Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Με την από 30/8/11 επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), η οποία κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς παραγωγής των δημοσίων έργων (Εργοληπτικές Οργανώσεις, Μελετητές, ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ.) και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προτάθηκε να θεσμοθετηθεί η ανάθεση της επίβλεψης και του ελέγχου των έργων σε πιστοποιημένους ιδιώτες.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Αριθ.Πρωτ.3187ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΣΨΝ ΔΗΜΟ΢ΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ΢ ΙΔΙΨΣΕ΢ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5.ΑΡΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑ΢Η Η ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΙ΢ ΕΤΡΨΠΑΙΚΕ΢ ΦΨΡΕ΢ Ι΢ΦΤΟΝ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΕΠΙΒΛΕΧΗ΢ ΢ΣΑ ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΑ΢ΙΟ ΑΝΑΜΟΡΥΨ΢Η΢ - ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ1. ΑΡΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑ΢Η Με την από 30/8/11 επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς την πολιτική ηγεσία του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΤΠΤΜΕΔΙ), η οποία κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς παραγωγής των δημοσίων έργων (Εργοληπτικές Οργανώσεις, Μελετητές, ΕΜΔΤΔΑ΢ κλπ.) και στο Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προτάθηκε να θεσμοθετηθεί η ανάθεση της επίβλεψης και του ελέγχου των έργων σε πιστοποιημένους ιδιώτες. ΢υγκεκριμένα επισημάνθηκε η πρακτική δυσκολία του ελέγχου και της επίβλεψης των έργων από το δημόσιο καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν έργα που εξελίσσονται χωρίς συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους των επιβλεπόντων επειδή αδυνατούν χρονικά και πρακτικά να τα επιβλέψουν επαρκώς, χωρίς φυσικά να υπονοείται σε καμία περίπτωση ότι αυτή η αδυναμία ισοδυναμεί με κάποιου είδους ανεπάρκεια των συναδέλφων μηχανικών του δημοσίου τομέα αφού εξηγείται εύκολα μια και η διαδικασία που απαιτείται για την παραγωγή, τον έλεγχο και την επίβλεψη των έργων είναι πολύπλοκη, χρειάζεται χρόνο και πολύ προσωπικό. ΢κοπός της πρότασης αυτής είναι απλά να υπογραμμισθεί ότι η ανάθεση του ελέγχου και της επίβλεψης των έργων σε πιστοποιημένους ιδιώτες θα 1 δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, όπως είναι η επιτάχυνση της πορείας των έργων, η διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης των τεχνικών του κλάδου, αλλά και η διευκόλυνση του έργου του δημόσιου τομέα που θα επικεντρωθεί στην υψηλή εποπτεία ελέγχου όλων των συντελεστών παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη χρονική και ποιοτική αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων. Η πολιτεία διαθέτει εν μέρει το σύστημα διασφάλισης των πιστοποιημένων ιδιωτών με τα μητρώα που τηρούνται στην Δ/νση Δ15 του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο όμως μπορεί να διευρυνθεί δίδοντας πιστοποίηση (π.χ. από το ΣΕΕ) και σε άλλους συναδέλφους μηχανικούς, μελετητές κλπ. μέσα από διαδικασίες που θα διαμορφωθούν με την περαιτέρω επεξεργασία του πλαισίου της πρότασης. ΢την παρούσα χρονική στιγμή η πρόταση εναρμονίζεται και με την πολιτική βούληση για αναμόρφωση θεσμών δεδομένων επί δεκαετίες, όπως το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, η αποδέσμευση του δημόσιου τομέα από υπηρεσίες με την ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. πολεοδομίες) κλπ. Με την υλοποίηση της πρότασης αυτής θα δοθεί αντικείμενο εργασίας σε πολλούς μηχανικούς, χωρίς επιπλέον δαπάνες για την πολιτεία, μια και το κόστος που θα προκύψει θα καλυφθεί μέσα από τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, δίδοντας παράλληλα και τη δυνατότητα στο δημόσιο να διατηρήσει την πλήρη εποπτεία του ελέγχου όλων των σταδίων παραγωγής των έργων επιταχύνοντας τους χρόνους ολοκλήρωσής τους. Η ΠΕΔΜΕΔΕ με την ιδιότητα του μέλους, του μοναδικού από τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, στην Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) και στους Ευρωπαίους Διεθνείς Κατασκευαστές (EIC), είναι σε θέση να γνωρίζει πως έχει η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες και θεωρεί αναγκαία την διαμόρφωση αντίστοιχου πλαισίου για την ελληνική πραγματικότητα. Η Ένωση πιστεύει ότι μία τέτοια προοπτική θα προσφέρει λύσεις ικανοποιητικές για όλους, θα προάγει την οικονομία, θα μειώσει την ανεργία και θα εξασφαλίσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλα τα στάδια της παραγωγής και εκτέλεσης δημοσίων έργων, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στα όργανα του δημοσίου να ασκούν ουσιαστική εποπτεία και έλεγχο στα έργα. ΢ε κάθε περίπτωση και χωρίς καμία αμφιβολία η εποπτεία και ο τελικός έλεγχος θα ανήκει στο δημόσιο, που θα διαδραματίζει ένα ρόλο εποπτικό και ρυθμιστικό των σχέσεων όλων των συντελεστών παραγωγής ενός δημόσιου έργου (μελετητή, επιβλέποντος και κατασκευαστή).2 2. Η ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΢την Ελλάδα σήμερα η επίβλεψη γίνεται αποκλειστικά από το δημόσιο τόσο ως Διευθύνουσα Τπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή. ΢το άρθρο 36 Ν. 3669/08 ρυθμίζονται τα θέματα της οργάνωσης της επίβλεψης και της διοίκησης των δημοσίων έργων. ΢υγκεκριμένα :  αναφέρεται ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου(διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους, όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.  Η Δ.Τ. ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς τους για το έργο ή τα τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει , τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊσταμένου της Δ.Τ. στην άσκηση των καθηκόντων της . Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της Δ.Τ. ΢τα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο του έργου και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του έργου. Η υποχρέωση δε της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των συμβατικών όρων δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του εργολάβου.  ΢την περίπτωση κατασκευής έργου με ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη εκ μέρους της υπηρεσίας αποσκοπεί να υποχρεώσει τον ανάδοχο στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ενώ στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον προσφερότερο τρόπο για να πετύχει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.  Με απόφαση του Τπουργού ΠΕΦΩΔΕ καθορίζονται κατηγορίες μεγάλων ή ειδικών έργων, στην ομάδα επίβλεψης των οποίων μετέχει απαραίτητα και ο μελετητής του έργου. Με την ίδια 3 απόφαση ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια ιδίως ο τρόπος καθορισμού της τυχόν αμοιβής και η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών. ΢ε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της Δ.Τ. που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούμενο αριθμό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σο κλιμάκιο μπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της Δ.Τ. ή με απόφαση Τπουργού ΠΕΦΩΔΕ στον τόπο των έργων. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους, που συντάσσουν σχετική έκθεση. Αν συντρέχει περίπτωση καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Εφόσον ο εργοδότης χρειάζεται υποστήριξη στην επίβλεψη και στη διοίκηση του έργου από εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, μπορεί να τον προσλάβει με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (αρ.9) δεδομένου ότι η υποστήριξη στη διοίκηση του έργου και η επίβλεψη θεωρείται σύμβαση ανάθεσης «συναφών προς την εκτέλεση του έργου υπηρεσιών» κατά την έννοια του νόμου αυτού. Προϋπόθεση της διαδικασίας πρόσληψης συμβούλου είναι η γνωμοδότηση του Σεχνικού ΢υμβουλίου του Τπουργείου που εποπτεύει τον φορέα που προτίθεται να προσλάβει σύμβουλο, ότι το έργο είναι πολύπλοκο και εξειδικευμένο σε τέτοιο βαθμό που η τεχνική υπηρεσία του οικείου φορέα δεν έχει τις τεχνικές δυνατότητες να ανταποκριθεί. ΢χετικές –εξαιρετικές- διατάξεις για την πρόσληψη συμβούλων υπάρχουν και στο άρ. 41 Ν. 3669/08. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια έργα προβλεπόμενου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο σύστημα προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κλπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση αυτών των έργων.4 3. Η ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΙ΢ ΕΤΡΨΠΑΩΚΕ΢ ΦΨΡΕ΢ Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την FIEC διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική νομική έννοια / ορισμό που ισχύει στην κάθε χώρα σχετικά με τον δημόσιο τομέα, την έννοια της επίβλεψης και τον τρόπο ορισμού των έργων ως δημόσια. ΢υγκεκριμένα η κατάσταση που ισχύει σε μερικές αναφερόμενες κατωτέρω χώρες έχει την εξής μορφή.I΢ΠΑΝΙΑ Η αντίστοιχη Οργάνωση της Ισπανίας (SEOPAN) μας περιέγραψε το εξής σύστημα. Σο περιγραφόμενο σύστημα μετά από πολλές διακυμάνσεις και αλλαγές κατέληξε να εφαρμόζεται στην Ισπανία από το 1998. Σο σύστημα αποκαλείται «consulting» (αγγλικά στο πρωτότυπο κείμενο) και στην ουσία πρόκειται για ένα ανεξάρτητο «συμβόλαιο επίβλεψης» από τη σύμβαση του αρχικού αναδόχου, ο οποίος έχει επιλεγεί για την εκτέλεση του έργου. Σο σύστημα αυτό υϊοθετήθηκε και εφαρμόζεται και στα τρία επίπεδα της Ομόσπονδης Κυβέρνησης της Ισπανίας (Κεντρική, Περιφερειακή και ΟΣΑ ή Κοινότητες). Σο συμβόλαιο αυτό της επίβλεψης συνίσταται στην παρακολούθηση και καταγραφή της ορθής / σωστής εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση του αναδόχου – κατασκευαστή. Οι βασικές αρμοδιότητες του αναδόχου του συμβολαίου της επίβλεψης εστιάζονται στην εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών που ισχύουν, στην ποιότητα και ακόμη στις πιθανές αποκλίσεις των εργασιών/ποσοτήτων από την αρχική μελέτη, του υπό κατασκευή έργου. Σαυτόχρονα εφαρμόζεται και ένα όμοιο «συμβόλαιο» που αφορά αποκλειστικά στην παρακολούθηση και εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας του έργου (ατυχήματα). Και στις δύο περιπτώσεις, ο ελεγκτής των δύο συμβολαίων, όπως και στην σύμβαση ανάθεσης του έργου, είναι φυσικό πρόσωπο (μηχανικός) που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση. Ο βασικός στόχος αυτού του συστήματος, με τα δύο προαναφερόμενα συμβόλαια, είναι να επιτευχθεί ανεξάρτητος έλεγχος των εργασιών (της εκτέλεσης της εργολαβικής σύμβασης). Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό το σύστημα κοστίζει ακριβά στο Ισπανικό Δημόσιο, οι συνάδελφοι της Ισπανικής Οργάνωσης μας διαβεβαίωσαν ότι στην πράξη αποδείχθηκε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σο σύστημα αυτό προστατεύει τον προϋπολογισμό του έργου και προλαμβάνει πιθανές αποκλίσεις από την αρχικώς προϋπολογισθείσα δαπάνη.5 Επίσης από την Ισπανική Οργάνωση μας επισημάνθηκε μία πολύ σημαντική νομοθετική ρύθμιση, ότι δηλαδή τόσο ο ελεγκτής που διορίζει η Κεντρική Διοίκηση, όσο και οι ιδιώτες που συμμετέχουν στα δύο προαναφερθέντα συμβόλαια ενέχουν τις ίδιες αστικές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης του προϋπολογισμού.ΙΣΑΛΙΑ Η αντίστοιχη Οργάνωση της Ιταλίας (ANCE) μας περιέγραψε το εξής σύστημα. ΢την Ιταλία, πριν από κάθε διαγωνισμό για εκτέλεση δημοσίου έργου, η διοίκηση συστήνει ένα Γραφείο Διεύθυνσης Εργασιών για να κατευθύνει / επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες. Σο Γραφείο Διεύθυνσης είναι επιφορτισμένο με  τον έλεγχο της διαχείρισης, του τεχνικού και λογιστικού μέρους  την εκτέλεση της σύμβασης. Ο υπεύθυνος του Γραφείου Διεύθυνσης Εργασιών επιλέγεται συνήθως μεταξύ των υπαλλήλων του αρμόδιου Τπουργείου. ΢ε περίπτωση που στο διοικητικό προσωπικό της υπηρεσίας που δημοπρατεί το έργο δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο στέλεχος τότε η επιλογή στρέφεται στην ελεύθερη αγορά εργασίας. ΢ημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπως οι συμβάσεις έργων στρατηγικής σημασίας, που απαιτούν σύμβαση με Γενικό Ανάδοχο (στην Ιταλία Γενικός Ανάδοχος καλείται συνήθως εταιρεία ανωτέρας τάξεως), δύναται υπεύθυνος και για το Γραφείο Διεύθυνσης να είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος που ενεργεί και ως διαχειριστής του έργου.