Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Οι αναγνώστες καλούνται να διατρέξουν το κείμενο αυτό (από το τεύχος 299, του Μαΐου του 1949, των Τεχνικών Χρονικών του ΤΕΕ) για να κάνουν μόνοι τους τις διαπιστώσεις τους, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, αλλά και να αναλογισθούν πόσο μεγάλη είναι η βελτίωση που επέφερε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, πόσο ψηλότερα βρισκόμαστε σήμερα.    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤEΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ Β∆ 1954 Θ. Βουδικλάρης Πολ. ΜηχανικόςΗ παρακολούθηση της εξελίξεως των Κανονισµών έχει πάντα ενδιαφέρον - συχνά έχει και χρησιµότητα. Το κείµενο που σας παρουσιάζουµε προέρχεται από το τεύχος 299, του Μαΐου του 1949, των Τεχνικών Χρονικών του ΤΕΕ. Είναι το προσχέδιο του Κανονισµού "δια την µελέτην και εκτέλεσιν οικοδοµικών έργων εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος" που εγκρίθηκε µε το Β∆ της 18 - 2 - 1954 και έµεινε γνωστός ως "ο Κανονισµός του ‘54". Η δηµοσίευση είχε σκοπό την άσκηση κριτικής και τη συγκέντρωση σχολίων που θα ελαµβάνοντο υπ’ όψη στο τελικό κείµενο. Ήταν η εποχή των "επιτρεποµένων τάσεων", των αντοχών σκυροδέµατος Β120, Β225 και Β300, της παρασκευής του σκυροδέµατος µε τη µπετονιέρα ή µε το φτυάρι, του χάλυβα St I και του οργασµού ανοικοδοµήσεως. Φυσικά η "φιλοσοφία" του διαφέρει σηµαντικά από τη σηµερινή. ∆ιαβάζοντας τον κανείς σήµερα θα σκεφτεί πολλές φορές "Χριστέ µου, πού ζούσαν οι άνθρωποι!" και άλλες πάλι "Τι καλά που θα ήταν αν ίσχυαν αυτά και σήµερα!". Οι αναγνώστες καλούνται να τον διατρέξουν για να κάνουν µόνοι τους τις διαπιστώσεις τους, να βγάλουν τα δικά τους επιφωνήµατα, αλλά και για να αναλογισθούν πόσο µεγάλη είναι η βελτίωση που προκάλεσε ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, πόσο ψηλότερα βρισκόµαστε σήµερα. Μερικά από αυτά τα σηµεία, υποκύπτοντας στον πειρασµό, θα τα επισηµάνουµε και εδώ. •Η µέτρηση των υλικών συνθέσεως του σκυροδέµατος γίνεται κατ’ όγκον•Οι αναλογίες αναγράφονται στα σχέδια εφαρµογής και αναρτώνται στο εργοτάξιο•Το σκυρόδεµα θα θεωρείται ότι ανήκει στην αµέσως κατώτερη κατηγορία αντοχής από αυτήν που θα προκύψει από τη θραύση των δοκιµίων•Τα σχέδια που υποβάλλονται για την έκδοση Αδείας συνυπογράφονται από τον ιδιοκτήτη, τον µελετητή και τον "αναλαβόντα την εκτέλεσιη εργολάβο"•Ο εργολάβος του έργου (ή "εργοδηγός εν περιπτώσει απολογιστικής εκτελέσεως") πρέπει να παρευρίσκεται συνεχώς επί τόπου των έργων•Το Ηµερολόγιο τηρείται από τον εργολάβο και επιστρέφεται στο Πολεοδοµικό Γραφείο µετά την αποπεράτωση
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.