Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 932-1Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Μέθοδος δειγματοληψίας Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι μείωσης μεγέθους εργαστηριακού δείγματος Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Διαδικασία και ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Διαδικασία και ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Κοινός εξοπλισμός και διακρίβωση Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Ορισμοί επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας1996-12-11Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων - Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης πλακοειδούς Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης πλακοειδούς Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής κόκκων - Δείκτης μορφής Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών επιφάνειας - Συντελεστής ροής αδρανών Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 7: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κελύφη - Ποσοστό κελυφών σε χονδρόκοκκα αδρανή Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 10: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Κοκκομετρική διαβάθμιση των φίλλερ (κοσκίνισμα με ρεύμα αέρα)1998-10-21ΕΛΟΤ EN 932-2 ΕΛΟΤ EN 932-3ΕΛΟΤ EN 932-3/A1ΕΛΟΤ EN 932-5 ΕΛΟΤ EN 932-6ΕΛΟΤ EN 933-1ΕΛΟΤ EN 933-1/A1ΕΛΟΤ EN 933-2ΕΛΟΤ EN 933-3 ΕΛΟΤ EN 933-3/A1 ΕΛΟΤ EN 933-4 E2 ΕΛΟΤ EN 933-5ΕΛΟΤ EN 933-5/Α1ΕΛΟΤ EN 933-6ΕΛΟΤ EN 933-7ΕΛΟΤ EN 933-8ΕΛΟΤ EN 933-9 E2ΕΛΟΤ EN 933-10 E2ΕΛΟΤ EN 933-11Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 11: Δοκιμές ταξινόμησης των συστατικών στοιχείων, χονδρόκοκκων ανακυκλωμένων αδρανών1 / 142000-03-17 1996-12-112004-12-222000-02-07 2000-03-172006-02-081996-05-271997-10-23 2004-12-22 2008-10-30 1999-05-052005-05-132001-12-131999-01-072000-03-172010-07-222010-07-222010-06-01 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 480.01 E2Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Σκυρόδεμα αναφοράς και κονίαμα αναφοράς για τις δοκιμές Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Προσδιορισμός του χρόνου πήξεως Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός εξίδρωσης σκυροδέματος Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της τριχοειδούς απορρόφησης Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 6: Ανάλυση με υπέρυθρη ακτινοβολία Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 8: Προσδιορισμός του συμβατικού ξηρού υπολείμματος Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 10: Προσδιορισμός των περιεχομένων υδατοδιαλυτών χλωριούχων Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 11: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των κενών αέρος στο σκληρυμένο σκυρόδεμα Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 12 : Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των προσθέτων σε αλκάλια Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 13: Επίχρησμα αναφοράς για δοκιμές προσθέτων επιχρισμάτων Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 14: Προσδιορισμός της επίδρασης στην ευαισθησία σε διάβρωση του σιδηρού οπλισμού με την ποτενσιομετρική ηλεκτροχημική δοκιμήΕΛΟΤ EN 480.02 E2 ΕΛΟΤ EN 480.04 E2 ΕΛΟΤ EN 480.05 Ε2 ΕΛΟΤ EN 480.06 Ε2 ΕΛΟΤ EN 480.08ΕΛΟΤ EN 480.10 E2ΕΛΟΤ EN 480.11 Ε2ΕΛΟΤ EN 480.12 E2ΕΛΟΤ EN 480.13 E2ΕΛΟΤ EN 480.14ΕΛΟΤ EN 934-1 ΕΛΟΤ EN 934-2 E3ΕΛΟΤ EN 934-3 E2ΕΛΟΤ EN 934-4 E3ΕΛΟΤ EN 934-5ΕΛΟΤ EN 934-6 E2ΕΛΟΤ EN 934-6/A1Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 1 : Κοινές απαιτήσεις Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3 : Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 6 : Δειγματοληψία, έλεγχος συμμόρφωσης και εκτίμηση της συμμόρφωσης2 / 142007-10-312007-10-31 2006-02-08 2006-01-12 2006-01-12 1997-10-232010-07-222006-01-122006-02-082009-11-042007-12-122009-06-12 2009-10-132009-10-132009-10-132009-05-282002-01-112006-03-13 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 1008Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, 2002-09-10 έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματοςΕΛΟΤ EN 1097-1 E2Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro-Deval) Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμόΕΛΟΤ EN 1097-2 E2 ΕΛΟΤ EN 1097-3ΕΛΟΤ EN 1097-4 E2 ΕΛΟΤ EN 1097-5 E2ΕΛΟΤ EN 1097-6ΕΛΟΤ EN 1097-6/A1ΕΛΟΤ EN 1097-7 E2ΕΛΟΤ EN 1097-8 E2 ΕΛΟΤ EN 1097-9ΕΛΟΤ EN 1097-9/A1ΕΛΟΤ EN 1097-10ΕΛΟΤ EN 1367-1 E2ΕΛΟΤ EN 1367-2 E2ΕΛΟΤ EN 1367-3ΕΛΟΤ EN 1367-4 E2ΕΛΟΤ EN 1367-5 E2Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 4: Προσδιορισμός του κενού ξηρού συμπυκνωμένου φίλερ Δοκιμή μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 7 : Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 8: Προσδιορισμός της τιμής επιταχυνόμενης στίλβωσης Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Προσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη οφειλόμενη σε ελαστικά αυτοκινήτων με καρφιά Σκανδιναβική δοκιμή Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Προσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη οφειλόμενη σε ελαστικά αυτοκινήτων με καρφιά Σκανδιναβική δοκιμή Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 10: Προσδιορισμός του ύψους αναρρόφησης νερού Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 3: Δοκιμή βρασμού ''Sonnenbrand basalt'' Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής ξηράνσεως Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής σε θερμικό πλήγμα 3 / 142011-03-282011-02-23 1999-02-022008-10-30 2008-10-302000-11-232006-02-082008-10-302010-07-22 1999-02-022005-11-112003-09-162008-01-082010-08-122001-10-312008-10-302011-03-28 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 1367-6Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 6: Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη παρουσία άλατος (NaCl)2011-03-21ΕΛΟΤ EN 1744-1 E2Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Παρασκευή εκλουόμενου διαλύματος με έκπλυση των αδρανών Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού υλικού πλήρωσης (φίλλερ) ασφαλτομιγμάτων2010-07-22ΕΛΟΤ EN 1744-3ΕΛΟΤ EN 1744-4ΕΛΟΤ EN 1744-52003-02-112005-11-25Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός χλωριούχων αλάτων διαλυτών σε οξέα Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της επίδρασης εκχυλίσματος ανακυκλωμένου αδρανούς στον αρχικό χρόνο πήξης του2007-12-18ΕΛΟΤ EN 12350-1 E2 ΕΛΟΤ EN 12350-2 E2 ΕΛΟΤ EN 12350-3 E2 ΕΛΟΤ EN 12350-4 E2Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 1: Δειγματοληψία Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή καθίζησης Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 3: Δοκιμή Vebe Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 4: Βαθμός συμπιεστότητας2009-10-08 2009-10-08 2009-10-08 2009-10-08ΕΛΟΤ EN 12350-5 E2Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 5: Δοκιμή σε τράπεζα εξαπλώσεως Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 6: Πυκνότητα Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε αέρα Μέθοδοι με πίεση Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 8: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Δοκιμή εξάπλωσης Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 9: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Δοκιμή ρευστότητας με χοάνη V Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 10: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Δοκιμή με δοχείο L Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 11: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Δοκιμή απόμιξης με κόσκινο Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 12: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - Δοκιμή με δακτύλιο J2009-10-08Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια και καλούπια Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 4: Αντοχή σε θλίψη Προδιαγραφή για μηχανές δοκιμών Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 6: Εφελκυστική αντοχή σε διάρρηξη δοκιμίων Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 7: Πυκνότητα σκληρυμένου σκυροδέματος Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 8: Βάθος διείσδυσης νερού υπό πίεση2001-10-01ΕΛΟΤ EN 1744-6ΕΛΟΤ EN 12350-6 E2 ΕΛΟΤ EN 12350-7 E2 ΕΛΟΤ EN 12350-8 ΕΛΟΤ EN 12350-9 ΕΛΟΤ EN 12350-10 ΕΛΟΤ EN 12350-11 ΕΛΟΤ EN 12350-12ΕΛΟΤ EN 12390-1 ΕΛΟΤ EN 12390-2 E2 ΕΛΟΤ EN 12390-3 E2 ΕΛΟΤ EN 12390-4 ΕΛΟΤ EN 12390-5 E2 ΕΛΟΤ EN 12390-6 E2 ΕΛΟΤ EN 12390-7 E2 ΕΛΟΤ EN 12390-8 