Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση του κ. Σταμ. Σταθόπουλου, Δρ Πολ. Μηχ. (ΔΟΜΗ Α.Ε.), στην ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) με θέμα "Παθολογία - Ανθεκτικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αποκατάσταση". (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014)

Ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος(ΕΠΕΣ)Επιθεώρησηκαλωδιωτής γέφυρας Ευρίπου Σταμάτιος Σταθόπουλος Δρ. Πολ. Μηχανικός, «ΔΟΜΗ Α.Ε.» Εισαγωγή •~80 km βόρεια της Αθήνας•Πρώτη οδική καλωδιωτή γέφυρα στην Ελλάδα•Συνολικό μήκος~695 m•Κεντρικό καλωδιωτό τμήμα 395 m•Δύο γέφυρες πρόσβασης ~300 m•Τρία ανοίγματα: 90 – 215 – 90 m•Δύο πυλώνες: ~90 m ύψος•Πιθανώς το λεπτότερο κατάστρωμα παγκοσμίως (l/h = 215 / 0.45≈ 475)•Μελέτη ΔΟΜΗ Α.Ε. / Schlaich, Bergermann und Partner•Έλεγχος: SETRA•Κατασκευή μεταξύ 1987 και 1993•Δόθηκε στην κυκλοφορία τον Ιούνιο του 1993 Γεωλογικές συνθήκες • • • •Το βοιωτικό υπόβαθρο δομείται από παλαιότερους τριαδικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες, ενώ το ευβοϊκό από νεώτερους κρητικούς ασβεστόλιθους. Ρήγματα διαφορετικού μεγέθους κατά μήκος του διαύλου με πιθανότητα ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια ενός πολύ ισχυρού σεισμού Κατηγορία σχηματισμών Α (βραχώδες έδαφος) Ταχύτητα διατμητικών κυμάτων >750 m/s γενικά στο βράχο ή μεταξύ 500 ÷ 700 m/s στις αλλουβιακές αποθέσεις Κεντρική γέφυρα •3 ανοίγματα 90 – 215 – 90 m•Ελεύθερη κίνηση και περιστροφή περί τον διαμήκη άξονα, πλήρης σύνδεση στην εγκάρσια διεύθυνση (βάθρα Μ4 και Μ7)•Μονολιθική σύνδεση μεταξύ καταστρώματος και πυλώνων Μ5 και Μ6•Ανάρτηση καταστρώματος από δύο σειρές καλωδίων•Συμπαγής πλάκα καταστρώματος σταθερού πάχους 0.45 m εκτός από την περιοχή των πυλώνων όπου αυξάνεται σταδιακά σε 0.75 m•Σκυρόδεμα B40, οπλισμός σκυροδέματος St 420 και χάλυβας προέντασης St 1670/1860•Αναρτήρες τύπου VSL προστατευμένοι έναντι διάβρωσης με τσιμεντένεμα (7 ÷ 20 Ø6΄΄, παράλληλα μαύρα συρματόσχοινα με εξωτερική βαφή μολύβου)•Ελάχιστο φορτίο θραύσης αναρτήρων μεταξύ ~1870 και 5350 kN•Πλαισιακοί πυλώνες με ορθογωνικά κοίλα υποστυλώματα μεταβλητής διατομής 4.00 · 4.00 · 0.50 έως 2.50 · 2.50 · 0.40 m Κεντρική γέφυραΤυπική διατομήΓενική διάταξη και διατομές πυλώνων Γέφυρες πρόσβασης •4 ανοίγματα μήκους 35.875 m στη βοιωτική και 39.00 m στην ευβοϊκή ακτή•Μόρφωση καταστρώματος με προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς διατομής I ύψους 2.25 m και μία επί τόπου εγκάρσια προεντεταμένη πλάκα σκυροδέματος πάχους 0.25 m (500 kN/m)•Κύριες δοκοί μερικώς προεντεταμένες πριν την τοποθέτηση· ολοκλήρωση της προέντασης μετά τη σκυροδέτηση της πλάκας κυκλοφορίας•Αμφιέρειστα ανοίγματα εδραζόμενα επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα βάθρα, συνδεδεμένα μεταξύ τους με πλάκα συνέχειας•Πρόσθετοι σεισμικοί προσκρουστήρες διατεταγμένοι στην στέψη των βάθρων για την αποφυγή πτώσης του καταστρώματος•Πλαισιωτά βάθρα με υποστυλώματα ορθογωνικής κοίλης διατομής 2.50 · 2.20 · 0.30 m και δοκούς συμπαγές ζύγωμα 2.20 · 2.50 m Γέφυρες