Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Στέφανου Δρίτσου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ημερίδα για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που διογανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΟΑΣΠ και τον ΣΠΜΕ στις 31-05-2012, στην Αθήνα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)»Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑθήνα, 31/5/20121 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) για τον Σχεδιασμό EN 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασμού EN 1991 Ευρωκώδικας 1: ΔράσειςEN 1992 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα EN 1993 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα EN 1994 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός Συμμείκτων Φορέων από Χάλυβα και ΣκυρόδεμαEN 1995 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων EN 1996 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία EN 1997 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός EN 1998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΦορέωνEN 1999 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο EN 1998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Φορέων 1: ΕΝ1998-1Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανονικά Κτίρια2: ΕΝ1998-2Γέφυρες3: ΕΝ1998-3Αποτίμηση & Ενίσχυση Κτιρίων4: ΕΝ1998-4Σιλό, Δεξαμενές, Αγωγοί5: ΕΝ1998-5Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Γεωτεχνικά Θέματα6: ΕΝ1998-6Πύργοι, Ιστοί, Καπνοδόχοι ΕΚ8-Μέρος 3 Assessment and Retrofitting of Existing Structures Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Κτιρίων και ΕπεμβάσειςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ+ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ+ Ο.Σ.ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΙΔΗΡΕΣΕθνικό Προσάρτημα ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-3:2009+ΚΑΝ.ΕΠΕ.Ως πρότυπο για κατασκευές Ο.Σ. ΕΛΟΤ περιλαμβάνον Συμπληρωματικές Μη αντικρουώμενες διατάξειςΦΕΚ 42/Β/20-1-2012 Ιστορικό ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2000Ορισμός 17-μελούς Ομάδας Εργασίας από ΟΑΣΠ20031η Έκδοση Κανονισμού (Σχέδιο)2004Κρίση από 24-μελή Επιτροπή Συμβούλων20052η Έκδοση Κανονισμού (Σχέδιο)2006-2007Έλεγχος Εφαρμοσιμότητας Κανονισμού από 9 Μελετητικά Γραφεία20093η Έκδοση Κανονισμού (Σχέδιο)2009Δημόσιος Διάλογος20104η Έκδοση Κανονισμού20115η Έκδοση Κανονισμού, Εναρμονισμένου με τους Ευρωκώδικες2012ΦΕΚ 42/Β/20-1-2012 Δυσμένεια Παλαιών Κτιρίων (a) Μόρφωση Φ.Ο. με αρχιτεκτονικές υπερβολές(Έλλειψη κανονικότητας: γεωμετρίας ή αντοχής σε επίπεδο ορόφου ή κτιρίου) (β) Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών με απλοποιητικές παραδοχές(Έλλειψη υπολογιστικών μέσων: απουσία χωρικής ανάλυσης & δισδιάστατης πλαισιακής λειτουργίας) (γ) Διαστασιολόγηση με διαδικασίες που σήμερα έχουν αναθεωρηθεί(Ανακριβή προσομοιώματα, απουσία ικανοτικού σχεδιασμού και πλαστιμότητας, ανεπαρκείς κατασκευαστικές διατάξεις για ελάχιστα και μέγιστα, κ.α.) (δ) Σχεδιασμός για σεισμικές δράσεις μικρότερες των αντιστοίχων για νέα κτίριαΣεισμικές Δράσεις Παλαιά κτίρια: 1,75χε π.