Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

To ντεσιμπέλ (deciΒel, συντομογραφία dB) είναι η λογαριθμική μονάδα με την οποία εκφράζεται η διαφορά στάθμης μιας φυσικής ποσότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγο ισχύων ή εντάσεων στην ακουστική και την ηλεκτρονική.

Ντεσιµπέλ To ντεσιµπέλ (deciΒel, συντοµογραφία dB) είναι η λογαριθµική µονάδα µε την οποία εκφράζεται η διαφορά στάθµης µιας φυσικής ποσότητας. Συνήθως χρησιµοποιείται για να εκφράσει λόγο ισχύων ή εντάσεων στην ακουστική και την ηλεκτρονική. Ονοµάσθηκε προς τιµήν του Γκράχαµ Μπελ, πρωτοπόρου εφευρέτη της τηλεφωνίας, ενώ το πρόθεµα ντέσι δηλώνει ότι είναι δεκαδική υποδιαίρεση της κύριας µονάδας Μπελ, η οποία δεν χρησιµοποιείται γιατί είναι δύσχρηστη και γι' αυτό τον λόγο στους υπολογισµούς χρησιµοποιείται αποκλειστικά το dB Γενικά η στάθµη της ισχύος ή της έντασης σε ντεσιµπέλ, ισούται µε το δεκαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθµου του λόγου ισχύος ή του λόγου των εντάσεων. ∆ηλαδή:ήΤο Ντεσιµπέλ ως µονάδα έντασης ήχου Ως ένταση ήχου ορίζεται η ισχύς του ηχητικού κύµατος ανά µονάδα επιφανείας ή αλλιώς η ενέργεια που µεταφέρει το ηχητικό κύµα ανά µονάδα επιφανείας και ανά µονάδα χρόνου. Η έκφραση σε Ντεσιµπέλ ενός ήχου έντασης Ι1 δίνεται από την σχέση:Αν είναι γνωστή η µεταβολή της πίεσης του αερίου στο οποίο διαδίδεται ένα ηχητικό κύµα και η εγκάρσια ταχύτητα των µορίων του αερίου, η µέση ένταση δίνεται από την παρακάτω σχέση:(όπου P η ακουστική/ηχητική πίεση και υ η εγκάρσια ταχύτητα των µορίων του αέρα) Στην περίπτωση σφαιρικής διάδοσης του ήχου, η ένταση σε απόσταση r από την πηγή δίνεται από την παρακάτω σχέση:(όπου W η ισχύς της ηχητικής πηγής και r η απόσταση από την πηγή) Η ένταση µετράται στο S. σε W/m2. Η ελάχιστη ένταση που γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί αντιστοιχεί σε 10-12 W/m2 . Η ένταση αυτή αντιστοιχεί σε ηχητική πίεση 20 µPa (η οποία αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως κατώφλι ακουστότητας). Η στάθµη της έντασης του ήχου µετράται σε Ντεσιµπέλ (decibel). Η µονάδα ντεσιµπέλ εκφράζει την διαφορά στάθµης ενός ήχου έντασης Ι προς την ένταση του κατωφλίου ακουστότητας (10-12 W/m2) και συνήθως παρίσταται ως dB (A). Ως στάθµη έντασης σε dB ορίζεται το δεκαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθµού της έντασης του ήχου προς την ένταση του κατωφλίου ακουστότητας, σύµφωνα µε την σχέση:Η στάθµη έντασης του ήχου είναι σχεδόν ίση µε την στάθµη ηχητικής πίεσης Επιπτώσεις της έντασης του ήχου στην ανθρώπινη ακοή Το όριο πόνου του ανθρώπινου αυτιού λόγω έντασης ήχου είναι τα 120 dB(Α). Εκθεση σε ήχους πάνω από 120 dB(Α) είναι επικίνδυνη και µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα ακοής ή και κώφωση. Αλλά και η παρατεταµένη και συνεχής έκθεση σε ήχους έντασης άνω των 90 dB(Α) δηµιουργεί προβλήµατα στην ακοή.Στάθµη έντασης χαρακτηριστικών ήχων Χαρακτηριστικοί ήχοιστάθµη Ένταση Έντασης (W/m2)(dB)Αεριωθούµενο140100Πολυβόλο Όριο πόνου ανθρώπινου αυτιού130 12010 1Ροκ συναυλία1201Κυκλοφοριακή κίνηση8010-4Μέσος θόρυβος σπιτιού Ψίθυρος50 3010-7 10-9Θρόισµα φύλλων1010-11Το Ντεσιµπέλ ως µονάδα ενίσχυσης Στην ηλεκτρονική το Ντεσιµπέλ χρησιµοποιείται για να εκφραστεί η στάθµη ενίσχυσης ισχύος (κέρδος ισχύος) των ενισχυτών. Η στάθµη ενίσχυσης ισχύος σε έναν ενισχυτή ισούται µε το δεκαπλάσιου του δεκαδικού λογάριθµου του λόγου της ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου: Στην περίπτωση ενίσχυσης τάσης η σχέση µεταβάλλεται γιατί η ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσεως (P~V2). Η στάθµη ενίσχυσης τάσης ισούται µε το εικοσαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθµου του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου, σύµφωνα µε την σχέση:
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.