E24 / 142007-12-182009-10-08 2009-10-08 2011-04-08 2011-04-08 2011-04-07 2011-04-07 2011-04-072009-10-19 2010-05-31 2000-10-04 2010-05-31 2010-08-12 2010-05-31 2010-05-31 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ CEN/TS 12390-9Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 9: Αντίσταση σε ψύξη- 2006-08-24 απόψυξη - Απολέπιση Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 10: Προσδιορισμός 2011-02-08 της σχετικής αντίστασης σε ενανθράκωση του σκυροδέματοςΕΛΟΤ CEN/TS 12390-10 ΕΛΟΤ CEN/TS 12390-11Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 11: Προσδιορισμός της αντίστασης του σκυροδέματος σε χλωριόντα, διάχυση μονής κατεύθυνσης2011-04-06ΕΛΟΤ EN 12504-1 E2Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 1: Δοκίμια πυρήνων - Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 2: Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισμός του δείκτη αποκόλλησης (Determination of rebound number) Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 3: Προσδιορισμός της δύναμης εξόλκευσης Δοκιμές σκυροδέματος - Μέρος 4: Προσδιορισμός της ταχύτητας μετάδοσης του ήχου με υπέρηχους2010-05-31Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά2002-09-03Δοκιμές για φίλλερ αδρανών που χρησιμοποιούνται σε ασφαλτομίγματα - Μέρος 1: Δοκιμή σφαιριδίου και δακτυλίου Δοκιμές για φίλλερ αδρανών που χρησιμοποιούνται σε ασφαλτομίγματα - Μέρος 2: Φαινόμενο ιξώδες2001-10-01Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 1: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Εισαγωγή, γενικές απαιτήσεις και δειγματοληψία Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση Proctor Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 3: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική θλίψη υπό ελεγχόμενες παραμέτρους Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 4: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική σφύρα Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 5: Εργαστηριακές μέθοδοι δοκιμής αναφορικά με τη φαινόμενη πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε νερό - Δονητική τράπεζα Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 7: Δοκιμή τριαξονικής κυκλικής φόρτισης μη σταθεροποιημένων μειγμάτων Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 40: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε άμεσο εφελκυσμό σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων2003-09-16ΕΛΟΤ EN 12504-2ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-3 ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-4ΕΛΟΤ EN 13055-1 ΕΛΟΤ EN 13055-2ΕΛΟΤ EN 13179-1 ΕΛΟΤ EN 13179-2ΕΛΟΤ EN 13286-1ΕΛΟΤ EN 13286-2 E2ΕΛΟΤ EN 13286-3ΕΛΟΤ EN 13286-4ΕΛΟΤ EN 13286-5ΕΛΟΤ EN 13286-7ΕΛΟΤ EN 13286-405 / 142001-12-172005-09-12 2005-03-312004-11-032001-10-012011-03-222003-09-162003-09-162003-09-162004-10-292003-09-16 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 13286-41Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 41: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 42: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε έμμεσο εφελκυσμό σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 43: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 44: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του συντελεστή άλφα σε υαλοποιημένη σκωρία υψικαμίνωνΕΛΟΤ EN 13286-42ΕΛΟΤ EN 13286-43ΕΛΟΤ EN 13286-44ΕΛΟΤ EN 13286-45ΕΛΟΤ EN 13286-46ΕΛΟΤ EN 13286-47ΕΛΟΤ EN 13286-48ΕΛΟΤ EN 13286-49ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-50ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-51ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-52ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-53ΕΛΟΤ 1421-1 ΕΛΟΤ 1421-2 E2 ΕΛΟΤ 1421-3 E2Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 45: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της περιόδου εργασιμότητας σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες μιγμάτων Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 46: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του δείκτη υγρασίας Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 47: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άμεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας και της