός Εμποτισμός, Εμποτισμός Προκόπης Περδίκης, Τεχνικός Διευθυντής Abolin Co 2Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 1 (ΠΔ): Προστασία έναντι Διεισδύσεων 1.1 Υδροφοβικός Εμποτισμός (Υ) 1.2 Εμποτισμός (Ε) Αρχή 2 (ΕΥ): Έλεγχος Υγρασίας 2.1 Υδροφοβικός Εμποτισμός (Υ) Αρχή 5 (ΦΑ): Φυσική Αντίσταση Επιφάνειας 5.2 Εμποτισμός (Ε) Αρχή 6: Χηµική Αντοχή (ΧΑ) 6.2 Εμποτισμός (Ε) Αρχή 8 (ΑΑ): Αύξηση Αντίστασης (με περιορισμό του ποσοστού της περιεχόμενης υγρασίας) 8.1 Υδροφοβικός Εμποτισμός (Υ) 3Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 1 (ΠΔ): Προστασία έναντι Διεισδύσεων Protection against Ingress (PI) Προστασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος έναντι υγρών και αερίων διεισδύσεων Σηµαντικό ποσοστό των βλαβών του σκυροδέµατος είναι αποτέλεσµα της διείσδυσης επιβλαβών ουσιών στη µάζα του, σε υγρή ή αέρα φάση. Η Αρχή 1 (ΠΔ) αναφέρεται στην αποτροπή αυτών των διεισδύσεων και περιλαµβάνει µεθόδους µείωσης της διαπερατότητας και του πορώδους των επιφανειών του σκυροδέµατος κατά την έκθεση τους σε διαφορετικής φάσης υλικά. 4Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 2 Έλεγχος Υγρασίας (ΕΥ) Moisture Control (MC) Ρύθμιση και διατήρηση της περιεχόμενης Υγρασίας Ρύθμιση και διατήρηση της περιεχόμενης υγρασίας όταν οι κατασκευές από σκυρόδεµα πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση νερού. 5Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 5: Φυσική Αντίσταση (ΦΑ) Physical Resistance (PR) Αύξηση της Ανθεκτικότητας του Σκυροδέµατος σε Φυσικές ή Μηχανικές Καταπονήσεις Οι κατασκευές από σκυρόδεµα υφίστανται βλάβες από διάφορους τύπους φυσικών ή µηχανικών καταπονήσεων: µηχανικό φορτίο, φθορά από τριβή, υδραυλική φθορά, επιφανειακές κακώσεις (κύκλοι ψύξης-απόψυξης). 6Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN1504-9 Αρχή 6: Χηµική Αντοχή (ΧΑ) Chemical Resistance (RC) Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος σε χηµική προσβολή Η Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος σε χηµική προσβολή εξαρτώνται από το είδος και την συγκέντρωση των χηµικών, την θερµοκρασία, την διάρκεια έκθεσης κλπ. 7Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 8: Αύξηση Αντίστασης (ΑΑ) Increasing Resistivity (IR) Αύξηση ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέµατος για την µείωση του κινδύνου διάβρωσης Η αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέµατος, σχετίζεται με το ποσοστό της υγρασίας εντός των πόρων του σκυροδέµατος. Αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση σημαίνει μικρότερο ποσοστό υγρασίας και κατά συνέπεια κίνδυνο διάβρωσης του οπλισµού. 8Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 1 (ΠΔ), Αρχή 2 (ΕΥ), Αρχή 8 (ΑΑ): Μέθοδος 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ απαιτήσεις Υδροφοβικός εμποτισμός Διείσδυση: Κλάση I: < 10 mm Κλάση II: > 10 mm Απορρόφηση νερού: < 7,5 % Αντίσταση σε αλκάλια: < 10 % Ποσοστό ξήρανσης Κλάση I: > 30 % Κλάση II: > 10 % 9Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 1 (ΠΔ), Αρχή 8 (ΦΑ): Μέθοδος 1.2 ΕμποτισμόςΒΑΣΙΚΕΣ απαιτήσεις Διείσδυση: ≥ 5.mm Απορρόφηση νερού: w <0.1 kg/m2 x h1/2 10Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 5 (ΦΑ): Μέθοδος 5.2 ΕμποτισμόςΒΑΣΙΚΕΣ απαιτήσεις