Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Η αναζήτηση και επιλογή λύσεων για υφιστάμενες κατασκευές / αναμονές θα πρέπει διέπεται από μια σειρά ελέγχων. Παρότι οι έλεγχοι απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, σε πρώτη φάση και στην απλή ή βασική τους μορφή μπορούν να διανεργηθούν από την πλειονότητα των μηχανικών με χαμηλό κόστος.

Μιας Αναµονής το Ανάγνωσµα Μέρος Γ: Λύσεις για τις Υφιστάµενες Αναµονές Χρ. Α. Ροδόπουλος Καθηγητής ∆οµικής Ακεραιότητας, Monash University, Clayton, Melbourne, AustraliaΗ αναζήτηση και επιλογή λύσεων για υφιστάµενες κατασκευές / αναµονές θα πρέπει διέπεται από µια σειρά ελέγχων. Παρότι οι έλεγχοι απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό και εξοπλισµό, σε πρώτη φάση και στην απλή ή βασική τους µορφή µπορούν να διανεργηθούν από την πλειονότητα των µηχανικών µε χαµηλό κόστος. Με λίγα λόγια η λογική µε την οποία θα πρέπει να διαχειριστούµε το πρόβληµα υφιστάµενων αναµονών είναι ταυτόσηµη µε την λογική της "επισκευής". Κατά συνέπεια το πρόβληµα αυτό θα πρέπει µάλλον να αναλυθεί στον ΚΑΝΕΠΕ παρά στον ΚΤΧ. Κατα την γνώµη του συγγραφέα, οι µηχανικοί της χώρας θα πρέπει να έχουν στην φαρέτρα τους κάποια βασικά και απλά συστήµατα ελέγχων που στις ΗΠΑ ονοµάζονται The $500 Kit και περιλαµβάνουν: α) Μολυβάκι µέτρησης αλκαλικότητας σκυροδέµατος βάσει ASTM F710-5Λόγω του εύρους µέτρησης του µολυβιού ο µηχανικός µπορεί να διαπιστώσει πτώσεις αλκαλικότητας που οφείλονται από απλή ενανθράκωση (Ph<8,6) µέχρι και χηµική προσβολή (Ph<7). Η µέτρηση θα πρέπει να γίνει τόσο στην επιφάνεια όσο και στο βάθος επικάλυψης. Κόστος περίπου 20 € ανα µολύβι. β) Απλό µετρητή ηµι-δυναµικού βάσει ASTM C876-091 / 10 Η πλέον διαδεδοµένη και απλή ποσοτική µέτρηση ενεργής διάβρωσης. Σε αντίθεση µε τις υψηλού κόστους συσκευές, που σκοπό έχουν την ποιοτική ταυτοποίηση του προβλήµατος, οι απλές συσκευές έχουν την ίδια ακρίβεια µέτρησης. Κόστος περίπου 200 € ανα συσκευή. γ) Φιαλίδιο διαλύµατος νιτρικού αργύρου.Ο ψεκασµός του σκυροδέµατος µε διάλυµα Νιτρικού Αργύρου 0,1 Ν µπορεί να µας δώσει χρωµατικές ενδείξεις για την ύπαρξη χλωριόντων. Χρωµατισµός προς το λευκό, θαλασσί ακόµα και ανοικτό καφέ προδιαθέτουν για ύπαρξη χλωριόντων. Η µέτρηση θα πρέπει να γίνει µεταξύ 2 και 6 λεπτών της ώρας µετά τον ψεκασµό. Κόστος 8-10 €/100ml. δ) Μια συρµάτινη βούρτσαΟι αναµονές θα πρέπει να καθαρίζονται από τους ρύπους και τα οξείδια. Κόστος 5-8 €. ε) Ενα παχύµετροΜε το παχύµετρο µπορούµε να µετρήσουµε µε σχετική ακρίβεια την απώλεια διατοµής και κατ' επέκταση την απώλεια µάζας. Κόστος 35-50 €. 2 / 10 ζ) Ενα σφυράκι Για την εφαρµογή της µεθόδου ακουστικού ελέγχου βάσει ASTM D4580-86: Standard Practice for Measuring Delaminations in Concrete Bridge Decks by SoundingΙδιαίτερα χρήσιµα είναι τα σφυριά τύπου Concrete Busting Hammer που είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν την ήχο από την κρούση. Υπόκωφοι ήχοι προδιαθέτουν για αποσαθρώσεις και αποκολλήσεις. Κόστος 30-40 €.