πρόσβασηςΤυπική διατομή καταστρώματοςΕγκάρσια τομή βάθρωνΤομή Α-Α Πρόγραμμα επιθεώρησης •1η επιθεώρηση της γέφυρας έπειτα από ~20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας•Το πρόγραμμα περιελάμβανε: Γεωμετρικό έλεγχο του καταστρώματος, των βάθρων και των πυλώνων Έλεγχο του σκυροδέματος και του χάλυβα οπλισμού Έλεγχο της κατάστασης των αναρτήρων Εκτίμηση των δυνάμεων των αναρτήρων Εκτίμηση της ενεργού απόσβεσης των αναρτήρων Έλεγχο όλων των φερόντων χαλυβδοστοιχείων Έλεγχο εφεδράνων και αρμών συστολοδιαστολής Έλεγχο όλων των στοιχείων της επιδομής (στεγάνωση, στηθαία ασφαλείας, ασφαλτοτάπητες, φρεάτια ομβρίων, αντικεραυνική προστασία κλπ.). Αποτύπωση καταστρώματος •Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε γεωδετικά κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία.•Αποτελέσματα: Γέφυρες πρόσβασης Καμία διαφοροποίηση ως προς τη μηδενική μέτρηση (20 χρόνια πριν) Κατάστρωμα κεντρικής γέφυρας •Ομαλή γραμμή κάμψης χωρίς καμία τοπική ασυνέχεια, συμβατή προς τη θεωρητική•Εγκάρσια κλίση του σκυροδέματος ίση με τη θεωρητική (ισχυρή ένδειξη ότι τα δύο επίπεδα αναρτήρων λειτουργούν κανονικά)•Μέγιστη διαφορά μεταξύ του καταγεγραμμένου και του θεωρητικού βέλους κάμψης ~60 mm Έλεγχος σκυροδεμάτων και οπλισμών •Ο έλεγχος του σκυροδέματος περιέλαβε: Οπτική επιθεώρηση όλων των εμφανών επιφανειών του σκυροδέματος και δειγματοληπτική των αφανών Έλεγχο ακεραιότητας σκυροδέματος μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και υπερήχων, σε συγκεκριμένες κρίσιμες θέσεις του καταστρώματος π.χ. στην περιοχή αγκύρωσης των αναρτήρων Έλεγχο της τοπικής αντοχής του καταστρώματος σε συγκεκριμένες κρίσιμες θέσεις Έλεγχο του βάθους ενανθράκωσης του σκυροδέματος σε σημαντικό αριθμό θέσεων Έλεγχο χλωριδίων σκυροδέματος σε σημαντικό αριθμό θέσεων της πλάκας Μέτρηση δυναμικού χάλυβα σε μερικές χαρακτηριστικές θέσεις Δειγματοληπτικό έλεγχο της επικάλυψης των οπλισμών Έλεγχο αντοχή με κρουσίμετρο Έλεγχο πυρήνων σκυροδέματος Έλεγχος σκυροδεμάτων και οπλισμών •Οπτική επιθεώρηση από εξειδικευμένους επιθεωρητές της Δανικής εταιρείας Ramboll και της ελληνικής ΓΕΩΤΕΣΤ•Ταξινόμηση βλαβών σε 5 κατηγορίες: 1: Ασήμαντη βλάβη. Δεν απαιτείται ενέργεια. Ανάγκη προσοχής κατά τη διάρκεια της επόμενης επιθεώρησης. 2: Ήπια βλάβη. Επισκευή όταν βολεύει. Ομαδοποίηση με μεγάλες βλάβες. 3: Μέτρια βλάβη. Επισκευή σύντομα. 4: Σοβαρή βλάβη. Άμεση επισκευή. 5: Κρίσιμη βλάβη. Επείγουσα επισκευή. Έλεγχος σκυροδεμάτων και οπλισμών Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Τύπος βλάβης σκυροδέματος Ρωγμές μικρού εύρους (0.3 mm) Ρωγμές μέτριου εύρους (0.3 ÷ 1.0 mm) Ρωγμές μεγάλου εύρους (>1.0 mm) Μικρό επιφανειακό πορώδες Μέτριο επιφανειακό πορώδες Μεγάλο επιφανειακό πορώδες Μικρής έκτασης αποφλοιώσεις (<∅15) Μέτριας έκτασης αποφλοιώσεις (<∅30) Μεγάλης έκτασης αποφλοιώσεις (>∅30) Εμφανής διαβρωμένος οπλισμός με τοπική αποφλοίωση Εσωτερικές ασυνέχειες σκυροδέματος (κουφώματα) Μικρή επικάλυψη οπλισμού Μικρή επικάλυψη οπλισμού με εμφανή διαβρωμένο οπλισμό Θρυμματισμοί σκυροδέματος