Διείσδυση: ≥ 5.mm Απορρόφηση νερού: w <0.1 kg/m2 x h1/2 Τριβή: Βελτίωση 30% Αντοχή σε κρούση: Κλάση Ι ≥ 4 Nm Κλάση ΙI ≥ 10 Nm Κλάση ΙII ≥ 20 Nm 11Συστήματα προστασίας επιφανειών: «Μέθοδοι» και «Αρχές» EN 1504-9 Αρχή 6 (ΧΑ): Μέθοδος 6.2 ΕμποτισμόςΒΑΣΙΚΕΣ απαιτήσεις Αντοχή σε προσβολή χηµικών µετά από έκθεση 30 ηµερών 12Σκυρόδεμα και Υδροφοβία  Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα επηρεάζονται αρνητικά από την δράση διαβρωτικών παραγόντων, υδάτων και ρύπων.  Ο δράσ αυτών των παραγόντων ε την απορροφητικότητα του σκυροδέματος (πορώδες), την παρουσία υγρασίας ( ως ηλεκτρολύτης), υδατοδιαλυτ χλωρι θειικών διοξειδίου του άνθρακα ανθρακικών αλάτων (ενανθράκωση). διαφόρων άλλων βλαβών.  πρόληψη προστασία από τις συμβάλλει αποφασιστικά στην β της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος 13Εμποτισμός  Εμποτισμός είναι η επιφανειακή επεξεργασία του σκυροδέματος με στόχο την μείωση του πορώδους και την «ενίσχυση» της επιφάνειας.  Οι πόροι και τα τριχοειδή αγγεία πληρώνονται είτε μερικώς είτε ολικώς.  Με την διαδικασία αυτή συνήθως δημιουργείται επιφανειακά υμένας. 14Υδροφοβισμός  Υδροφοβισμός είναι η επεξεργασία του σκυροδέματος (ή όποιου άλλου πορώδους υποστρώματος, τσιμεντοκονιάματα τοιχοποιία), για την δημιουργία μιας επιφάνειας με “απωθητική” δράση έναντι του νερού. Μ διαδικασία Υδροφοβισμού δεν σχηματίζε επιφανειακό υμένα (film) στην επιφανειακή στοιβάδα του σκυροδέματος.  Οι πιο συνήθεις φορείς που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή Υδροφοβικών παραγόντων βασίζονται σε οργανικά πολυμερή. 15Εμποτισμός– Διαθέσιμες λύσεις και βασικά συστατικά Κατά κανόνα τα υλικά εμποτισμού αποτελούνται σε βασικές γραμμές από δύο1 βασικά συστατικά: Τον φορέα ή συνδετικό υλικό: Ο φορέας ή συνδετικό υλικό είναι αυτός που μετά την ξήρανση του σχηματίζει τον υμένα του χρώματος. Τους διαλύτες2: Οι διαλύτες έχουν κυρίως προσωρινή χρήση, όσο το υλικό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Βέβαια δίνουν στο υλικό και ορισμένες ιδιότητες, όπως είναι ο χρόνος στεγνώματος και άλλες. 1. 2.Καθώς και από ορισμένα πιγμέντα, πληρωτικά και πρόσθετα σε μικρότερο ποσοστό Διαλύτες: Υδρογονάνθρακες: White spirit, ξυλόλη, τολουόλη, νάφθες, Αλκοόλες: Βουτανόλες, ισοπροπανόλη, Εστέρες: Οξεικός αιθυλεστέρας και βουτυλεστέρας κ.ά, Κετόνες: MIBK (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη), ΜΕΚΓλυκολαιθέρες , άλλοι διαλύτες, Νερο 16Εμποτισμός– Διαθέσιμες λύσεις και τυπικές ιδιότητες  Φυσικής ξήρανσης (εξάτμισης): Με εξάτμιση του διαλύτη ξηραίνονται τα μεγαλομοριακά πολυμερή, όπως είναι οι βινυλικές ρητίνες, οι ακρυλικές, κτλ. Σ’ αυτά ο πολυμερισμός έχει τελειώσει κατά την παραγωγή της ρητίνης και ο σχηματισμός του υμένα είναι μόνο φυσική διεργασία (εξάτμιση). Τα υλικά που ξηραίνονται με εξάτμιση συνήθως στεγνώνουν αρκετά γρήγορα. Η ξήρανση είναι δυνατή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (γύρω στο 0°C).  