ΚΤΠΡΟ΢ Η αντίστοιχη Οργάνωση της Κύπρου (Ο΢ΕΟΚ) μας περιέγραψε το εξής σύστημα. Σο σύστημα που εφαρμόζεται στην Κύπρο είναι βασισμένο στο Αγγλικό πρότυπο, ως προς την εκτέλεση και επίβλεψη των δημοσίων έργων. ΢ε ότι αφορά στο θεσμό του επιβλέποντος μηχανικού ή αλλιώς ΢υντονιστή Επίβλεψης και επίσης ΢υντονιστή Ασφάλειας (άλλη ξεχωριστή θέση), ισχύει το σύστημα της δημοπράτησης της συγκεκριμένης θέσης είτε για ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο) είτε για εταιρεία (νομικό πρόσωπο) όσον αφορά στα Δημόσια Έργα. ΢ημειώνουμε ότι όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα το σύστημά τους αφήνει στην ελεύθερη επιλογή του ιδιοκτήτη – επενδυτή την κάλυψη της θέσης του επιβλέποντος Μηχανικού. Οι λεπτομέρειες του συστήματος καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του ρυθμίζονται στους δύο βασικούς νόμους της Κύπρου που διέπουν την κατασκευή και συγκεκριμένα στους νόμους «Περί οδών και Οικοδομών» και «Περί Τγιεινής και Ασφάλειας».6 Σο περιγραφόμενο σύστημα εξειδικεύεται με την εμπλοκή όλων των φορέων της κατασκευής με τον εξής τρόπο : Οι προβλέψεις των νόμων αυτών λαμβάνονται υπόψιν και στη σύνταξη του λεγόμενου «΢υμβολαίου» (που αφορά στις Πρόνοιες, στη Διαιτησία και στους Εκτιμητές). Σο «΢υμβόλαιο» στην ουσία περιέχει και περιγράφει όλες τις διαδικασίες για την εκτέλεση της σύμβασης (επίβλεψη, τρόπος εκτέλεσης, ενδικοφανείς διαδικασίες κλπ.) και αφορά όλα τα προς εκτέλεση έργα. Πρόκειται για προϊόν συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην κατασκευή (δηλαδή Κράτους, Υορέων, Ομοσπονδίας Εργοληπτών «Ο΢ΕΟΚ», Αρχιτεκτόνων κλπ.) και προκύπτει κατόπιν διαπραγματεύσεων.MΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ Από την Οργάνωση της Μεγάλης Βρετανίας (Construction Confederation), μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε τα εξής στοιχεία. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κράτους το σύστημα που ακολουθείται είναι κατ’ εξοχήν υβριδικό, δηλαδή συνήθως οι ιδιώτες εμπλέκονται στην επίβλεψη και των δημοσίων έργων. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες και σε ποσοστό άνω του 90% η χώρα εφαρμόζει το σύστημα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (΢ΔΙΣ). Η εφαρμογή του συστήματος αυτού (΢ΔΙΣ) που ομοιάζει πάρα πολύ με το αντίστοιχο ελληνικό σύστημα, χρησιμοποιεί κατά κόρον το θεσμό του project manager, ο οποίος κατά κανόνα επιλέγεται από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον σε έργα που θεωρούνται αμιγώς δημόσια, ο φορέας (Δημόσιο) μπορεί να ζητήσει επίβλεψη από ιδιώτη (project manager) ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η αντίστοιχη Γερμανική Οργάνωση (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) μας ενημέρωσε ότι στη Γερμανία το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι η επίβλεψη των δημοσίων έργων γίνεται από τους δημόσιους φορείς. Όμως : Τπάρχει ένας ειδικός ουδέτερος και ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας, που απολαμβάνει μεγάλου κύρους, απόλυτα εξειδικευμένος κυρίως στα θέματα οικοδομικών έργων, όπου μπορεί να αποτανθεί οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή αλλά και φυσικό πρόσωπο ιδιώτης (κυρίως σε μεγάλα ιδιωτικά έργα, αλλά και το Δημόσιο σε ΢ΔΙΣ). Η έδρα αυτού του φορέα στεγάζεται στα γραφεία της Γερμανικής Εργοληπτικής Οργάνωσης. Έχουν δημοσιευμένο προκαταβολικά τιμοκατάλογο υπηρεσιών και φημίζονται για άριστη εργασία.7 4.