μικρού μεγέθους Θρυμματισμοί σκυροδέματος μεγάλου μεγέθους Εμφάνιση αλάτων Εμφάνιση υγρασίας Εμφάνιση προϊόντων διάβρωσης Αστοχίες παλιών επιφανειακών επισκευών σκυροδέματος Στοιχεία με εμφανές βέλος κάμψης Βλάβες – Ελλείψεις συστήματος αποστράγγισης της κατασκευής Βλάβες (οποιουδήποτε τύπου) που συνδέονται με την ασφάλεια των χρηστώνΠίνακας 1: Περιγραφή και βαθμονόμηση βλαβώνΚατηγορία 1–2 2 2–3 1 1–2 2–3 1–2 2–3 3–4 2–3 3 1–2 2 1–2 3–4 1–2 1–2 2 2 3–4 3 4–5 Έλεγχος σκυροδεμάτων και οπλισμώνΕυβοϊκή γέφυρα πρόσβασηςΚεντρική γέφυραΒοιωτική γέφυρα πρόσβασηςΣτοιχείο Ακρόβαθρο Μεσόβαθρα Κύριες δοκοί Διαδοκίδες Πρόπλακες Σύνολο Πυλώνες Δοκοί Πλάκες συνέχειας Κατάστρωμα Ζώνη αναρτήρων Πλάκες μεταξύ ζυγωμάτων Σύνολο Ακρόβαθρο Μεσόβαθρα Κύριες δοκοί Διαδοκίδες Πρόπλακες ΣύνολοΣυνολικός αριθμός στοιχείων 1 4 19 8 15 47 4 8 4 3 3 1 23 1 4 16 8 12 41Αριθμός στοιχείων ανά κατηγορία Κατ. 0Κατ. 1Κατ. 2Κατ. 3Κατ. 4Κατ. 51 33 110 14 1 2 2 33 7 108 1101 4 2 602 21 3 411 6 2 20 2 6 2 3 1 14 3 10 2 2 171 5 8 141 2 40Πίνακας 2: Αριθμός βλαβών ανά δομικό στοιχείο και δείκτης επικινδυνότητας Έλεγχος σκυροδεμάτων και οπλισμώνΥπογέφυρα → Αντοχή σκυροδέματος (MPa) Μέγιστο βάθος ενανθράκωσης (mm) Μέση τιμή βάθους ενανθράκωσης (mm) Μέγιστη συγκέντρωση χλωριόντων Ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού (mm) Μέση επικάλυψη οπλισμού (mm)47 ÷ 64 16 ~10 0.037% ~15 ~35~60 ~18 ~11 <0.05% ~16 ~40Πίνακας 3: Συνοπτικά αποτελέσματα μη καταστροφικών ελέγχων : βοιωτική γέφυρα πρόσβασης : Κεντρική γέφυρα : ευβοϊκή γέφυρα πρόσβασης)41 ÷ 62 ~16 ~9 0.045% ~15 ~34 Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςΣχήμα 1: Ακρόβαθρο A0 – Γενική άποψη και κατακόρυφη ρωγμή καθ’ όλο το ύψος Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματος2Σχήμα 2:Τυπικό μεσόβαθρο γεφυρών πρόσβασης, αποφλοιώσεις σε περιοχή ~50 · 50 cm2 κάτω από το εφέδρανο στο βάθρο Μ1 και αποφλοιώσεις και εμφανής οπλισμός στο κάτω τμήμα της δοκού στο βάθρο M3 Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςΣχήμα 3:Βάθρο Μ4 – Γενική άποψη και βλάβες σκυροδέματος στη βάση των αμφιαρθρωτών συνδέσμων Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςFigure 4 : Pylon Μ5 – General view and concrete damages e.g. delamination Σχήμα 4 : Πυλώνας Μ5 – Γενική άποψη και βλάβες σκυροδέματος, π.χ. αποφλοίωση με διαβρωμένο οπλισμό στο υποστύλωμα, ρωγμές σε αρχικές επισκευές σκυροδέματος, αποφλοίωση στην περιοχή της ανθρωποθυρίδας του πυλώνα, εμφανής διαβρωμένος οπλισμός στη βάση του Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςΣχήμα 5 : Τυπικό κατάστρωμα γεφυρών προσβάσεως· εμφανής διαβρωμένος οπλισμός στο κάτω πέλμα των δοκών καταστρώματος, διάβρωση σκυροδέματος στην περιοχή δίπλα των υδρορροών, πορώδες στο κάτω πέλμα της προκατασκευασμένης δοκού Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςFigure 6 : Deck slab of central bridge, very small cracks of ~0.10 mm width at Σχήμα 6 : Πλάκα καταστρώματος κεντρικής γέφυρας· τριχοειδείς ρωγμές ~0.10mm, τοπικά μεγάλο πορώδες και αποφλοίωση στην κάτω επιφάνεια της