Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2014, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του ΤΕΕ.

Η Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Στόχος του Συνεδρίου είναι να καταγράψει τις προόδους της γεωτεχνικής µηχανικής στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπως αντικατοπτρίζονται στα σηµαντικά γεωτεχνικά αλλά και άλλα έργα (σιδηροδροµικά, οδοποιίας, λιµενικά, υδραυλικά, κτιριακά, περιβαλλοντικά) µε σηµαντικό γεωτεχνικό αντικείµενο, που έχουν µελετηθεί και κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται, καθώς και στα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επιδίωξη είναι οι εργασίες του Συνεδρίου να αναδείξουν πρωτότυπα στοιχεία συµβολής της γεωτεχνικής µηχανικής αλλά και να προβάλουν θεωρητικές και πειραµατικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη και ηµιβραχώδη υλικά που βρήκαν ή µπορούν να βρουν εφαρµογή στην πράξη. Θεµατικές Ενότητες 1.Συµπεριφορά Εδαφών: Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου2.Συµπεριφορά Εδαφών: Προσοµοιώµατα3.Επιφανειακές και Βαθειές Θεµελιώσεις4.Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής5.Πρανή - Κατολισθήσεις6.Βαθειές Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις7.Σήραγγες 8.Βελτιώσεις Εδαφών9.Φράγµατα, Άοπλα Επιχώµατα10. Οπλισµένα Επιχώµατα 11. Εφαρµογή Ευρωκωδίκων 12. Εφαρµογές Γεωσυνθετικών Υλικών 13. Εδαφοδυναµική / Τεχνική Σεισµολογία 14. Βραχοµηχανική 15. Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 16. Ενεργειακή Γεωτεχνική (energy geotechnics) 17. Πολιτιστική Κληρονοµιά και Γεωτεχνική Μηχανική 18. ∆ιδασκαλία και Μάθηση Γεωτεχνικής Μηχανικής Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.7hcge2014.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.