γραμμικής διόγκωσης Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 48: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του βαθμού θρυμματισμού Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 49: Δοκιμή επιταχυνόμενης διόγκωσης για εδάφη κατεργασμένα με άσβεστο ή/και υδραυλικά συνδετικά Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 50: Μέθοδος παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με συμπύκνωση με συσκευή Proctor ή δονητική τράπεζα Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 51: Μέθοδος παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με συμπύκνωση με δονητική σφύρα Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 52: Μέθοδος παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με συμπύκνωση με συνδιασμό δόνησης και πίεσης Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 53: Μέθοδος παρασκευής δοκιμίων από μίγματα σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες με συμπύκνωση με αξονική συμπίεση2003-09-162003-09-162003-09-162004-11-192004-11-192003-09-162004-11-182005-11-252005-01-282005-07-042005-07-042005-07-042005-07-04Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2005-02-24 1: Γενικές απαιτήσεις Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2007-07-03 2: Τεχνική κατηγορία B500A Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 2007-07-03 3: Τεχνική κατηγορία B500C 6 / 14 Κωδικός ΕγγράφουΗμερομηνία ΈκδοσηςΤίτλοςΕΛΟΤ EN 10080Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN 12269-1 Προσδιορισμός της πρόσφυσης μεταξύ χάλυβα οπλισμού και αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος με τη " μέθοδο δοκιμής δοκού" - Μέρος 1 : Βραχυπρόθεσμη δοκιμή ΕΛΟΤ EN 12269-2 E2 Προσδιορισμός της πρόσφυσης μεταξύ χάλυβα οπλισμού και αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος με τη μέθοδο "δοκιμής δοκού" - Μέρος 2: Δοκιμή μακράς διάρκειας ΕΛΟΤ EN 14651+A1 Μέθοδος δοκιμής σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες - Μέτρηση της αντοχής εφελκυσμού από κάμψη (Οριο αναλογικότητας (ΟΑ), απομένουσα αντοχή) ΕΛΟΤ EN 14721+A1 Μέθοδος δοκιμής σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες - Μέτρηση της περιεκτικότητας του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος σε μεταλλικές ίνες ΕΛΟΤ EN 14845-1 Μέθοδοι δοκιμής ινών για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Σκυρόδεμα αναφοράς ΕΛΟΤ EN 14845-2 Μέθοδοι δοκιμής ινών για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Επίδραση στο σκυρόδεμα ΕΛΟΤ EN 524-1 Περιελίξεις από χάλυβα για προενταμένους τένοντες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1: Προσδιορισμός της μορφής και των διαστάσεων ΕΛΟΤ EN 524-2 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 2: Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε κάμψη ΕΛΟΤ EN 524-3 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 3: Παλινδρομική δοκιμή κάμψης ΕΛΟΤ EN 524-4 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός της αντοχής σε πλευρική φόρτιση ΕΛΟΤ EN 524-5 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό ΕΛΟΤ EN 524-6 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 6: Προσδιορισμός της διαρροής (Προσδιορισμός απώλειας νερού) ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1 E2 Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Οπλισμός από ράβδους, χονδρόσυρμα και σύρμα ΕΛΟΤ EN ISO 15630-2 E2 Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Ηλεκτροσυγκολλητά δομικά πλέγματα ΕΛΟΤ EN ISO 15630-3 E2 Χάλυβες οπλισμού και προέντασης σκυροδέματος - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 3: Χάλυβες προέντασης ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Χαλύβδινες ίνες - Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση ΕΛΟΤ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες - Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση2005-09-28 2000-07-242010-08-122008-03-132008-03-132008-03-13 2007-12-12 1998-10-151997-04-031999-07-131997-04-031997-04-021999-07-132011-01-182011-01-18 2011-01-18 2007-12-12 2007-12-12ΕΛΟΤ EN 1170-1Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 1: Μέτρηση της σύστασης του υποστρώματος δια της μεθόδου "Δοκιμή καθίζησης"ΕΛΟΤ EN 1170-2Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 