Χημικής αντίδρασης:Τα πιο συνηθισμένα χρώματα αντίδρασης είναι τα λεγόμενα χρώματα 2 συστατικών. Σ’ αυτά οι φορείς μπορεί να είναι εποξειδικές ρητίνες με τον σκληρυντή τους (αμίνες, πολυαμίδια, κτλ.), πολυουρεθάνες (ισοκυανικές και ρητίνες περιέχουσες υδροξύλια) και άλλα. 17Εμποτισμός– Διαθέσιμες λύσεις και γενικά χαρακτηριστικά Νερού (υδατικές διασπορές), διαλύτου ή ελεύθερα διαλύτου (solventless)  Ενός (αιθυλενίου-βινυλίου, ακρυλικά, στυρενιο-ακρυλικά, σιλάνια, σιλοξάνες, στυρενιο-βουταδιένιο-στυρένιο, κολλοειδής σίλικα, υδρύαλου νατρίου, καλίου, ή λιθίου και άλλα) ή δύο συστατικών (Εποξειδικά, πολυουρεθανικά)  Μικρομοριακά ή νανομοριακά  Διείσδυσης (impregnation) ή/και σχηματισμού φιλμ  Έτοιμα προς χρήση ή απαιτού διάλυση 18Εμποτισμός– Διαθέσιμες λύσεις: Παρατηρήσεις Συνήθως οι εμποτισμοί με δυνατότητα σφράγισης πορώδους παρουσιάζουν χαμηλότερη ικανότητα διαπνοής ( σε σύγκριση με τους υδροφοβισμούς), ενώ η προστατευτική ικανότητα μιας και μόνο στρώσης «σφραγιστικού» εμποτισμού (sealer) σε νέες επιφάνειες δεν είναι αποτελεσματική.  Η εφαρμογή περισσότερων στρώσεων (σε νέες επιφάνειες) είναι συνήθως απαραίτητη και για αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σωστός χρόνος και τρόπος εφαρμογής και επαναβαφής (με το ίδιο ή άλλο υλικό εμποτισμού ή τελικής βαφής), με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου της ξεφλουδίσματος και της δημιουργίας πολλαπλών διαστρωματώσεων μεταξύ των διαφόρων στρώσεων (κίνδυνος εγκλωβισμού υγρασίας). Εμποτισμός– Ενός συστατικού19 Στους εμποτισμούς υδατικής διασποράς ο φορέας είναι διεσπαρμένος μέσα σε μια υδατική φάση με μορφή γαλακτώματος. Κατά την ξήρανση, τα σωματίδια πλησιάζουν μεταξύ τους μέχρι την ολοκληρωτική τήξη, σχηματίζοντας τον υμένα. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η διαπερατότητα σε υδρατμούς ενός υμένα δεν σημαίνει απαραίτητα και την διαπερατότητα του σε νερό. Το νερό σε υγρή μορφή έχει διαφορετική διαπερατότητα από τους (αέριους) υδρατμούς μέσα από κάποιον υμένα. Σε γενικές γραμμές έχουν καλές αντοχές στις εξωτερικές συνθήκες, στο νερό, στο πλύσιμο, στην τριβή, στον ήλιο κτλ. Σ απαιτείται η επ τους με κάποιο συμβατό τελικό χρώμα προστασίας. Υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα ενός και δύο συστατικών.  εμποτισμο με οργανικούς διαλύτες (κατά βάση υδρογονάνθρακες) συνήθως υλικά με ακρυλικό φορέα. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πέτρες, τσιμέντο, σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες τοίχων. Είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, το νερό της βροχής και την αλκαλικότητα του τσιμέντου. Έχουν χαμηλή απορρόφηση ύδατος. 20Εμποτισμός– Δύο συστατικών: Εποξειδικά Εποξειδικά (διαλύτου, ελεύθερα διαλυτών και υδατικά): Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι τύποι εποξειδικών ρητινών, αυτοί παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά είναι: καλή αντοχή στο νερό, καλή πρόσφυση στην επιφάνεια, χημικές αντοχές, αντοχή σε αλκάλια, εξαιρετική αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, χαμηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία. μφανίζουν κιμωλίαση στο φως του ήλιου, απαιτούν καλή ανάμιξη και εξειδικευμένη γνώση για σωστή εφαρμογή. ροκαλούν αλλεργίες. Λόγω της χαμηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία χρειάζονται άμεση επαναβαφή με συμβατό τελικό χρώμα προστασίας. 