η) Ενα σουβλί για την χάραξη της επιφάνειας του σκυροδέµατος Για την εφαρµογή των οδηγιών της NACE Publication 6G191: Surface Preparation of Contaminated Concrete for Corrosion Control.Εάν κατά την χάραξη δεν παρατηρηθεί έντονη σκόνη αριστερά και δεξιά της εγκοπής, η επιφάνεια θα πρέπει να θεωρηθεί σε καλή κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η επιφάνεια έχει υποστεί υπόβάθµιση. Κόστος περίπου 10 €.3 / 10 Ο Ντετέκτιβ Μηχανικός, ο ∆ολοφόνος, ο Συνεργός και ο ΑυτόχειραςΕχοντας λοιπόν στην διαθεσή µας το βαλιτσάκι µας µπορούµε κάλλιστα να βάλουµε σε εφαρµογή την στρατηγική µας για την εύρεση του δολοφόνου, του συνεργού ή του αυτόχειρα. Οι δολοφόνοι είναι πρoφανώς οι κατηγορίες έκθεσης κατά ISO 12944 / EN 206-1. Ο αυτόχειρας είναι προφανώς ο ιδιοκτήτης που δεν έδωσε την απαραίτητη σηµασία ή ακόµα πιστεύει ότι το καλύτερο φάρµακο είναι αυτό που του είπανε στο καφενείο. Ο συνεργός είναι αυτός που ενώ δεν γνωρίζει, µπορεί µε περίσιο ύφος να πείσει τον ιδιοκτήτη για την πλέον συµφέρουσα για αυτόν λύση. Για να το πω πιο απλά, εαν κάποιος πάει σε ένα χρωµατοποωλείο να βρεί µια λύση για τις αναµονές θα φύγει µε κάποιο µίνιο και µια βαφή για κάγκελα. Εάν πάει σε ένα µαγαζί δοµικών υλικών θα φύγει στην καλύτερη περίπτωση µε µια επισκευαστική κονία και στην χειρότερη µε ένα σακί τσιµέντο και άµµο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαµε παραπάνω, το αποτέλεσµα θα είναι τουλάχιστον επίκίνδυνο. Ειδικότερα σήµερα µε το Ιντερνετ, ο αυτόχειρας µπορεί όχι απλά να αποκτήσει γνώση αλλά και να επιβεβαιώσει ακόµα και την πιο "δηµιουργική λύση" που έχει στο µυαλό του. Βασική προϋπόθεση, η λύση να είναι κατανοητή προς αυτόν, εύκολη και προπάντως φθηνή.Οι κινήσεις του Ντετέκτιβ Μηχανικού Κίνηση Α: Look around Μέσα σε µερικά λεπτά θα πρέπει να αναγνωρίσουµε τον περιβάλλοντα χώρο (οτιδήποτε πάνω απο 3 λεπτά λειτουργεί εναντίον µας διότι ο ιδιοκτήτης θα πιθανολογήσει οτι ψαχνόµαστε απο άγνοια). Είµαστε κοντά σε θάλλασα; κοντά σε καλλιέργιες; κοντά σε εργοστάσια; Τι χρώµα εµφανίζει το γυµνό µήκος του οπλισµού; Υπάρχουν σε άλλα γειτονικά κτήρια εκτεθειµένες αναµονές;4 / 10 Εαν το χρώµα τους είναι κόκκινο προς καφέ/κόκκινο και δεν παρουσιάζονται εξαχνώσεις τότε πιθανότατα έχουµε κατηγορία C2 και πιθανότατα C3, χωρίς όµως χηµική προσβολή. Προσοχή όµως διότι το χρώµα αυτό λογικά θα χαθεί µετά απο τον πρώτο χειµώνα και θα αλλάξει σε µαύρο. Το µαυρο ανήκει, υπό πρoυποθέσεις, πάλι στις κατηγορίες C2, C3, απλά η ράβδος έχει υποστεί διάσπαση και επαναδιάταξη του φυσικού προστατευτικού υµεναίου παραπάνω απο 3 φορές. Εάν το µαυρό εµφανίζει και ανοµοιοµορφία στο πάχος των οξειδίων, τότε πιθανολογείται κατηγορία C4.