Ι΢ΦΤΟΝ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΕΠΙΒΛΕΧΗ΢ ΢ΣΑ ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Σο περιεχόμενο της επίβλεψης στα ιδιωτικά έργα περιγράφεται στο ΠΔ 696/1974,( αρθρ. 57, που αφορά τα συγκοινωνιακά έργα, αρθρ. 73 που αφορά τα υδραυλικά έργα και αρθρ. 91 που αφορά τα κτιριακά) , όπου αναφέρεται ότι: Η επίβλεψη περιλαμβάνει την απασχόληση και την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων, τη χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών στον κατασκευαστή του έργου για την, κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμη και τους κανόνες της τέχνης, έντεχνη, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των εργασιών, τη μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την περιφρούρηση των συμφερόντων του εργοδότη, τη διενέργεια μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, τη σύνταξη λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την παραλαβή και ζύγιση υλικών, τη φροντίδα λήψεως των απαιτούμενων δοκιμίων, τις μερικές και την τελική επιμέτρηση, την εισήγηση επί των αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμη απάντηση και αντίκρουση στις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου, την παράσταση κατά την παραλαβή των εργασιών και το δέοντα χειρισμό και απάντηση επί των τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και την παράσταση στα δικαστήρια επί προσφυγών του αναδόχου, αν δοθεί προς τούτο σχετική εντολή από τον εργοδότη.8 5.ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΑΝΑΜΟΡΥΨ΢Η΢ - ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ Ζητήματα που αφορούν την επίβλεψη των δημοσίων έργων από πιστοποιημένους ιδιώτες - Ερωτήματα που προκύπτουν Η επίβλεψη είναι ως εκ φύσεως τεχνική, χρονική και οικονομική. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι σαφής η πιθανή νομική βάση μιας τέτοιας παρέμβασης, όμως ο συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων 36, 41, 42 και 180 του ν. 3669/2008 επιτρέπει την εκκίνηση μίας τέτοιας διαδικασίας. Δεν δύναται να αποτραπεί νομοθετική παρέμβαση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, καθώς εκ πρώτης ανάγνωσης δεν επαρκεί απλώς Τπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα. ΢υνεπώς τίθενται άμεσα μία σειρά ερωτημάτων : - Σο λεξιλόγιο των ορισμών και των εννοιών θα είναι όμοιο με αυτό του ν. 3669/2008 ; - Θα αφορά μόνο επιχειρήσεις ατομικές/εταιρικές εγγεγραμμένες σε πιστοποιημένα από το ΤΠΙΜΕΔΙ Μητρώα; - Η επίβλεψη θα αφορά μόνο αυτό που ο νόμος ορίζει ως δημόσιο τομέα ή και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ; - Ο «ανάδοχος επίβλεψης» θα έχει όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Τπηρεσίας ; - Για την πιστοποίηση του λογαριασμού θα αρκεί η υπογραφή του «αναδόχου επίβλεψης» ή θα απαιτείται η έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή ; - Θα υπάρχει (όπως στην Ισπανία) 2ος επιβλέπων (απλώς για παρακολούθηση χωρίς επέμβαση) με κοινή ευθύνη ; - Για την διαδικασία επιλογής του «αναδόχου επίβλεψης» θα προσκομίζεται εγγυητική επιστολή καλής επίβλεψης ; - Θα υφίσταται όμοια Επιτροπή Διαγωνισμού όπως και στα έργα με παράσταση και εκπροσώπου των Οργανώσεων ; - Θα συμπράττει ο μελετητής, κατά την επίβλεψη, για την εφαρμογή της μελέτης ή δυνητικά θα καλείται όποτε υπάρχει θέμα εφαρμογής μελέτης ; - Θέλουμε χρονικό ασυμβίβαστο και πόσο για ανάδοχο επίβλεψης με ανάδοχο εκτέλεσης ή ανάδοχο μελέτης ; - Ενδικοφανείς διαδικασίες : - Θα εμπλακεί ο ανάδοχος – επιβλέπων στην ενδικοφανή διαδικασία; - Θα γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας;9 Επίσης τίθεται το ζήτημα της πιστοποίησης των ιδιωτών, και του φορέα που θα κάνει αυτή την πιστοποίηση. ΢χετικά με την πιστοποίηση των ιδιωτών, ο ρόλος του πιστοποιημένου ιδιώτη θα μπορούσε να ανήκει στους μελετητές και στους έχοντες ΜΕΚ. ΢υμπερασματικά πρέπει να σημειωθεί και να υπογραμμισθεί ότι όλο το υπό σκέψη πλαίσιο χρήζει περαιτέρω συζήτησης και επεξεργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση ενός μελλοντικού πλαισίου το οποίο φυσικά μετά από επεξεργασία θα μπορεί να λάβει την τελική μορφή του. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΑΛ. ΡΩΜΟ΢ΙΟ΢10
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.