21Εμποτισμός– Δύο συστατικών: Πολυουρεθανικά Πολυουρεθανικά (διαλύτου και υδατικά): Έχουν εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, το νερό, τα χημικά, Μειονεκτήματα τους είναι το σχετικά υψηλό κόστος και οι ισχυροί οργανικοί διαλύτες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες τις πολυουρεθάνες (ενός και δύο συστατικών, νερού και διαλύτου), ανάλογα με εάν είναι αρωματικής η αλειφατικής βάσης. Εάν η ισοκυανική ρητίνη είναι αρωματική, είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και οι αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία δεν είναι καλές. Οι αλειφατικές ισοκυανικές ρητίνες έχουν μεγαλύτερες αντοχές και είναι πιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχουν όμως μεγαλύτερο κόστος και το στέγνωμα τους είναι δυσκολότερο και απαιτεί περισσότερη προσοχή. 22Εμποτισμός– Ειδικά χαρακτηριστικά και κριτήρια επιλογής  Ικανότητα και χαρακτηριστικά διείσδυσης  Ικανότητα πρόσφυσης επί του σκυροδέματος ή επί προηγούμενων στρώσεων υλικών (αστάρια, υλικά χρωματισμού, επικαλύψεις)  Αντίσταση σε αλκάλια  Δυνατότητα επαναβαφής (με το ίδιο υλικό ή με άλλα υλικά)  Ικανότητα σχηματισμού και χαρακτηριστικά υμένα  Απαιτούμενος χρόνος επαναβαφής  Ικανότητα διαπνοής  Ποσοστό στερεών  Τρόποι εφαρμογής  Δυνατότητα και χρόνος αποθήκευσης  Φιλικότητα με το περιβάλλον 23Άλλοι εμποτισμοί…  Υδρύαλος (Καλίου, Νατρίου, Λιθίου)  Φθοριούχες και φθοριοπυριτικές ενώσεις  Κολλοειδή πυριτικά διαλύματα (Silica sols)  Σιλικόνες 24Υδροφοβικός Εμποτισμός – Γενικά Ο υδροφοβικός εμποτισμός προστασίας σκυροδέματος δεν πρέπει να συγχέεται με κοινά υλικά τα οποία μπορεί να προσδώσουν απλώ υδατοαπωθητικές ιδιότητες στην επιφάνεια.  Η χαμηλή διαπερατότητα ενός υλικού σε νερό δεν σημαίνει και καλή συμπεριφορά στους υδρατμούς. Το κόστος επισκευής κατασκευών α σκυρόδεμα μπορεί να είναι και δέκα φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με μέ α πρόληψης, όπως είναι ο υδροφοβικός εμποτισμός. 25Υδροφοβικός Εμποτισμός– Η σημασία της υφιστάμενης επιφάνειας  Είδος και σύνθεση της προς επεξεργασίας επιφάνειας  Κατηγορία, ποιότητα σκυροδέματος  Πορώδες και απορροφητικότητα της επιφάνειας  Παρουσία ρύπων στην επιφάνεια  Ποσοστό ενυπάρχουσας υγρασίας  Διαπνοή  Εκτίμηση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης παρέμβασης 26Υδροφοβικός Εμποτισμός– Επίδραση των χαρακτηριστικών του υλικού  Είδος του ενεργού παράγοντα  Μορφή/κατάσταση του υλικού (υγρό, θιξοτροπικό κτλ)  Πυκνότητα (density)  Είδος του μέσου (νερό, διαλύτης, ελεύθερο από διαλύτες)  Ικανότητα διείσδυσης  Ποσοστό στέρεων του ενεργού παράγοντα  Ικανότητα περιορισμού της απορρόφησης (νερό, χλωριόντα κτλ)  Ικανότητα διατήρησης της διαπνοής  Δυνατότητα επαναβαφής με υλικό τελικής βαφής-προστασίας  Κόστος 27Υδροφοβικός Εμποτισμός– Η σημασία του τρόπου, τόπου, χρόνου  Χρόνος επέμβασης  Τρόπος εφαρμογής (ρολό, εμβάπτιση, ψεκασμός)  Κατηγορία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (αστικό, θαλάσσιο κτλ)  Υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, πιθανότητα βροχής, αέρας κτλ Επίδραση παγωτικών αλάτων, κύκλοι ψύξης-απόψυξης  Μικροκλίμα-Κλίμα Υδροφοβισμός28- Γωνία επαφής Το σχήμα, το οποίο θα λάβει η σταγόνα του υγρού κατά την εναπόθεση της πάνω σε μία στερεά επιφάνεια, εξαρτάται (εξαιρώντας την επίδραση της βαρύτητας) από τα σχετικά μεγέθη των διεπιφανειακών τάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζονται από τις