Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

" ... Εκτιμώ ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον 1 χρόνος ώστε αυτό το κείμενο να γίνει ένας "χρηστικός" Κανονισμός που θα λύνει και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στους Συναδέλφους και τα Εργα ..."

Επισηµάνσεις Ν. Μαρσέλλου για το Σχέδιο του ΚΤΣ 2015 Κατ' αρχήν πρέπει να ευχαριστήσουµε την 5-µελή Συντακτική Οµάδα για τον χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που κατέβαλε να εντάξει σε ενιαίο κείµενο Κανονισµού τα 3 κύρια Ευρωπαϊκα Πρότυπα που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεµα, δηλαδή : α) Το ΕΝ 206-1 για το σκυρόδεµα β) Το ΕΝ 12620 για τα αδρανή γ) Το ΕΝ 13670 για την κατασκευή (execution) Αν είναι δύσκολο να κρατάς 2 "καρπούζια σε µία µασχάλη", φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να κρατάς 3 και µια "σακούλα" µε τον προηγούµενο Κανονισµό ΚΤΣ-97, που είχε 15 χρόνια επιτυχούς εφαρµογής, όταν βέβαια αποφάσιζαν οι ΚτΕ να επιµένουν στην πιστή εφαρµογή του στο Εργο. Το κείµενο λοιπόν αυτό, µε τις 63 "Κανονιστικές Αναφορές", τους 68 Ορισµούς και τις 24 Κατηγορίες Εκθεσης στο περιβάλλον, είναι ότι µπορούσε να προκύψει υπό την πίεση της Ε.Ε. για υιοθέτηση του ΕΝ 206-1. ∆εν έχει ευθύνη για το αποτέλεσµα η Συντακτική Επιτροπή, γιατί οποιοσδήποτε ήταν µέλος της, θα κατέληγε σε παρόµοιο "γραφειοκρατικό αποτέλεσµα", διότι αυτά ήταν τα δεδοµένα του προβλήµατος. ∆εν αποπροσανατολίζοµαι για οργανωτικές δυσλειτουργίες της Επιτροπής των αρχικών 15 µελών -στην οποία συµµετείχα- ούτε της 5-µελούς, διότι όταν ένα Υπουργείο ∆ΕΝ ΠΑΡΕΙΧΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ στην Επιτροπή που συνέστησε, ούτε ένα e-mail ή γραµµατεία στη Γενική ∆ιευθύντρια Ποιότητας, ενώ τα µέλη όλων των Επιτροπών εργάσθηκαν ΑΦΙΛΟΚΕΡ∆ΩΣ και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ, αυτό που έγινε είναι ένας ΗΡΩΙΣΜΟΣ. Βέβαια, τους συναδέλφους και τους άλλους σχολιαστές τους ενδιαφέρει το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, το οποίο είναι ένα κείµενο πολύπλοκο µε αρκετή γραφειοκρατία για το "Πιστοποιηµένο Σκυρόδεµα", ένα κείµενο 104 σελίδων, µε αναφορές-παραποµπές σε δεκάδες άλλα κανονιστικά κείµενα και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (πολλά από τα οποία δεν είναι καν µεταφρασµένα, αλλά ούτε εις χείρας των µελών της Επιτροπής, διότι υπάρχει copyright του ΕΛΟΤ). Αυτό όµως µπορεί να βγει ,Συνάδελφοι, όταν βάζεις αυτά τα δεδοµένα! Οσον αφορά την Επιτροπή η οποία, σηµειωτέον, αποτελείται από εξέχοντες Επιστήµονες, ουδεµία ευθύνη για την σύνθεσή της φέρει η Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας, διότι συγκροτήθηκε µε εισήγηση του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εργων, ο οποίος αύξησε τον αριθµό των Φορέων που θα εκπροσωπούντο κατά 4-5, και άρα τα µέλη της Επιτροπής σε 15, ενώ έµειναν απ' έξω σηµαντικοί χώροι, όπως των λατοµείων αδρανών, των προσθέτων σκυροδέµατος, κλπ. Αυτά ήταν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.∆.Ε. και όχι της Γ.∆.