πλάκας Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςΣχήμα 7 : Βλάβες σε αρμό μεταξύ προπλακών και υγρασία στην περιοχή υδρορροής Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςFigure 8: Very small crack and visible deflection at the pre-slabs Σχήμα 8: Τριχοειδής ρωγμή και εμφανές βέλος κάμψης στις πρόπλακες Χαρακτηριστικές βλάβες σκυροδέματοςFigure 9: Fracture of pre-slab edges and visible pre-slab reinforcement, failed Σχήμα 9:Θραύση σκυροδέματος στις ακμές των προπλακών και εμφανής οπλισμός προπλακών, αποτυχημένη επισκευή Επιθεώρηση αναρτήρων •Παλαιού τύπου, παράλληλα μαύρα συρματόσχοινα διαμέτρου 0.6΄΄, St1670/1860 με εξωτερική βαφή μολύβου εντός σωλήνων σκληρού πολυαιθυλενίου με προστασία τσιμεντέματος•Η επιθεώρηση των αναρτήρων (συνολικά 144) περιέλαβε: την εξωτερική οπτική επιθεώρηση όλων των αναρτήρων την εσωτερική οπτική επιθεώρηση της κάτω αγκύρωσης 60 αναρτήρων την επιθεώρηση με υπερήχους της κάτω αγκύρωσης 60 αναρτήρων την εσωτερική επιθεώρηση του ελευθέρου μήκους 60 αναρτήρων την εσωτερική οπτική επιθεώρηση της άνω αγκύρωσης 60 αναρτήρων την εκτίμηση της αντοχής 60 αναρτήρων την εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης 6 αναρτήρων Ταινία Tedlar Σωλήνας πολυαιθυλενίουΠαράλληλα μαύρα συρματόχοινα 0.6΄΄ με εξωτερική βαφή μολύβου ΤσιμεντένεμαΤυπική διατομή αναρτήρα Επιθεώρηση αναρτήρων •Ευρήματα: Θραύσεις συρμάτων των σταθεροποιητικών συρματοσχοίνων στις θέσεις των κόμβων Συστηματική βλάβη στην εξωτερική βαφή των σωλήνων προστασίας στο άνω τμήμα τους (~3.00 m), όπου δεν είχε τοποθετηθεί αρχικά ταινία προστασίας Βλάβες μικρού μήκους (έως 50 cm) στην ταινία προστασίας των σωλήνων και μικρές μηχανικές βλάβες (π.χ. τρύπες από σφαίρες) Ίχνη επιφανειακής οξείδωσης στις κεφαλές των συρματοσχοίνων στην περιοχή των κάτω αγκυρώσεων Πολύ καλή κατάσταση του τσιμεντενέματος προστασίας Μηχανικής φύσεως βλάβες στο νεοπρένιο προστασίας των κάτω κεφαλών των αναρτήρων (κοψίματα, τρύπες, σφικτήρες, κλπ). Επιθεώρηση σταθεροποιητικών τενόντων •Τένοντες 2 x 2 συρματοσχοίνων ∅16 και ∅20, ελαφρώς προεντατεμένοι ώστε να βρίσκονται μόνιμα υπό εφελκυσμό. Σε κάθε κόμβο, ήταν συνδεδεμένοι με τους αναρτήρες μέσω ενός ειδικού συνδέσμου, του οποίου το χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν ένας ορειχάλκινος δακτύλιος με στρογγυλεμένα χείλη.•Εξαιτίας της γεωμετρικής διάταξης των αναρτήρων και των τενόντων, παρουσιαζόταν γεωμετρικά εκτροπή των τελευταίων σε κάθε κόμβο, η οποία προκάλεσε μία εγκάρσια τοπική δύναμη μικρού μεγέθους, ικανή όμως να πιέσει τα συρματόσχοινα στους δακτυλίους· αυτή η πίεση αυξήθηκε συστηματικά από τη δράση των εγκάρσιων ανέμων και οδήγησε στην τοπική θραύση αρκετών συρμάτων των συρματοσχοίνων.•Αν και το πρόβλημα δεν δημιουργούσε θέμα συνολικής θραύσης των συρματοσχοίνων, κρίθηκε εύλογη η προληπτική αντικατάστασή τους. Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρωνFigure 10 : Waving of the cable pipe (not the strands) due probably to loose Σχήμα 10 :Κυματισμός σωλήνα αναρτήρων (όχι συρματοσχοίνων), πιθανώς λόγω χαλαρής ανάρτησης κατά την κατασκευή (αριστερά) και μικρή βλάβη ταινίας προστασίας (δεξιά)· το 44% των αναρτήρων παρουσίασαν τέτοιες μικρές βλάβες μήκους έως 50cm Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρωνFigure 11 : Damages of the protection painting of the stay cables near the Σχήμα 11 :Βλάβες στη βαφή προστασίας των αναρτήρων παρά τους πυλώνες· δεν είχε εφαρμοσθεί ειδική ταινία προστασίας (λόγω της αδυναμίας της μηχανής περιέλιξης) και αντικαταστάθηκε από βαφή, η οποία καταστράφηκε με τη πάροδο του χρόνου. Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρωνDamages at two stays, exposed to a small fire;η the prote Σχήμα 12 : Βλάβες στους δύο αναρτήρες που εκτέθηκαν σε μικρή πυρκαγιά· ταινία προστασίας έχει καταστραφεί πλήρως και έχει φθαρεί επιφανειακά ο σωλήνας πολυαιθυλενίου. Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρων(a) (α)(b)(β)©(γ)(δ)(d)Σχήμα 13 : Κάτω κεφαλή αναρτήρων (α) έπειτα από το άνοιγμα της κεφαλής, (β) έπειτα από προσεκτική αφαίρεση του τσιμεντενέματος, (γ) επανατοποθέτηση της επικάλυψης με ειδική έγχυση του κεριού και (δ) λεπτομέρεια συρματοσχοίνου και σφηνών Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρων 2000Tension RIGHT side Tension LEFT side1800160014001000800Tension F (kN)1200600400200H66cH66bH66aH63H60H59H57H56H54H53H52PYLON M6H51H49H46H43H40H37H35MID SPANH32H30H27H24H21H18H16Pylon M5H15H13H10H07H04H01dH01cH01a0ure 14 : Comparison of stays tension between the left and right Σχήμα 14 : Σύγκριση δυνάμεων αναρτήρων μεταξύ του αριστερού και του δεξιού επιπέδου Χαρακτηριστικές βλάβες αναρτήρωνΣχήμα 15 : Ορειχάλκινος δακτύλιος. Παλαιά και νέα διάταξη. Έλεγχος φερόντων χαλυβδοστοιχείων •Στο κατάστρωμα, στις αγκυρώσεις της κάτω κεφαλής των αναρτήρων•Στις κεφαλές των πυλώνων Μ5 και Μ6, ανάμεσα στους δύο δίσκους κάθε κεφαλής•Στην εσωτερική πλευρά των δίσκων στις κεφαλές των Μ5 και Μ6.•Αμφιαρθρωτοί σύνδεσμοι καταστρώματος στα βάθρα Μ4, Μ7•Διενεργηθέντες έλεγχοι Πλήρης οπτικός έλεγχος (πρότυπο ΕΝ 970/2007) Έλεγχος πάχους γαλβανίσματος (πρότυποISO 19840) Έλεγχος συγκολλήσεων μέσω υπερήχων (πρότυπαΕΝ 1714/1998 και ΕΝ 10160/1997) Έλεγχος σκυγκολλήσεων μέσω μαγνητικών πεδίων (πρότυπο ΕΝ 1290 / 1998)Όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση ως προς την κατάσταση των συγκολλήσεων, των ελασμάτων και το εναπομένον πάχος γαλβανίσματος. Τα λάθη, που ανιχνεύθηκαν, κυρίως στις ρίζες των συγκολλήσεων ήταν στα επιτρεπτά κανονιστικά όρια. Χαρακτηριστικές βλάβεςΣχήμα 16: Αγκύρωση τυπικού αναρτήρα. Έλεγχος συγκόλλησης κεφαλής αγκύρωσης.Figure 17: Διαμήκης τομή section αγκύρωσης stay anchorage Σχήμα 17: Longitudinal τυπικής of typical αναρτήρα Άλλα στοιχεία της γέφυρας •Ελαστομεταλλικά εφέδρανα: Δεν ανιχνεύθηκαν βλάβες· μερικές κατασκευαστικές κακοτεχνίες ανιχνεύθηκαν μόνο στη βάση τους.•Αρμοί συστολοδιαστολής: Και οι τέσσερις αρμοί συστολοδιαστολής της γέφυρας παρουσίασαν βλάβες και ως εκ τούτου αντικαταστάθηκαν.•Υδρορροές: Ήταν προβληματικές από την κατασκευή και γι’ αυτό προτάθηκε η αντικατάστασή τους.