σχετικές εντάσεις διαφόρων διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. Στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των διαμοριακών δυνάμεων υγρού - στερεού και υγρού - υγρού είναι σημαντική, τότε το υγρό απλώνεται πλήρως στο στερεό σχηματίζοντας ένα μονομοριακό στρώμα. Στην άλλη οριακή περίπτωση, η διεπιφάνεια υγρού - στερεού τείνει στο μηδέν και το στερεό είναι πλήρως αδιάβροχο από το υγρό. Μεταξύ των δύο οριακών καταστάσεων που αναφέρθηκαν υπάρχουν οι ενδιάμεσες καταστάσεις μερικής διαβροχής. Σε αυτές η σταγόνα του υγρού σχηματίζει μια γωνία ισορροπίας με τη στερεή επιφάνεια, η οποία ονομάζεται γωνία επαφής. Υδροφοβισμός - Υστέρηση της γωνίας επαφής  Τα στερεά παρουσιάζουν επιφανειακή τραχύτητα. Οι ετερογένειες έχουν συχνά μέγεθος κάποιων μm. Έτσι, τα περισσότερα στερεά μοιάζουν λεία με το γυμνό μάτι και η τραχύτητά τους είναι αόρατη. Επιπλέον, οι περισσότεροι ρύποι με τη μορφή στερεών σωματιδίων μεταφέρονται με τον αέρα ή με την υγρασία και έχουν επίσης μέγεθος μερικών μm.  Η παρουσία της τραχύτητας και των ρύπων έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα διαβροχής ενός στερεού: α) επηρεάζει την τιμή της γωνίας επαφής καθώς μία σταγόνα, η οποία έχει συνήθως μέγεθος κάποιων χιλιοστών, αλληλεπιδρά με πολλές ετερογένειες της επιφάνειας, β) επιτρέπει στην γραμμή επαφής του υγρού με το στερεό να αλληλεπιδρά με τις ετερογένειες δημιουργώντας πολλές διαφορετικές τιμές της γωνίας επαφής. Αυτή προκαλεί την υστέρηση της γωνίας επαφής.29 30Υδροφοβισμός Σκυροδέματος - Σιλάνια, Σιλοξάνια, Σιλικόνη Π προϊόντα με βάση το πυρίτιο. Οι ιδιότητες των διαφόρων σιλικονών εξαρτώνται από το είδος των αλκυλίων τους (μεθύλιο, αιθύλιο). Οι μικρού μοριακού βάρους σιλικόνες είναι λεπτόρρευστα υγρά. Όσο αυξάνεται το μοριακό βάρος τους, αυξάνεται και το ιξώδες τους. Τα λειτουργικά σιλοξάνια περιλαμβάνουν μια δραστική ομάδα όπως ύδροξυ-, αμίν ξυ- ή έποξυ-σιλάνια και άλλα οργανικά υποκατάστατα. Το σιλάνιο είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει πυρίτιο και υδρογόνο. Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες. Τα οργανικά σιλάνια ή οργανοσιλάνια περιέχουν και μια τουλάχιστον οργανική ρίζα. Το σιλοξάνιο είναι μια λειτουργική μονάδα στη χημεία του οργανοπυριτίου με το δεσμό Si-O-Si ((silicon, oxygen, alkane). 31Υδροφοβικοί Εμποτισμοί - Διαθέσιμες μορφές    Έτοιμα προς χρήση ή απαιτού διάλυση Νερού, διαλύτου, ή ελεύθερα διαλυτών Υψηλής ή χαμηλής συγκέντρωσης ενεργού παράγοντα Σε υγρή η παστώδη μορφή 32Υδροφοβικοί Εμποτισμοί - Σιλάνια: Γενικά Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε αλκάλια Υψηλή ικανότητα διάχυσης Μεγάλη ικανότητα διείσδυσης στο σκυρόδεμα Δυνατότητα εφαρμογής σε υψηλά ενεργά ποσοστά συγκέντρωσης (π.χ 100% octyltriethoxysilanes isomers, isooctyltriethoxysilane)  Υψηλή αντοχή σε ψύξη-απόψυξη  Διάφοροι διαθέσιμοι εμπορικοί τύποι με διαφορετικές ιδιότητες    33Υδροφοβικοί Εμποτισμοί - Σιλοξάνια: Γενικά Ανθεκτικά στα αλκάλια  Μέτρια ικανότητα διείσδυσης στο σκυρόδεμα  Δυνατότητα εφαρμογής με μέτρ α προς χαμηλά ενεργά ποσοστά συγκέντρωσης 34Παραδείγματα Υδροφοβικού ΕμποτισμούYangtze Bridge, ChinaMetro line, DubaiStonecutters-Bridge, Hong Kong
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.