χ.1,75χ0,08=0.14gΝέα κτίρια (μετά 1995): αχ2.5/q π.χ 0.24x2.5/3.5=0.17g 0.14 1.5 1   0.17 3.5 3 Δυνητική Δυσμένεια της τάξεως του 1:36 Ανασχεδιασμός Θέμα Δυσκολότερο από τον Σχεδιασμό Νέων Κτιρίων Γνώσεις λίγες και όχι επαρκώς τεκμηριωμένες  Απουσία κανονισμού  Μόρφωση του φορέα πιθανόν απαράδεκτη, αλλά υπαρκτή Αβέβαιες εκτιμήσεις βασικών δεδομένων στην αρχική φάση τεκμηρίωσης Χαμηλή ποιότητα σκυροδέματος, Διαβρωμένοι οπλισμοί, Κρυμμένες ατέλειες7 Γιατί χρειαζόμαστε έναν Κανονισμό για Επεμβάσεις; Η μελέτη για επέμβαση είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου  Διαφορετική η διαδικασία προσέγγισης  Άλλα πράγματα χρειάζονται8 Διαδικασία 1ο Στάδιο: Τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης 2ο Στάδιο:Αποτίμηση επάρκειας κατασκευής3ο Στάδιο: Λήψη απόφασης επέμβασης - Επιλογή λύσης4ο Στάδιο: Αρχικός σχεδιασμός της λύσης επέμβασης 5ο Στάδιο:Κατασκευή του Έργου9 Τεκμηρίωση υφιστάμενου φορέα Αντοχές υλικών Οπλισμοί Γεωμετρία (και θεμέλια) Πραγματικά φορτία Προηγούμενες βλάβες ή φθορές ή ελαττώματα Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) – Knowledge Levels (KL) Συντελεστές αξιοπιστίας (Άλλοι συντελεστές ασφάλειας για τα υφιστάμενα) Νέοι συντελεστές ασφάλειας για τα νέα υλικά10 Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ) Υψηλή (Full Knowledge) KL3  Ικανοποιητική (Normal Knowledge) KL2  Ανεκτή (Limited Knowledge) KL1  Ανεπαρκής: επιτρέπεται, μόνο για δευτερεύοντα στοιχεία11 Συντελεστές αξιοπιστίας CF (Confidence factors) ΕΚ8-Μέρος 3 Ανάλογα με KL(Ιδιομορφική)= 1,35= 1,20= 1,00 12 Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ) Σκυρόδεμα Μέθοδοι εκτίμησης fc:  Απαιτούμενο πλήθος δοκιμών: Επιπλέον μέθοδοι(υπερηχοσκόπιση ή κρουσιμέτρηση ή εξόλκευση ήλου για fc<15 MPa ):Συνδυασμός έμμεσων μεθόδων, βαθμονόμηση με λίγους πυρήνες. Προσοχή στις καμπύλες αναγωγής και συσχέτισης. - Όχι συλλήβδην, δηλ. για όλους τους ορόφους και όλα τα δομικά στοιχεία. - Τουλάχιστον 3 πυρήνες ανά ομοειδή δομικά στοιχεία ανά δύο ορόφους , οπωσδήποτε στον “κρίσιμο” όροφο. - Υψηλή ΣΑΔ/όροφο:45% κατ.στοιχ./25% ορ. στοιχ. - Ικανοποιητική ΣΑΔ/όροφο:30% κατ.στοιχ./25% ορ. στοιχ. - Ανεκτή ΣΑΔ/όροφο:15% κατ.στοιχ./7,5% ορ. στοιχ.Χάλυβας Επιτρέπεται μακροσκοπική αναγνώριση και κατάταξη, οπότε η ΣΑΔ θεωρείται ικανοποιητική13 Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων  Δεδομένα:14 Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων  Προέλευση Δεδομένου: 1. Δεδομένο που προέρχεται από σχέδιο της αρχικής μελέτης η οποία έχει αποδεδειγμένα εφαρμοστεί 2. Δεδομένο που προέρχεται από σχέδιο της αρχικής μελέτης η οποία έχει εφαρμοστεί, με λίγες τροποποιήσεις που εντοπίσθηκαν κατά τη διερεύνηση 3. Δεδομένο που προέρχεται από αναφορά, σε μορφή κειμένου υπομνήματος, σε σχέδιοτης αρχικής μελέτης. 4. Δεδομένο που έχει διαπιστωθεί ή/και μετρηθεί ή/και αποτυπωθεί αξιόπιστα 5. Δεδομένο που έχει προσδιοριστεί με έμμεσο τρόπο 6. Δεδομένο που έχει ευλόγως θεωρηθεί κατά κρίση Μηχανικού 7. Δεν υπάρχουν δεδομένα 15 Άλλες μέθοδοι ανάλυσης απαιτούνται Οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης που σήμερα χρησιμοποιούνται (για νέα κτίρια) έχουν αξιοπιστία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που στα νέα κτίρια φροντίζουμε να πληρούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται στα παλιά κτήρια.