•Στεγάνωση καταστρώματος: Πιθανές κάποιες τοπικές βλάβες. Για προληπτικούς λόγους, προτάθηκε η ανακατασκευή της κατά τη διάρκεια της επόμενης συντήρησης.•Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας: Παρουσίασε μερικές μικρές βλάβες λόγω του χρόνου, οι οποίές αποκαταστάθηκαν αμέσως. Πιθανές εργασίες συντήρησης Σκυροδέματα/ Χάλυβες σκυροδέματος• Επισκευή / Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών των εξής δομικών στοιχείων Πυλώνες καθ’ όλο το ύψος τους, περιλαμβανομένων και των δίσκων κεφαλής Κάτω επιφάνεια πλάκας καταστρώματος κεντρικής γέφυρας σ’ όλη την έκτασή της Μεσόβαθρα γεφυρών προσβάσεως, περιλαμβανομένων των υποστυλωμάτων και των ζυγωμάτων Προκατασκευασμένες δοκοί γεφυρών προσβάσεως Εμφανείς επιφάνειες ακροβάθρων Σκυροδέματα/ Χάλυβες σκυροδέματος Υπό τον όρο «συντήρηση» νοούνται οι εξής εργασίες: Καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος από βαφές / σαθρά σκυροδέματα, με υδροβολή ή και αμμοβολή Αφαίρεση επιφανειακής σκουριάς εκτεθειμένων οπλισμών και προστατευτική βαφή τους Επισκευή των επιφανειακών πληγών του σκυροδέματος με επισκευαστικό κονίαμα, συμβατό προς το παλαιό σκυρόδεμα Ενεμάτωση όλων των κάποιου μεγέθους και βάθους (π.χ. άνω των 0,30mm) ρωγμών του σκυροδέματος με ρητίνες, σφράγιση των μεγαλυτέρων με εποξειδικές πάστες Βαφή του σκυροδέματος με κατάλληλη σφραγιστική / προστατευτική βαφή Σκυροδέματα/ Χάλυβες σκυροδέματος • Επισκευή/Συντήρηση εσωτερικών επιφανειών πυλώνων Υπό τον όρο «συντήρηση» νοούνται οι προηγούμενες εργασίες, σε πολύ μικρότερη έκταση, πλην αμμοβολής λόγω περιορισμένου χώρου•Αποκατάσταση βλάβης διαδοκίδας R8 (πάνω από το μεσόβαθρο Μ8) Καθαίρεση του ήδη κουφωμένου σκυροδέματος της διαδοκίδας, επισκευή των οπλισμών και επανασκυροδέτηση της περιοχής• Επισκευή της άνω προσβάσιμης επιφάνειας των πεζοδρομίων σ’ όλο το μήκος της γέφυρας Η επιφάνεια αυτή έχει φθαρεί επιδερμικά σε πολλά σημεία Καθαρισμός με υδροβολή/αμμοβολή και εφαρμογή κατάλληλου υλικού δαπέδου• Αποκατάσταση βλαβών στις πρόπλακες Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει: Καθαρισμό της επιφάνειας του σκυροδέματος με υδροβολή / αμμοβολή Εφαρμογή πλέγματος σιδηροπλισμού Εφαρμογή σκυροδέματος (αυτοσυμπυκνούμενο ή εκτοξευόμενο) ΧαλυβδοστοιχείαΔεν υπάρχει λόγος άμεσης συντήρησης, θα πρέπει όμως να παρακολουθούνται συστηματικά τα εντοπισθέντα μικροσφάλματαΑναρτήρες• Αποκατάσταση προστατευτικής ταινίας • Περαιτέρω έρευνα του ελεύθερου μήκους των αναρτήρων στις 3 περιοχές, όπου κατεγράφη διαφοροποίηση σήματος (οι δύο απ’ αυτές αφορούν τους καμμένους αναρτήρες 59 L & 60 L) • Επαναγαλβανισμός των υπολοίπων καλυπτρών Στηθαία ασφαλείας • Αντικατάσταση κτυπημένων μηκίδων • Πλήρωση του κενού των πελμάτων των ορθοστατών (όπου υπάρχει) με τσιμεντοκονία • Αντικατάσταση σκουριασμένων περικοχλιών όπου απαιτείται, καθαρισμός και ψυχρός γαλβανισμός των προεχόντων κοχλιών και η προστασία τους με πλαστική καλύπτρα και γράσσοΣυντήρηση μεμονωμένων δομικών στοιχείων• • • •Αποκατάσταση και διεύρυνση των τάκων έδρασης των εφεδράνων Σφράγιση μεμονωμένων ρωγμών Αποκατάσταση των αρμών των πεζοδρομίων Εξυγίανση της βάσεως των αμφιαρθρωτών συνδέσμων στα βάθρα Μ4 και Μ7 ΥδρορροέςΘα πρέπει να αποκατασταθούν οι υδρορρόες στο σύνολό τους και να εγκατασταθούν κατάλληλα φρεάτια υδροσυλλογής (μικρού ύψους) μέσα στο πάχος της ασφάλτου. Η δημιουργία δικτύου ομβρίων παρέλκει.