2: Μέτρηση της περιεκτικότητας ινών του νωπού GRC, "Δοκιμή έκπλυσης"7 / 14 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 1170-3Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 3: Μέτρηση της περιεκτικότητας ινών του ψεκασμένου GRC Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 4: Μέτρηση αντοχής σε κάμψη δια της μεθόδου "Απλοποιημένη δοκιμή σε κάμψη" Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 5: Μέτρηση αντοχής σε κάμψη δια της μεθόδου "Πλήρης δοκιμή κάμψης"ΕΛΟΤ EN 1170-4ΕΛΟΤ EN 1170-5ΕΛΟΤ EN 1170-6ΕΛΟΤ EN 1170-7ΕΛΟΤ EN 12188ΕΛΟΤ EN 12189ΕΛΟΤ EN 12190ΕΛΟΤ EN 12192-1ΕΛΟΤ EN 12192-2ΕΛΟΤ EN 12615ΕΛΟΤ EN 12617-1ΕΛΟΤ EN 12617-3ΕΛΟΤ EN 12617-4ΕΛΟΤ EN 12618-1Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 6: Προσδιορισμός απορρόφησης νερού με εμβάπτιση και προσδιορισμός πυκνότητας επί ξηρού Προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος - Μέθοδος δοκιμής 1999-09-13 για ενισχυμένο τσιμέντο με ίνες υάλου - Μέρος 7: Μέτρηση των ακραίων ορίων διαστασιολογικών διακυμάνσεων οφειλομένων στην περιεκτικότητα σε υγρασία Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της συγκόλλησης χάλυβα με χάλυβα για το χαρακτηρισμό των δομικών συγκολλητικών μάσων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός ανοικτού χρόνου Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευής δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη κονιάματος επισκευών Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Κοκκομετρική ανάλυση - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής των ξηρών συστατικών των έτοιμων για χρήση κονιαμάτων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Κοκκομετρική ανάλυση - Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής για υλικά πλήρωσης για συγκολλητικά μέσα πολυμερών Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός αντοχής σε λοξή διάτμηση Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Προσδιορισμός γραμμικής συστολής των πολυμερών και των συστημάτων επιφανειακής προστασίας (SPS) Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 3: Προσδιορισμός πρώιμης γραμμικής συστολής των συγκολλητικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός συστολής και διαστολής Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Ικανότητα πρόσφυσης και επιμήκυνσης των προϊόντων παραγομένων με έγχυση μειωμένης πλαστιμότητας8 / 142000-01-212000-01-241999-07-132002-11-132000-01-212000-01-212003-10-292002-11-132002-11-132004-12-10 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 12636Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της συγκόλλησης σκυροδέματος σε σκυρόδεμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Συμβατότητα προϊόντων παραγόμενων με έγχυση - Μέρος 3: Επίδραση προϊόντων παραγόμενων με έγχυση στα ελαστομερή Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός αντίστασης στην τριχοειδή απορρόφηση Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδος δοκιμής - Προσδιορισμός θιξοτροπίας προϊόντων προστασίας του οπλισμούΕΛΟΤ EN 12637-3ΕΛΟΤ EN 13057ΕΛΟΤ EN 13062ΕΛΟΤ EN 13294ΕΛΟΤ EN 13295ΕΛΟΤ EN 13395-1ΕΛΟΤ EN 13395-2ΕΛΟΤ EN 13395-3ΕΛΟΤ EN 13395-4ΕΛΟΤ EN 13396ΕΛΟΤ EN 13412 E2ΕΛΟΤ EN 13529ΕΛΟΤ EN 13578ΕΛΟΤ EN 13579ΕΛΟΤ EN 13580Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός χρόνου σκλήρυνσης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της αντίστασης σε ενανθράκωση Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας - Μέρος 1: Δοκιμή ρευστότητας θιξοτροπικών κονιαμάτων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας - Μέρος 2: Δοκιμή ρευστότητας ενεμάτων ή κονιαμάτων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας - Μέρος 3: Δοκιμή ρευστότητας επισκευαστικού σκυροδέματος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός εργασιμότητας - Μέρος 4: Εξωτερική εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέτρηση προσβολής χλωριόντων Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας σε θλίψη Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Αντίσταση σε έντονη χημική προσβολή Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Συμβατότητα νωπού σκυροδέματος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δοκιμή ξήρανσης υδρόφοβων