Μέθοδοι Ανάλυσης Ίδιες με αυτές που αφορούν τις νέες κατασκευές (ΕC8-Part 1) α) Μέθοδος Ανάλυσης οριζόντιας Φόρτισης (ελαστική) β) Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης (ελαστική) γ) Μη Γραμμική Στατική Ανάλυση (push-over) δ) Μη γραμμική Ανάλυση Χρονοϊστορίας (Δυναμική)16  Ποια η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q; Χονδρική Εκτίμηση Δείκτη Συμπεριφοράς q για Στάθμη Επιτελεστικότητας ΒΕφαρμοσθέντες Κανονισμοί μελέτης (και κατασκευής)Ευμενής παρουσία τοιχοπληρώσεων (στο σύνολο του κτιρίου)Δυσμενής παρουσία ή απουσία τοιχοπληρώσεων1995 <…3,002,301985 < …< 19952,301,80…<19851,801,30Στην περίπτωση ανασχεδιασμού με χρήση ισχυρών νέων φορέων υπό προϋποθέσεις μπορεί να ισχύει: VR VS 0.75  ό q  q έ  ώ0.6  Ποια η εναλλακτική διαδικασία;VR 4  0.75  ό q  q έ  ώ VS 5qloc  m17 Τι είναι αστοχία; Αντοχή < Ένταση Διάκριση στοιχείων σε «πλάστιμα» και «Ψαθυρά» Ψαθυρά: Έλεγχος σε όρους δυνάμεων (κατά τα γνωστά Μ, Ν, V) Πλάστιμα: Έλεγχος σε όρους παραμορφώσεωνΈστω M Rd  150 KNm  M sd  200 KNm Σε μία μελέτη νέου κτιρίου φροντίζουμε αυτό να μην ισχύειΣε ένα υφιστάμενο που η ανισότητα μπορεί να ισχύει Ερωτήματα: Τι επίπεδα βλάβης θα υπάρξουν; Ποιες οι συνέπειες; Θα τις δεχθούμε; 18 Επίπεδα Βλάβης Στάθμες Επιτελεστικότητας ή Οριακές Καταστάσεις (LS) LS of Near Collapse (NC)Οιονεί κατάρρευση (ΚΑΝΕΠΕ), βαριές και εκτεταμένες βλάβες, κτίριο πολύ κοντά στην κατάρρευσηLS of Significant Damage (SD)Ασφάλεια Ζωής (ΚΑΝΕΠΕ), κτίριο με αποδεκτές σοβαρές βλάβες όπως ο σχεδιασμός νέων κτιρίων.LS of Damage Limitation (DL)Άμεση χρήση (ΚΑΝΕΠΕ), Μηδαμινές βλάβες, τα στοιχεία δεν έχουν ουσιωδώς ξεπεράσει την διαρροή τους Διάκριση στοιχείων σε «σεισμικώς πρωτεύοντα» και «σεισμικώς δευτερεύοντα» Σεισμικώς δευτερεύοντα: Αποδεκτές μεγαλύτερες βλάβες 19 Στάθμες Επιτελεστικότητας – Οριακές Καταστάσεις Στατική Οριζόντια Φόρτιση Βαθμιαία Αυξανόμενη “μέχρι τέρμα” V3V2V13213δ1 δ2 δ3123PUSH-OVER213 2 1(Τέμνουσα Βάσης)V V3 V2 V1Καμπύλη ΙκανότηταςAVBCδ(μετατόπιση κορυφής)δ 1 δ2 δ 3δΕλαφριέςΣημαντικέςΒαριέςΒλάβες 20 Για ποιά οριακή κατάσταση θα γίνει ο σχεδιασμός; Εθνικό προσάρτημα (πρέπει να ορίσει)Για ποιό σεισμό σχεδιασμού; Εθνικό προσάρτημα (πρέπει να ορίσει) Μηδαμινές Βλάβες ή Άμεση ΧρήσηΣοβαρές βλάβες ή Ασφάλεια ζωήςΟιονεί Κατάρρευση2% Περιοδ. Επανάλ. 2475 χρόνιαDL2%SD2%NC2%10% Περιοδ. Επανάλ. 475 χρόνιαDL10%SD10%NC10%20% Περ. Επανάλ. 225 χρόνιαDL20%SD20%NC20%50% Περ. Επανάλ. 70 χρόνιαDL50%SD50%NC50%Πιθανότητα Υπέρβασης σεισμικής δράσης σε 50 χρόνιαKAN.EΠΕΔημόσια αρχή Ελάχιστος στόχος κατά περίπτωση Ο κύριος του έργου επιλέγει 21 Στάθμες Επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.