Ασφαλτοτάπητες/ΥγρομόνωσηΠροληπτική ανακατασκευή υγρομόνωσης και ασφαλτοτάπητα, σε συνδυασμό προς την κατασκευή των υδρορροών. Πιθανές εργασίες αναβάθμισης Μελέτη σεισμικής αναβάθμισης Η γέφυρα έχει σχεδιασθεί με βάση ειδικό φάσμα που είχε εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθήνας και σεισμική επιτάχυνση βάσεως ag=0,20g. Προτείνεται επανέλεγχος της σεισμικής συμπεριφοράς της γέφυρας, τόσο με το ισχύον σήμερα κανονιστικό φάσμα (ag=1,30•0,24g) όσο και με ένα ειδικό φάσμα που θα πρέπει να εκπονηθεί με βάση τα σεισμικά γεγονότα και την εμπειρία της τελευταίας δεκαπενταετίας στον ελλαδικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις καταγραφές του ΙΤΣΑΚ οι οποίες αποτυπώνουν τις ιδιαιτερότητες της γεωλογικής μικροκλίμακας. Εκτιμάται πάντως ότι η γέφυρα, με πολύ λίγες και εφικτές ενισχύσεις, μπορεί να ικανοποιήσει (έστω και οριακά) τις σημερινές κανονιστικές απαιτήσεις, διότι ήδη είχε σχεδιασθεί πολύ προσεκτικά (και κάπως συντηρητικά), λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ΚΜΕ και τους πλέον προηγμένους τότε διεθνείς αντισεισμικούς κανονισμούς, η δε κατασκευή της ήταν υψηλού επιπέδου. Μελέτη σεισμικής αναβάθμισης Μελέτη με ΕυρωκώδικεςΠέραν του παραπάνω ελέγχου θα ήταν ευκταίο να ελεγχθεί η γέφυρα και υπό τα λειτουργικά φορτία, με βάση τους Ευρωκώδικες, έτσι ώστε να προσανατολισθεί η οποιαδήποτε συντήρηση / ενίσχυσή της στο νέο θεσμικό καθεστώς και παράλληλα να εκτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα της στο πλαίσιο των νεωτέρων κανονισμώνΣύστημα αντικεραυνικής προστασίαςΑναβάθμιση του εγκατεστημένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και επέκταση του στην περιοχή των γεφυρών προσβάσεως. Πυροσβεστική κάλυψη• • • •Δεν υφίσταται σήμερα Λαμβανομένης υπόψη της πολύ μικρής απόστασης από την Χαλκίδα, η κρίσιμη παράμετρος στην πυρόσβεση είναι η έγκαιρη κινητοποίηση της Π.Υ. Χαλκίδας Θα μπορούσαν στον σχεδιασμό της πυροσβεστικής κάλυψης να εξεταστούν οι εξής δυνατότητες Εγκατάσταση θερμικής κάμερας με τηλεειδοποίηση στην Π.Υ. Χαλκίδας Εγκατάσταση καμερών διαχείρισης κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαβιβαζόμενα στοιχεία θα αξιοποιούνται αξιόπιστα και επί μονίμου βάσεως Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων επί της γέφυρας με οδηγίες άμεσης αντίδρασης και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της Π.Υ. Χαλκίδας Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης Η επιλογή θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να λάβει υπόψη και τις διοικητικές αρμοδιότητες των τοπικών Δημ. Υπηρεσιών Αντικατάσταση εφεδράνων γεφυρών προσβάσεωςΕφ’ όσον απαιτηθεί από τη μελέτη σεισμικής αναβάθμισης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα εφέδρανα με νέα, ανταποκρινόμενα στους σημερινούς κανονισμούς και προδιαγραφές Συγχρόνως θα πρέπει να ανακατασκευασθεί η υπόβαση των εφεδράνων.