Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Ο βαθμός προστασίας των περιβλημάτων των ηλεκτρικών συσκευών από τις περιβαλλοντικές δράσεις, ευρύτερα γνωστός ως κώδικας ή βαθμός IP προσδιορίζεται με σειρά προτύπων δοκιμών που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 και το ισοδύναμό του Ευρωπαϊκό ΕΝ 60529.

Βαθµός προστασίας περιβληµάτων συσκευών IP IP Code, Ingress Protection RatingΟ βαθµός προστασίας των περιβληµάτων των ηλεκτρικών συσκευών από τις περιβαλλοντικές δράσεις, ευρύτερα γνωστός ως κώδικας ή βαθµός IP (από το International Protection) προσδιορίζεται µε σειρά προτύπων δοκιµών που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 (International Electrotechnical Commission) και το ισοδύναµό του Ευρωπαϊκό ΕΝ 60529. Η κωδικοποίηση είναι της µορφής IPxy. • Το πρώτο ψηφίο (x) δηλώνει τον βαθµό προστασίας του χειριστή από την επαφή µεηλεκτροφόρα ή κινούµενα µέρη της συσκευής και της ίδιας της συσκευής από την διείσδυση αντικειµένων (επαφή και είσοδος ξένων σωµάτων). • Το δεύτερο ψηφίο (y) δηλώνει τον βαθµό προστασίας της συσκευής από την διείσδυση νερού. Ο βαθµός προστασίας ΙΡ κωδικοποιείται ως εξής:xΠροστασία έναντι στερεών σωµάτων Protection against solid bodiesyΠροστασία έναντι υγρών Protection against liquids0Καµία ιδιαίτερη προστασία No protection0Καµία ιδιαίτερη προστασία No protection1Προστασία έναντι στερεών Φ > 50 mm Protected against solid bodies Φ > 50mm Αντικείµενα µεγάλου µεγέθους. Καµία προστασία έναντι επαφής µε το χέρι.1Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα Protected against dripping water ∆εν προκύπτουν επιβλαβή αποτελέσµατα όσο η συσκευή είναι στη θέση της.2Προστασία έναντι στερεών Φ > 12 mm Protected against dripping water Φ > 12 mm Αντικείµενα µεσαίου µεγέθους. Προστασία έναντι επαφής µε τα δάχτυλα και παροµοίου µεγέθους αντικείµενα.2Προστασία έναντι σταγόνων νερού υπό κλίση ± 15° Protected against spraying water of ±15° angle ∆εν προκύπτουν επιβλαβή αποτελέσµατα εάν στην συσκευή δωθεί κλίση µέχρι και 15° ώς προς την κατακόρυφο.3Προστασία έναντι στερεών Φ > 2,5 mm Protected against solid bodies Φ > 2,5 mm Αντικείµενα µικρού µεγέθους. Προστασία έναντι επαφής µε εργαλεία, καλώδια ή παρόµοια αντικείµενα, πάχους > 2,5 mm3Προστασία έναντι ψεκασµού νερού υπό γωνία ± 60° Protected against spraying water of ±60° angle ∆εν προκύπτουν επιβλαβή αποτελέσµατα εάν στην συσκευή δωθεί κλίση µέχρι και 60° ώς προς την κατακόρυφο.1/3 xΠροστασία έναντι στερεών σωµάτων Protection against solid bodies4Προστασία έναντι στερεών Φ > 1 mm Protected against solid bodies Φ > 1 mm Σώµατα µεγέθους κόκκου. Προστασία έναντι επαφής µε εργαλεία, καλώδια ή παρόµοια αντικείµενα, πάχους > 1 mm5Προστασία έναντι σκόνης (περιορισµένη διείσδυση) Protected against dust (limited ingress) Προστασία έναντι βλαβερών επικάθισεων σκόνης. Η είσοδος σκόνης δεν αποτρέπεται πλήρως, αλλά οι ποσότητες που εισέρχονται δεν προκαλούν δυσλειτουργία της συσκευής.6Στεγανό έναντι σκόνης Protected against dust (dust tight) Απόλυτη προστασία από ξένα σώµατα και από επαφή οποιουδήποτε είδους.yΠροστασία έναντι υγρών Protection against liquids4Προστασία έναντι γενικού ψεκασµού Protected against splashing water ∆εν προκύπτουν επιβλαβή αποτελέσµατα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που πέφτει το νερό στην συσκευή.5Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται στην συσκευή. Protected against water jets ∆εν προκύπτουν επιβλαβή αποτελέσµατα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που πέφτει το νερό στην συσκευή.6Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται µε πίεση στη συσκευή ή κατάσταση έντονης θαλασσοταραχής. Protected against heavy seas ∆εν εισέρχεται νερό στην συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσµατα7Προστασία έναντι βύθισης σε νερό, σε συγκεκριµένο βάθος και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Protected against immersion ∆εν εισέρχεται νερό στην συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσµατα.8Προστασία έναντι βύθισης σε νερό, σε συγκεκριµένο βάθος και για απεριόριστο χρονικό διάστηµα Protected against submersion Η κατηγορία 8 συνήθως σηµαίνει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. Υπό συγκεκριµένες συνθήκες όµως µπορεί να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή, όχι όµως σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσµατα.2/3 ∆υνατοί συνδυασµοί βαθµών προστασίας 01234560IP00IP10IP20IP30IP40IP50IP601IP01IP11IP21IP31IP41IP51IP612IP02IP12IP22IP32IP42IP52IP623IP03IP13IP23IP33IP43IP53IP634IP04IP14IP24IP34IP44IP54IP645IP05IP15IP25IP35IP45IP55IP656IP06IP16IP26IP36IP46IP56IP667IP07IP17IP27IP37IP47IP57IP678IP08IP18IP28IP38IP48IP58IP683/3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.