εμποτισμών Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Απορρόφηση νερού και αντίσταση σε αλκάλια των υδρόφοβων εμποτισμών9 / 142000-01-242004-12-102002-11-152003-10-292002-11-152005-02-142002-11-152002-11-152002-11-152002-11-152004-12-232007-10-312004-12-102004-12-232003-02-112003-02-24 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 13581Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδος δοκιμής - Προσδιορισμός απώλειας μάζας υδρόφοβου εμποτισμένου σκυροδέματος μετά από καταπόνηση ψύξης-απόψυξης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμικής συμβατότητας - Μέρος 1: Κυκλικές εναλλαγές ψύξης απόψυξης με εμβάπτιση σε αντιψυκτικό άλας Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμικής συμβατότητας - Μέρος 2: Κυκλικές εναλλαγές με καταιονισμό (θερμικό πλήγμα) Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμικής συμβατότητας - Μέρος 3: Θερμικές κυκλικές εναλλαγές δίχως την επίδραση αντιψυκτικού άλατος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμικής συμβατότητας - Μέρος 4: Θερμικές κυκλικές εναλλαγές εν ξηρώ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμικής συμβατότητας - Μέρος 5: Αντίσταση σε θερμοκρασιακό πλήγμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός ανθεκτικότητας των συγκολλητικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της κόπωσης υπό δυναμική φόρτιση - Μέρος 1: Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της κόπωσης υπό δυναμική φόρτιση - Μέρος 2: Μετά τη σκλήρυνση Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της υδατοστεγάνωσης επικαλύψεων μετά από έγχυση χωρίς επίπτωση στο σκυρόδεμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χλωριούχα στo σκληρυμένο σκυρόδεμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του βάθους ενανθράκωσης σε σκληρυμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο της φαινολφθαλεϊνης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δοκιμή της προστασίας έναντι διάβρωσης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Διατμητική πρόσφυση επικαλυμμένου χάλυβα με το σκυρόδεμα (δοκιμή εξόλκευσης) Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης με εξόλκευσηΕΛΟΤ EN 13687-1ΕΛΟΤ EN 13687-2ΕΛΟΤ EN 13687-3ΕΛΟΤ EN 13687-4ΕΛΟΤ EN 13687-5ΕΛΟΤ EN 13733ΕΛΟΤ EN 13894-1ΕΛΟΤ EN 13894-2ΕΛΟΤ EN 14068ΕΛΟΤ EN 14629ΕΛΟΤ EN 14630ΕΛΟΤ EN 15183ΕΛΟΤ EN 15184ΕΛΟΤ EN 154210 / 142003-02-112002-05-302002-05-302002-05-302002-05-302002-05-302002-11-152004-12-102003-05-212005-01-042008-01-082007-12-122007-12-122007-12-122000-01-21 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 1543Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επισκευής δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της εξέλιξης της αντοχής σε εφελκυσμό στα πολυμερή Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του ερπυσμού υπό μόνιμο εφελκυστικό φορτίο σε προϊόντα από συνθετική ρητίνη (PC) για αγκύρωση ράβδων οπλισμού Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Σκυροδέματα αναφοράς για δοκιμές Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Ανάλυση με υπέρυθρο Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής διαστολής Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δοκιμές για τη μέτρηση της καταλληλότητας των δομικών μέσων συγκόλλησης για την εφαρμογή σε επιφάνεια σκυροδέματος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δραστικές λειτουργίες σχετικές με τις εποξικές ρητίνες - Μέρος 1: Προσδιορισμός του εποξικού ισοδύναμου Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δραστικές λειτουργίες σχετικές με τις εποξικές ρητίνες - Μέρος 2: Προσδιορισμός των λειτουργιών αμίνης με το δείκτη ολικής βασικότητας Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Δοκιμή προϊόντων αγκύρωσης με τη μέθοδο εξόλκευσης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης των πολυμερών Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Συστολή προϊόντων έγχυσης για ρωγμές με βάση πολυμερή συνδετικά: συστολή όγκου Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Προσδιορισμός πρόσφυσης προϊόντων έγχυσης με ή χωρίς θερμικούς κύκλους - Ελεγχος της πρόσφυσης με δοκιμή αντοχής συνάφειας σε εφελκυσμό Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 3: Προσδιορισμός πρόσφυσης προϊόντων έγχυσης με