Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
The Hub Events, Αλκμήνης 5, Αθήνα∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟENERGY in BUILDINGS ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 Οκτωβρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα Το μέλλον των κοινωνιών μας εξαρτάται από την ισορροπημένη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και του τοπίου είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας. Η ενέργεια, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας. Η διαχείρισή της, στη φύση, στο αστικό, αγροτικό, ή παραθαλάσσιο περιβάλλον, προϋποθέτει και επιβάλλει τη συλλογική προσπάθεια πολλών ειδικοτήτων και τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη του κοινού στόχου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει κατά το σχεδιασμό να καθοριστούν στόχοι, με βάση τους κανόνες και τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ένα σε βάθος μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ζωτικής σημασίας και απαιτεί την εφαρμογή αποτελεσματικών και εύχρηστων εργαλείων, ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός όλων των συντελεστών για τους ίδιους στόχους. Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία, η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη από επαγγελματίες και ειδικούς φορείς είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί δυνατή και τελικά να επιτευχθεί η βελτίωση και η προστασία του δομημένου αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, αλλά και το μέλλον των επόμενων γενεών. Η ASHRAE είναι μια διεθνής κοινότητα μηχανικών και επιστημόνων, που εμπλέκεται ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μέσω της έρευνας, των δημοσιεύσεων, των συνέδριων, των σεμιναρίων και της εκπαίδευσης που πραγματοποιεί, κατέχοντας ηγετική θέση σε αυτή την πρόκληση των καιρών. Το Ελληνικό Παράρτημα, κινούμενο στο ίδιο πνεύμα, εστιάζει σε θέματα περιβάλλοντος δόμησης, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, και διοργανώνει ένα ημερήσιο συνέδριο με θέμα:“ENERGY in BUILDINGS” http://www.scoop.it/t/energy-in-buildings-2012Το Συνέδριο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων, στρατηγικούς φορείς και σε όλους εκείνους που εμπλέκονται στη διαχείριση και το σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος και της δόμησης. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα και πραγματοποιείται με την ευγενική βοήθεια του καντονιού Vaud της Ελβετίας. Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:  Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία μιας συστηματικής βιοκλιματικής προσέγγισης σε σχέση με την ποιότητα ζωής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Να αποδείξει ότι μία τέτοια αντιμετώπιση βελτιώνει την ποιότητα και την άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  Να επισημάνει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των συμμετεχόντων επαγγελματιών, πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων και μηχανικών πρέπει να πραγματοποιείται εξ αρχής. Να πείσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι η διαδικασία κατασκευής και ανακαίνισης είναι μια συνολική και συλλογική προσπάθεια.  Να τονίσει τη σημασία του υπολογισμού και της διερμηνείας του ενεργειακού ισοζυγίου ενός κτηρίου, μιας γειτονιάς, μιας πόλης ή ενός ευρύτερου σχεδιασμού.  Να τονίσει τα μέτρα και τις συμπεριφορές που περιορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες με ενεργητικό ή παθητικό τρόπο.  Να αναδείξει και να επισημάνει τη σπουδαιότητα της επιλογής υλικών: την προέλευσή τους, τη «γκρίζα» ενέργεια, το οικολογικό τους αποτύπωμα, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τη διάρκεια ζωής τους και την ανάγκη ανανέωσης και συντήρησής τους.  Να αποδείξει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξέλιξη του αστικού χώρου επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αρμονία με την προστασία της φύσης. Να εφαρμόσει αυτές τις αρχές για την ανακαίνιση όχι μόνο των υφιστάμενων, αλλά και των ιστορικών κτιρίων, χωρίς να διαφοροποιείται ή να υποβαθμίζεται η αισθητική και η αρχιτεκτονική τους ταυτότητα.  Να τονίσει τη σημασία καθορισμού και επίτευξης στόχων, όπως η «κατά το δυνατόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα, όπως αυτό της Minergie και άλλα.  Να εξηγήσει πως μια σύγχρονη κοινωνία, αντιμετωπίζοντας τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να πείσει κάθε πολίτη και να τον κάνει ενεργό συμμέτοχο στη διαδικασία αναβάθμισης του ιστού της πόλης, του τοπίου και κατά συνέπεια του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου του.  Να δείξει πως εξετάζουν άλλες κοινωνίες την αειφόρο ανάπτυξη, ώστε να εμπνευστούμε από τις εμπειρίες τους και να μάθουμε από τα λάθη τους. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της 13ης Οκτωβρίου, 2012 θα μιλήσουν διακεκριμένοι στο χώρο τους επιστήμονες και εκπρόσωποι σχετικών φορέων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες παρουσιάσεις :  ∆ρ. ∆ημήτρης Αραβαντινός (GR) Αναπλ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θέμα: Θερμογέφυρες και επιφανειακή συμπύκνωση.  Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς (GR) ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, EUR ING ∆ιευθυντής Ερευνών Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Θέμα: Ενεργειακή απόδοση κτηρίων & Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο  Franz Beyeler (CH) ∆ιευθύνων Σύμβουλος Minergie Θέμα: Παρουσίαση του MINERGIE Labelling  Dr. Florentzos Florentzou (CH/CY) ∆ιευθύνων Σύμβουλος Εστία Α.Ε., Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Λωζάννης Θέμα: Natural & Free Cooling Φυσικός και υβριδικός δροσισμός.  Viviane Keller (CH) Αρχιτέκτονας, Επικεφαλής της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης, Τμήμα Υποδομών, καντόνι Vaud, Ελβετία. Θέμα: Αειφόρος ανάπτυξη στις σύγχρονες κοινωνίες.  ∆ημήτρης Παπαδανιήλ (CH/GR) Αρχιτέκτονας, ∆ιευθύνων Σύμβουλος dp-architectes, Λωζάννη, Λουγκάνο, Αθήνα Θέμα: Μεθοδολογία του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  Prof. Martin Rauch (A) CEO Lehm Ton Erde, Baukunst GmbH Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Τέχνης και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Λιντς Επίτιμος καθηγητής της έδρας της Αρχιτεκτονικής του χώματος Θέμα: Κτίζοντας με το χώμα  Prof. Daren Robinson (UK) Καθηγητής στη Φυσική Κτηρίων και Αστικής Φυσικής Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ Θέμα: Εφαρμοσμένη φυσική, ενέργεια και αστικός σχεδιασμός.  Prof. Dr Jean-Louis Scartezzini (CH) Καθηγητής Φυσικής Κτιρίου Επικεφαλής Εργαστηρίου για την Ηλιακή Ενέργεια και τη Φυσική Κτηρίων Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Λωζάννης Θέμα: Φυσικός φωτισμός και οικονομίες ενέργειας  Dr. Sophie Trachte (B) Faculty of Architecture and Urbanism Louvain-la-Neuve Θέμα: Το ενεργειακό αποτύπωμα των υλικών κατασκευής, των τεχνολογιών κατασκευής και των κτηρίων  Stephan Wüthrich (CH) Geschäftsfeld Bau & Energie CSD Engineers Θέμα: ∆ιαχείριση των αποβλήτων των εργοταξίων και της κατασκευής. dp/d.a.ch. Athens 15 June 2012http://www.thehubevents.gr/#/eng/location/ 2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.