Τυπικό χρώµα αναµονής < 6 µηνών σε περιβάλλον C2, C3Τυπικό χρώµα αναµονής > 10 ετών σε περιβάλλον C2, C3.∆υο κυρίως χρώµατα θα πρέπει να µας φοβίσουν. Κοκκινωπό µε µπλέ ή µαύρες ή και λευκές πιτσίλιες και καφέ µε διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου. Ο πρώτος χρωµατισµός οφείλεται συνήθως σε C5, C5-1 και ο δεύτερος σε C-5M.5 / 10 Τυπικό χρώµα αναµονής > 5 ετών σε περιβάλλον C5, C5-1.Τυπικό χρώµα αναµονής > 5 ετών σε περιβάλλον C-5M.Κίνηση Β: Η ανάκριση (άλλως, ρωτώντας πας στην πόλη).Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες ώστε να παρέχουν τις παρακάτω πληροφορίες για το ιστορικό των αναµονών. 6 / 10 •Ο χρόνος είναι η πλέον καθοριστική παράµετρος. Εάν θέλετε, µια απώλεια διατοµής που µετρήθηκε 5%, έχει τεράστια διαφορά εάν έχει συντελεσθεί µέσα σε 5 χρόνια ή µέσα σε 25 χρόνια. Εδω θα πρέπει να θυµηθούµε ότι, στην απλοϊκή του έκφραση, ο ρυθµός διάβρωσης δίνεται σε mm/ετος.•Το δευτερο είναι να διαπιστώσουµε εάν στον χρονικό ορίζοντα που εξετάζουµε έγιναν κάποιες προσπάθειες προστασίας. Υπάρχει σηµαντική διαφορά να έχουµε απώλεια 5% γνωρίζοντας ότι πριν απο 10 χρόνια είχαν περάσει µίνιο.Η καλύτερη ανάκριση γίνεται όταν εκτός του άντρα υπάρχει και µια γυναίκα στην διαδικασία. Ειδικά οι µητέρες έχουν µια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέµατα αυτά. Αντίθετα οι άντρες, εάν µάλλιστα έχουν βάλει το χεράκι τους διαλαλώντας οτι "εγω τα ξέρω ολα", µπορούν κάλλιστα να µας σερβίρουν δικαιολογίες και ανακρίβειες. Κίνηση Γ: Ανοίγουµε το Βαλιτσάκι µας Τρίβουµε µε την βούρτσα, χωρίς να µας βγεί η ψυχή!!!!! Αυτό που θέλουµε να παρατηρήσουµε είναι πόσο ευκολα καθαρίζονται τα οξείδια. Σε γενικές γραµµές µε 2-3 περασιές µε την βούρτσα στο ίδιο σηµείο θα πάρουµε µια καλή ένδειξη. Εάν απλά η βούρτσα τα γδέρνει χωρίς να εµφανίζονται υπολείµατα τότε έχουµε πιθανότατα κατηγορία C2 ή C3 και περισσότερα απο 10 χρόνια έκθεσης. Εάν µε το βούρτσισµα έχουµε απόξεση οξειδίων έχουµε λίγοτερα απο 10 χρόνια έκθεσης. Καλό είναι να µετρήσουµε µε το παχύµετρο, µετά τον τοπικό καθαρισµό, για να διαπιστώσουµε τυχόν µείωση της διατοµής. Λογικά η µείωση θα πρέπει να είναι µικρότερη απο 0,05 mm ανα έτος. Υπάρχει βέβαια µια δυσκολία στο σηµείο αυτό, διότι από την παραγωγή του ο χάλυβας µπορεί να έχει απόκλιση διαµέτρου κάποιων χιλιοστών. Για να µειώσουµε το σφάλµα καλύτερα είναι να µετρήσουµε ανάµεσα στα νεύρα. Το µολυβάκι της αλκαλικότητας εφαρµόζεται µετά από νώπισµα του σκυροδέµατος. Εάν στην επιφάνεια διαπιστώσουµε Ph>10 τότε σίγουρα η κατασκευή είναι σχετικά νέα και µπορούµε κάλλιστα να εφαρµόσουµε τις προτεινόµενες λύσεις, όπως εµφανίζονται στο δεύτερο µέρος. Εαν διαπιστώσουµε 8
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.