Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Μ.Ν.Φαρδή, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 Mαϊου 2012ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός τιμών σχεδιασμού διαθέσιμων αντιστάσεων (αντοχής, παραμόρφωσης) στα κριτήρια ελέγχου γιά τις 3 διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας. Αποτίμηση / Ενίσχυση με βάση: 1. Μετακινήσεις/παραμορφώσεις, όχι δυνάμεις  Έλεγχοι πλάστιμων τρόπων αστοχίας σε όρους παραμορφώσεων  Σκεπτικό: η σεισμική δράση προκαλεί & επιβάλλει μετακινήσεις & παραμορφώσεις, όχι δυνάμεις (τις δυνάμεις τις γεννά το δόμημα).2. Επιτελεστικότητα (: επιθυμητή συμπεριφορά) κτιρίου για ορισμένη στάθμη σεισμικής δράσης  Ορίζονται (περισσότεροι από έναν) «στόχοι επιτελεστικότητας» =  Στάθμες επιτελεστικότητας (:«οριακές καταστάσεις») υπό αντίστοιχες σεισμικές δράσεις ΠΛΑΣΤΙΜΑ & ΨΑΘΥΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ“ΠΛΑΣΤΙΜΑ” ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα σε κάμψη, τοιχοπληρώσεις σε διάτμηση): ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ.“ΨΑΘΥΡΑ” ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, κόμβοι σε διάτμηση): ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: «ΚΥΡΙΑ» («ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ») :– κρίσιμα για την αντίσταση έναντι σεισμού. «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ» : – Συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις. – Μικρή (ή αναξιόπιστη) συνεισφορά έναντισεισμικών δράσεων. – Η δυσκαμψία & αντοχή τους μπορεί να αγνοείται στην ελαστική ανάλυση γιά σεισμικές δράσεις, εφόσον το κτίριο ενισχύεται. – Δεν μπορεί να συμβάλλουν συνολικώς > 25% δυσκαμψίας ορόφου – Υπόκεινται σε χαλαρότερες απαιτήσεις & κριτήρια επιτελεστικότητας. 1. Άμεση χρήση μετά το σεισμό Απαίτηση: Οιονεί ελαστική συμπεριφορά.• Για ελαστική ή ανελαστική ανάλυση η ανίσωση ασφαλείας: Sd = γSd·S(γfSk) < (1/γRd)·R(Rk/γm) = Rd μπορεί να ελέγχεται - για πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία και τοιχοπληρώσεις - σε όρους δυνάμεων:  Sd: τιμή εντατικού μεγέθους από την ανάλυση (με γSd)  Rd: τιμή σχεδιασμού αντίστασης σε όρους δυνάμεων (εντατικών μεγεθών) με γRd=1 και μέσες τιμές ιδιοτήτων υλικών αν πρόκειται για πλάστιμο τρόπο αστοχίας, ή με αντιπροσωπευτικές (: μέση-σ) και επιμέρους συντελεστές ασφαλείας ανάλογα με τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) για ψαθυρό.• Για ανελαστική ανάλυση η ανίσωση ασφαλείας για πλάστιμους τρόπους αστοχίας (και τοιχοπληρώσεις) μπορεί να ελέγχεται σε όρους παραμορφώσεων:  Sd: τιμή παραμορφωσιακού μεγέθους από την ανάλυση (με γSd)  Rd: τιμή σχεδιασμού αντίστασης σε όρους παραμορφώσεων με γRd=1 και αναμενόμενες (μέσες) τιμές ιδιοτήτων υλικών χωρίς επιμέρους συντ. ασφαλείας. Κριτήρια ελέγχου επιτελεστικότηταςΆμεση Προστασία ζωής χρήση Ανελαστική Ελαστική ανάλυση ανάλυση γSdSd  γSdSd/m  Rm Πλάστιμα πρωτεύοντα γSdSd  Rd (y+um)/2γRd m=(y+um)/2γRdy γSdSd/m  Rd Πλάστιμα γSdSd  y γSdSd  um/γRd δευτερεύοντα m = [um/γRd]/y γSdSd  Rd γSdγE  γum γSdSd/m  Rm Τοιχοπληρώσεις γSdγE γy /1.3 m=[γum/1.3]/γyΜη-κατάρρευση Ανελαστική Ελαστική ανάλυση ανάλυση γSdSd  γSdSd/m  Rm um/γRd m=[um/γRd]/y γSdSd  um γSdSd/m  Rm m = um/y (γSdγE  γum ) (γSdSd/m  Rm m=γum/γy)γRdVCD  VRd γRdVCD VRd Ψαθυρά πρωτεύοντα γSdSd  VRd γSdSd  VRd γSdSd  VRd VCD  VRd VCD  VRd Ψαθυρά δευτερεύοντα Sd , Sd, γE : ένταση, γωνία στρ. χορδής, γων. παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης από ανάλυση y, γy : γωνία στροφής χορδής, γωνιακή παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης στη διαρροή. Rm, Rd (VRd): Αντίσταση σε όρους δυνάμεων, με μέσες τιμές υλικών για πλάστιμο τρόπο αστοχίας ή με αντιπροσωπευτικές (: μέση-σ) και επιμέρους συντ. ασφαλείας ανάλογα με στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) για ψαθυρό. VCD: Ικανοτική Τέμνουσα. γRd=1.25 Υψηλή ΣΑΔ, =1.4 Ικανοπ. ΣΑΔ, =1.5 Ανεκτή ΣΑΔ um: παραμόρφωση αστοχίας (μέση). γRd=1.5 (1.8 για plum), ώστε um/γRd: μέση τιμή - σ 2. Προστασία ζωήςΔομικά στοιχεία επιτρέπεται να αναπτύξουν ανελαστικές παραμορφώσεις σε πλάστιμους τρόπους αστοχίας, αλλά πρέπει να έχουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι εξάντλησης της διαθέσιμης ικανότητας παραμόρφωσής τους. Κριτήρια ελέγχου ανάλογα με:  Tρόπο Aνάλυσης :  Ελαστική, ή  Ανελαστική.  Tρόπο αστοχίας :  Πλάστιμο, ή  Ψαθυρό. Συνέχεια: Κριτήρια για Προστασία ζωής Ανελαστική ανάλυση Πλάστιμοι τρόποι αστοχίας :Η ανίσ. ασφαλείας: Sd=γSdS
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.