ή χωρίς θερμικούς κύκλους - Κεκλιμένη διατμητική μέθοδος Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Συμβατότητα προϊόντων παραγόμενων με έγχυση - Μέρος 1: Συμβατότητα με το σκυρόδεμα Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του χρόνου εκροής των προϊόντων έγχυσης με βάση το τσιμέντοΕΛΟΤ EN 1544ΕΛΟΤ EN 1766ΕΛΟΤ EN 1767ΕΛΟΤ EN 1770ΕΛΟΤ EN 1799ΕΛΟΤ EN 1877-1ΕΛΟΤ EN 1877-2ΕΛΟΤ EN 1881ΕΛΟΤ ΕΝ 12614ΕΛΟΤ ΕΝ 12617-2ΕΛΟΤ ΕΝ 12618-2ΕΛΟΤ ΕΝ 12618-3ΕΛΟΤ ΕΝ 12637-1ΕΛΟΤ ΕΝ 1411711 / 141999-07-122007-12-122000-06-272000-01-211999-09-101999-09-132001-02-152001-03-132007-12-122005-04-222005-04-202005-04-202005-04-202005-04-202005-04-20 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ ΕΝ 14406Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός του λόγου και της εξέλιξης της διόγκωσης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της σταθερότητας διήθησης Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μεταβολές όγκου και βάρους των προϊόντων έγχυσης μετά από ξήρανση σε αέρα και σε κύκλους συντήρησης σε νερό Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της εγχυσιμότητας με τη δοκιμή στήλης άμμουΕΛΟΤ ΕΝ 14497ΕΛΟΤ ΕΝ 14498ΕΛΟΤ ΕΝ 1771ΕΛΟΤ ΕΝ 14487-1 ΕΛΟΤ EN 14487-2 ΕΛΟΤ EN 14488-1 ΕΛΟΤ EN 14488-2 ΕΛΟΤ EN 14488-3ΕΛΟΤ EN 14488-4+A1 ΕΛΟΤ EN 14488-5ΕΛΟΤ EN 14488-6 ΕΛΟΤ EN 14488-7ΕΛΟΤ EN 1351 ΕΛΟΤ EN 1352ΕΛΟΤ EN 1353 ΕΛΟΤ EN 1354 Ε2 ΕΛΟΤ EN 1355ΕΛΟΤ EN 1356ΕΛΟΤ EN 1521 ΕΛΟΤ EN 15304 E2 ΕΛΟΤ EN 15361Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Μέρος 2: Εκτέλεση εργασιών Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Δειγματοληψία νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 2: Αντοχή σε θλίψη εκτοξευόμενου σκυροδέματος μικρής ηλικίας Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 3: Αντοχές σε κάμψη (πρώτη κορυφή, μέγιστη και παραμένουσα) ινοπλισμένων δοκιμίων μορφής δοκού Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 4: Αντοχή συνάφειας με άμεσο εφελκυσμό πυρήνων Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 5: Προσδιορισμός της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας ινοπλισμένων επίπεδων δοκιμίων Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 6: Πάχος σκυροδέματος επί υποστρώματος Δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Μέρος 7: Περιεκτικότητα σε ίνες σκυροδέματος ενισχυμένου με ίνες Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος Προσδιορισμός του μέτρου της στατικής ελαστικότητας του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος και του σκυροδέματος με ελαφρά αδρανή ανοιχτής δομής Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος Προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος με ελαφρά αδρανή ανοιχτής δομής Προσδιορισμός του ερπυσμού σε συμπίεση του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος και του σκυροδέματος με ελαφρά αδρανή ανοικτής δομής Δοκιμή επίδοσης σε εγκάρσια φόρτιση στοιχείων από οπλισμένο αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα με ελαφρά αδρανή ανοιχτής δομής Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη του σκυροδέματος με ελαφρά αδρανή ανοικτής δομής Προσδιορισμός της αντίστασης σε ψύξη-απόψυξη του κυψελωτού αυτόκλειστου σκυροδέματος Προσδιορισμός της επίδρασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας στην ικανότητα αγκύρωσης εγκάρσιων ράβδων αγκύρωσης σε προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από κυψελωτό αυτόκλειστο σκυρόδεμα 12 / 142005-04-202005-04-202005-04-202005-04-202006-02-27 2007-10-31 2005-12-08 2007-12-12 2007-12-122009-06-16 2007-12-122007-12-12 2006-08-241997-10-23 1997-10-231997-10-21 2005-11-11 1997-10-231997-10-231997-10-30 2010-08-12 2008-03-12 Ημερομηνία ΈκδοσηςΚωδικός ΕγγράφουΤίτλοςΕΛΟΤ EN 1737Προσδιορισμός της αντοχής σε διάτμηση των συγκολλημένων συνδέσμων ράβδων ή πλαγμάτων οπλισμού προκατασκευασμένων στοίχειων από αυτόκλειστο σκυρόδεμα ή σκυροδέματος από ελαφροβαρή αδρανή ανοικτής δομής Προσδιορισμός του εφελκυσμού των χαλύβων σε στοιχεία από αυτόκλειστο σκυρόδεμα που δεν δέχεται φορτίσεις Προσδιορισμός της αντοχής σε διάτμηση των αρμών μεταξύ των προκατασκευασμένων στοιχείων από κυψελωτό αυτόκλειστο σκυρόδεμα ή από σκυρόδεμα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.