Πιθανότητα Υπέρβασης Σεισμικής Δράσης εντός του Συμβατικού Χρόνου Ζωής των 50 ετώνΜηδαμινές Βλάβες (Άμεση Χρήση)Σοβαρές Βλάβες (Ασφάλεια Ζωής)Οιονεί Κατάρρευση10% (Σεισμικές Δράσεις κατά ΕΚ8-1)Α1Β1Γ150% (Σεισμικές Δράσεις = 0,6 x ΕΚ8-1)Α2Β2Γ2Η Δημόσια αρχή ορίζει πότε δεν επιτρέπεται πιθανότητα 50% 22 Τοιχοπληρώσεις Μέχρι τώρα τις αγνοούμε. Γιατί;  Έλλειψη προδιαγραφών ποιότητας και τρόπου κατασκευής (διαφορές αντοχών, σφηνώματα)  Αβέβαιοι τρόποι προσομοίωσης (άνοιγματα) Δεν κοστίζει πολύ να αγνοηθεί η συνεισφορά τους στις νέες κατασκευές ΠαράδειγμαΣυμμετοχή στην συνολική αντοχή της κατασκευής Φέρων οργανισμόςΤοιχοπληρώσειςΣύνολοΝέες κατασκευές500100600Παλαιές κατασκευές150100250Στις παλαιές κατασκευές ο ρόλος τους σημαντικός Αν αγνοηθούν στην αποτίμηση των παλαιών κατασκευώνΑνάγκη σοβαρών ενισχύσεων (συχνά ανέφικτων) 23 Ποια είναι η αντοχή (ή καλλίτερα η ικανότητα) δομικών μελών που δεν πληρούν προϋποθέσεις έντεχνης κατασκευής;π.χ. - περιοχές με “κοντές αναμονές” - έλλειψη αγκίστρων στα τσέρκια - ανεπαρκείς αγκυρώσεις24 Μάτιση Ράβδων με νευρώσεις σε ευθύγραμμο μήκος lo Σε μάτιση θλιβομένων ράβδων μετρούν και οι δύο στο θλιβόμενο οπλισμό (παρουσία εγκιβωτισμού ή περίσφιξης) Για My, φy, θy: fy x lo/loy,min, αν (1/2)loy,min 15db Σε μάτιση θλιβομένων ράβδων μετρούν και οι δύο στο θλιβόμενο οπλισμό Για My, φy, θy: πλήρες fy εφελκυομένων ράβδων  Για τη στροφή χορδής στην αστοχία: θum x λθ όπου λθ=0,016x(10+lo/ db), αν lo< 40db και λθ=0, 8 , αν lo≥ 40db25 Πως γίνεται ο έλεγχος των παραμορφώσεων; Μθupl  dθyθdd m yθuθ   ef M y  Ls 3 y 26 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Ικανότητα στροφής χορδής κατά τη διαρροή:Δοκοί και Υποστυλώματα Τοιχεία ορθογωνικής, Τ- και ΙΔιατομής Οριακή ικανότητα στροφής χορδής:Πλαστικό τμήμα ικανότητας στροφής χορδής:27 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στάθμη Επιτελεστικότητας: -Άμεση Χρήση (DL):-Ασφάλεια Ζωής (SD): Πρωτεύοντα: 1 θ y + θu θd = γRd 2θd = θyΔευτερεύοντα ή Τοιχοπληρώσεις: θu θd = γRd Όπου: γRd = 1,5 γRd = 1,3για πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα για τοιχποληρώσεις-Οιονεί Κατάρρευση (NC) θu Όπου: γRd = 1,5 θd = γRd = 1,0 γRdγια πρωτεύοντα για δευτερεύοντα ή τοιχποληρώσεις Δεν απαιτείται έλεγχος οριζοντίων δευτερευόντων 28 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Δοκοί και ΥποστυλώματαΌπου: Για ορθογωνικές διατομέςΓια κυκλικές διατομέςΤοιχώματαΚοντά Υποστυλώματα (LV/h)≤229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΣκυρόδεμαΧάλυβαςΣύνθετα8.1 Γενικές Απαιτήσεις Έλεγχος διεπιφανειών 8.2 Επεμβάσεις σε Κρίσιμες Περιοχές Ραβδόμορφων Δομικών Στοιχείων Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας 8.3 Επεμβάσεις σε Κόμβους Πλαισίων Ανεπάρκεια λόγω διαγώνιας θλίψης κόμβου Ανεπάρκεια οπλισμού κόμβου 8.4 Επεμβάσεις σε Τοιχώματα Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση ικανότητας έναντι μεγεθών ορθής έντασης Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τέμνουσας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας Επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας 8.5 Εμφάτνωση Πλαισίων Προσθήκη απλού “γεμίσματος” Τοιχωματοποίηση πλαισίων Ενίσχυση υφιστάμενων τοίχων πληρώσεως Προσθήκη ράβδων δικτύωσης, μετατροπή πλαισίων σε κατακόρυφα δικτυώματα 8.6 Προσθήκη Νέων Παράπλευρων Τοιχωμάτων και Δικτυωμάτων Σύνδεσμοι  Θεμελίωση νέων τοιχωμάτων Διαφράγματα8.7 Επεμβάσεις σε Στοιχεία Θεμελίωσης30
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.