Π., και όποιοι διαφωνούσαν είχαν την δυνατότητα να παραιτηθούν και να µην µετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής. Αλλά ας µιλήσουµε για την "ταµπακιέρα" που ενδιαφέρει τους Συνάδελφους.1/2 Το ΣΧΕ∆ΙΟ του ΚΤΣ -2015, εισάγει 24 κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον, που όµως και ο ΚΤΣ-97, µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σκυρόδεµα, "έµµεσα" τις είχε βάλει ως ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος, αφού είχε πολλές απαιτήσεις του λόγου νερού προς τσιµέντο, Ν/Τ. Για παράδειγµα στην κατηγορία έκθεσης XS1, όπου προβλέπονται Ν/Τ<0,50 και 330 kg/m3 τσιµέντου, αντίστοιχες απαιτήσεις υπήρχαν στο "παραθαλασσιο σκυρόδεµα" στον ΚΤΣ-97, τα 330 kg/m3 και ο Ν/Τ<0,60. Θα µπορούσαν λοιπόν εκεί να τεθούν ο Ν/Τ<0,50 και ως ελάχιστη κατηγορία σκυροδέµατος το C25/30 κλπ. Μία άλλη "καινοτοµία" στον ΚΤΣ-2015 είναι το "πιστοποιηµένο σκυρόδεµα". Μα αυτό υπήρχε στην αγορά πριν µερικά χρόνια, µε την µορφή του "Σήµατος Ποιότητος" από τον ΕΛΟΤ, αλλά οι συνάδελφοι έδειξαν ότι τους δεν ένοιαζε αυτό και δεν έδειξαν την παραµικρή προτίµηση προς τις 35 µονάδες που είχαν την πιστοποίηση, αλλά αγόραζαν το σκυρόδεµα µε την πιο φθηνή τιµή. Ετσι δυσκολεύοµαι να πιστέψω ότι τους ενδιαφέρει ότι στον ΚΤΣ-2015 υπάρχει το "Πιστοποιηµένο σκυρόδεµα" και ότι αυτός είναι ο λόγος να εγκριθεί και να µην έχουµε τον ΚΤΣ-97! Ας σηµειωθεί ότι µε τον ΚΤΣ-2015 επιτρέπεται και η λειτουργία µονάδων που παράγουν µη-πιστοποιηµένο σκυρόδεµα, οπότε ούτε εδώ έχουµε κάποια εξέλιξη καθοριστική. Με λίγα λόγια αν τόσο µας νοιάζει η "ανθεκτικότητα" του οπλισµένου σκυροδέµατος, µπορεί από αύριο να βγει µια εγκύκλιος που να λέει ότι υπάρχουν οι εξής αλλαγές στον ΚΤΣ- 97: α)Ελάχιστη κατηγορία αντοχής C25/30 και µέγιστος λόγος Ν/Τ<0,50, εκτός από ειδικές περιπτώσεις πολύ διαβρωτικού περιβάλλοντος, οπότε θα είναι αντίστοιχα C30/37 ή/και Ν/Τ<0,45.β)Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 300 kg/m3 εκτός από ειδικές περιπτώσεις, οπότε θα ισχύουν οι περιεκτικότητες που προτείνονται στον ΚΤΣ-2015, µε 350 και 400 kg/m3.γ)Οσο για το "πιστοποιηµένο σκυρόδεµα", ας αρκεσθούν, όσοι τους πνίγει αυτό το θέµα, στην επαναφορά προς το παρόν του Σήµατος Ποιότητος, που θα το ελέγχουν οι διαπιστευµένοι από το ΕΣΥ∆/ΕΣΥΠ Φορείς Πιστοποίησης σε συνεργασία µε διαπιστευµένα στο ΕΣΥ∆/ΕΣΥΠ εργαστήρια ελέγχου δοκιµών.∆εν βλέπω να εισάγει τώρα κάποια άλλη "καινοτοµία" ο ΚΤΣ-2015. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δοθεί για τελική επεξεργασία το Σχέδιο ΚΤΣ-2015 στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Αναθεώρησης και να εξετασθούν ένα-ένα τα θέµατα που µπαίνουν, ώστε να φύγουν τα περιττά "βαρίδια" του ΚΤΣ-2015 και, παράλληλα, να πάψουν οι "κορώνες" της σωστής ή µη-σωστής σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής, αλλά να πούµε ένα "ευχαριστώ" σε αυτούς τους συνάδελφους που επί 17 µήνες κάθισαν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και χωρίς αµοιβή και επεξεργάστηκαν το "πακέτο" του Αυγούστου 2013 και το έκαναν ενιαίο κείµενο, ώστε να µπορούµε όλοι εµείς να εκφέρουµε θετικά η αρνητικά σχόλια και προτάσεις. Εκτιµώ ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον 1 χρόνος ώστε αυτό το κείµενο να γίνει ένας "χρηστικός" Κανονισµός που θα λύνει και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στους συναδέλφους και τα Εργα. Ν. Μαρσέλλος, Πολ. Μηχανικός Μέλος των Επιτροπών ΚΤΣ-85, ΚΤΣ-97, (ΚΤΣ-2002), ΚΤΣ-2015.2/2
Έχουν δημοσιευτεί 4 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
08 Φεβρουαρίου 2015