Περίσφιγξη βάσεων πυλώνωνΕφ’ όσον απαιτηθεί από τη μελέτη σεισμικής αναβάθμισης, θα πρέπει να περισφιγθούν εξωτερικά στη βάση τους οι πυλώνες, σ’ ένα ύψος τάξεως 4,00 έως 6,00 m. Η περίσφιγξη μπορεί να γίνει με οπλισμένο λεπτοσκυρόδεμα ή ανθρακονήματα. Συμπεράσματα Ολόκληρη η γέφυρα, έπειτα από 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και έκθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν παρουσίασε μεγάλες βλάβες. Η συμπεριφορά του καταστρώματος της κεντρικής γέφυρας αποδείχθηκε εξαιρετική· αυτό το κατάστρωμα, που προτάθηκε από τον καθηγητή J. Schlaich και έγινε αποδεκτό από τον ελεγκτή M. Virlogeux, θεωρήθηκε πρωτοπόρο για την εποχή του όσον αφορά τη λειτουργική συμπεριφορά όσο και τη στατική. Μερικά μικρά προβλήματα, που εντοπίσθηκαν, όπως η θραύση συρμάτων στους σταθεροποιητικούς τένοντες και οι βλάβες στην επιφάνεια του σκυροδέματος κοντά στις υδρορροές, οφείλονται κυρίως σε αρχικά προβλήματα κατασκευής. Θα ήταν εξαιρετικά επωφελές για το έργο (παρά την καλή του κατάσταση) να γίνει μία πρώτη συντήρηση του και ενδεχομένως μία αναβάθμιση του. Συντελεστές Υπεύθυνος ΈργουΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Τμήμα Συντήρησης ΑυτοκινητοδρόμωνΤεχνικός ΣύμβουλοςΔΟΜΗ Α.Ε., ΑθήναΓενικός ΕπιθεωρητήςΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑθήναΕιδικοί ΕπιθεωρητέςFREYSSINET INTERNATIONA & CIE και VINCI CONCESSIONS S.A. (αναρτήρες) ΓΕΩΤΕΣΤ ΑΕ (έλεγχος σκυροδέματος) ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕ (αποτύπωση καταστρώματος) ATOMDYNAMIC LTD (έλεγχος δομικού χάλυβα) Προτάσεις 1.Υποχρεωτική οπτική επιθεώρηση κάθε έργου από Ανεξάρτητο Επιθεωρητή. Η γνωμάτευση του Επιθεωρητή δεσμεύει τον ΚτΕ και τον Ανάδοχο και η αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων είναι προαπαιτούμενο για την οριστική παραλαβή του έργου.2.Αναζήτηση καταγραφή και ψηφιοποίηση των υπαρχόντων φακέλων γεφυρών. Φύλαξη ενός εντύπου και ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου σε ασφαλισμένο θάλαμο εντός του έργου (π.χ. στο ακρόβαθρο).3.Σύνταξη από το Κράτος γενικών οδηγιών επιθεώρησης και συντήρησης έργων περιλαμβανομένων και στοιχείων κόστους.4.Πρόβλεψη και συνεκτίμηση σε επίπεδο μελέτης όλων των στοιχείων που επηρεάζουν την επιθεώρηση και συντήρηση (π.χ. προσβάσεις, επικάλυψη σκυροδέματος, εφέδρανα, κλπ).5.Εκτίμηση, σε επίπεδο μελέτης, του μέσου ετήσιου κόστους επιθεώρησης και συντήρησης, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία επιλογής της εφαρμοστέας λύσης.6.Υποχρεωτική (και αμειβόμενη) σύνταξη από τον Μελετητή ειδικών οδηγιών επιθεώρησης και συντήρησης του έργου. Θέματα προς συζήτηση 1. Προσόντα Επιθεωρητών έργων. 2. Φορείς Επιθεώρησης. 3. Διαδικασία ανάθεσης επιθεωρήσεων. 4. Χρονική διάρκεια συμβάσεων επιθεώρησης. 5. Τρόποι και περιεχόμενο αποζημίωσης εργασιών επιθεώρησης. 6. Ευθύνη Φορέων Επιθεώρησης.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.