Νίκο,

Tα 154 σχόλια έγιναν δωρεάν. Δόξα τω θεώ, έχουμε φοιτητές σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ που θα μπορούσαν στο πλαίσιο πτυχιακής να πάρουν ο καθένας απο ένα κομματάκι και να το γράψουν. Και θα μάθαιναν και θα ήμασταν όλοι περήφανοι για την νέα γενιά.

ΜΦΧ

ΧΡ
--------------------------------------

07 Φεβρουαρίου 2015

Tο κείμενο είναι ΣΧΕΔΙΟ. Και στο Σχέδιο εχεις δικαίωμα να γράψεις όλες τις τάσεις και να καταγρφούν όλες οι σκέψεις. Καθήκον των υπόλοιπων είναι να πούνε ένα ΜΠΡΑΒΟ προς αυτούς που δούλεψαν χωρίς ΑΜΟΙΒΗ - και εγώ μαζί τους για 18 μήνες- και στην συνέχεια να καταθέσουν την συμβολή τους.

Μετά να πούνε ένα διπλό ΜΠΡΑΒΟ σε αυτούς που δούλεψαν εντατικά άλλους 17 μήνες = σύνολο 35 (3 χρόνια) για να μπορέσουν να συγκεράσουν πάνω από 63 Κανονιστικές Αναφορές,3 βασικά Προτυπα ΕΝ (ΕΝ 206-1, ΕΝ 12620/αδρανη, ΕΝ 13670 / execution) και τις απόψεις εκπροσώπων από 8 φορείς και άλλων δύο χώρων που δεν ειχαν εκπροσώπους.

Όλα αυτά χωρίς να μας δίνει ο ΕΛΟΤ τα Πρότυπα ΕΝ και να παρακαλάμε γνωστούς, και με τα περισσοτερα ΕΝ στα Αγγλικά, αμετάφραστα, που δεν θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν εύκολα οι χρηστες.
Η ΓΔΠ δεν είχε ούτε γραμματέαστη Γενική Διεύθυνση, ουτε ένα e-mail.

Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν, βρήκαμε ποιός θα δουλέψει δωρεάν για 18 μήνες, για να διορθωθούν οι ατέλειες του κειμένου.
Η διεύθυνση, αγαπητέ Χ.Ρ., είναι Ιπποκράτους 196, 4ος όροφος, εκτός αν βολεύει το ΚΕΔΕ, Πειραιώς 166, Στάση ΗΣΑΠ - Κατω Πετράλωνα.

Ν.Μαρσέλλος, Π.Μ.
-----------------------------------------

07 Φεβρουαρίου 2015

Αγαπητέ Νίκο

Eίναι τουλάχιστον βέβαιο όπως σωστά αναφέρεις ότι η Συντακτική Επιτροπή του ΚΤΣ 2015 εργάστηκε κάτω από συνθήκες που δεν αρμόζουν, όχι απλά σε χώρα της ΕΕ αλλά ούτε και στη πλέον μικρή και οικονομικά αδύναμη φυλή του κόσμου που τυγχάνει να έχει τον έλεγχο μιας σπιθαμής γης.

Ταυτόχρονα βέβαια, το παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα "προβλήματα" του κανονισμού και ειδικότερα σοβαρά λάθη και παραλείψεις και σίγουρα όχι τον τίτλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕίναι τουλάχιστον υποτιμητικό τόσο για την Ελληνική Δημοκρατία όσο και για τους Έλληνες η χρήση του ανωτέρου τίτλου, σε ένα κείμενο που εμπεριέχει σοβαρά λάθη και χίλια δύο προβλήματα.

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να δικαιολογήσουν μια επίσημη ανακοίνωση που θα μπορούσε να κάνει η ΓΔΠ τόσο προς το Υπουργείο όσο και προς κάθε ενδιαφερόμενο που θα κατάληγε ότι "λόγω οργανωτικής αδυναμίας και έλλειψης οικονομικών πόρων" θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι,

α) δεν θα υπάρξει εναρμόνιση του ΚΤΣ και κάθε εμπλεκόμενος θα πρέπει να πράξει αυτοδικαίως με βάσει τις οδηγίες και τα πρότυπα ΕΝ

β) Θέματα που αφορούν την χρήση σκυροδέματος που άπτονται της ΓΔΠ θα κρίνονται κατόπιν διαβουλεύσεως επί αιτιολογικής έκθεσης που θα υποβάλλεται.

Θα μπορούσε ακόμα να υπάρξει και μια πιο απλή ανακοίνωση που θα χαρακτήριζε την κατάσταση της χώρας σήμερα και όχι την νοοτροπία της διαχρονικά

"Σας παρακαλούμε βάλτε πλάτη όσοι θέλετε και μπορείτε και η ΓΔΠ με όποιες χρονικές και άλλες δυνατότητες έχει θα προσπαθήσει να παράγει ένα κείμενο (όχι κανονισμό!!!) το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικές και ελάχιστες απαιτήσεις για την χρήση σκυροδέματος στην Ελλάδα"

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα χρειάζεται να αλλάξει σελίδα. Ο ΚΤΣ 2015 ως έχει, έχω την προσωπική εντύπωση ότι αποδεικνύει έμπρακτα την αδυναμία όχι απλά του Υπουργείου αλλά και τις χώρας να δημιουργήσει ένα κείμενο που με υπερηφάνεια θα φέρει τον τίτλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και είναι κρίμα.

Πολύ Φιλικά
Χρήστος Ροδόπουλος
----------------------------------------

06 Φεβρουαρίου 2015

Νίκο, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω!

Οταν συντάχθηκε ο ΚΤΣ 97 δεν υπήρχαν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 206-1 για το σκυρόδεμα, ΕΝ 12620 για τα αδρανή, ΕΝ 13670 για την εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα κ.ο.κ., οπότε ήταν εύλογο να καθορίζονται στο κείμενο αυτό απαιτήσεις για τα θέματα αυτά.
Σήμερα όμως υπάρχει ολόκληρη σειρά Εναρμονισμένων (υποχρεωτικής εφαρμογής) και μη εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που ορίζουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές από σκυρόδεμα (υλικά, μέσα, έλεγχοι κλπ).
Υπάρχουν ακόμη οι ΕΤΕΠ, υποχρεωτικής εφαρμογής, αλλά και το ΕΝ 1504 που θέτει ολόκληρη σειρά κανόνων και απαιτήσεων για τις επισκευές και ενισχύσεις των κατασκευών από σκυρόδεμα, οι Ευρωκώδικες κλπ.
Προς τι λοιπόν ένας "Κανονισμός", ένα κείμενο υποχρεωτικής εφαρμογής, που, από ότι γίνεται εξ αρχής αντιληπτό, περιλαμβάνει αρκετές αντιφάσεις με τα λοιπά ως άνω κανονιστικά κείμενα, ενώ δεν αποτελεί ένα "κείμενο ομπρέλα" για όλες τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις κατασκευές από σκυρόδεμα;
Υπάρχει άραγε Αιτιολογική Εκθεση για τον ΚΤΣ 2015;
Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα κείμενο γενικής ισχύος υποτίθεται ότι καλύπτει το σύνολο των κατασκευών και όχι μόνον συνήθη οικοδομικά έργα.
Το Σχέδιο πέραν των ως άνω θα έπρεπε να είχε προσεχθεί περισσότερο σε θέματα σύνταξης και ορισμών, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να σταλεί προς ανάρτηση στο TRIS της ΕΕ χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί.

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Π-Μ
-----------------------------------------

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.