Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 05 Απριλίου 2020

Επιθυμώ να διατυπώσω κάποιες προσωπικές σκέψεις για το πιο πάνω Σχέδιο Νόμου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στις 10-8-2011 με την ελπίδα ότι θα προκαλέσω το ενδιαφέρον και θα ενθαρρύνω και άλλους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο, ώστε με τις κοινές ή διάφορες γνώμες μας να συνδράμουμε το ΤΕΕ για τον σχηματισμό της δικής του απόψεως, με σκοπό τη βελτίωση του κειμένου που έχει τεθεί υπ’ όψη μας, πριν αυτό οδηγηθεί στην ψήφιση. 

Σχόλια στο Σχέδιο Νόμου περί Περιβάλλοντος και Αυθαιρέτων . Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕπιθυμώ να διατυπώσω κάποιες προσωπικές σκέψεις για το πιο πάνω Σχέδιο Νόμου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στις 10-8-2011 με την ελπίδα ότι θα προκαλέσω το ενδιαφέρον και θα ενθαρρύνω και άλλους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο, ώστε με τις κοινές ή διάφορες γνώμες μας να συνδράμουμε το ΤΕΕ για τον σχηματισμό της δικής του απόψεως, με σκοπό τη βελτίωση του κειμένου που έχει τεθεί υπ’ όψη μας, πριν αυτό οδηγηθεί στην ψήφιση. Θα ασχοληθώ κυρίως στο θέμα της νομιμοποιήσεως των αυθαιρέτων, επειδή αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τη δουλειά των οποίων νομίζω ότι γνωρίζω καλύτερα, αλλά και γιατί πιστεύω ότι το περιθώριο βελτιώσεως είναι μεγαλύτερο στο δικό τους αντικείμενο. Η αίσθηση που μου δίνει, πάντως, το συνολικό κείμενο του Σχεδίου δεν με ικανοποιεί. Μου αφήνει την εντύπωση αοριστίας και ανεπάρκειας, και προσανατολισμού προς αντικείμενα για τη ρύθμιση των οποίων λείπει η επαρκής πείρα και ο ρεαλισμός, με χρήση πομπωδών τίτλων περί «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», χωρίς υπόβαθρο. Μοιάζει να έχει συνταχθεί από «θεωρητικούς» του περιβάλλοντος ή της χωροταξίας που «απέσπασαν» Υπουργική Υπογραφή, χωρίς προεργασία, συνεννόηση, συμμετοχή, ανταλλαγή απόψεων και συναίνεση. Δεν μου αρέσει επίσης ότι ξαναγυρνάμε στην εποχή του «να φτάξουμε ένα Φορέα» με ότι αυτό συνεπάγεται. Και να μάθουμε μερικά καινούργια «αρκτικόλεξα» ΑΕΠΟ, ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, ΕΟΑ, ΣΠΑ, ΔΙΠΑ κλπ. για να γυμνάζουμε τη μνήμη μας. Αλλά ας περιορισθούμε στα αυθαίρετα και ας επικεντρωθούμε στη στατική επάρκεια, για τα άλλα ίσως επανέλθουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο υπ’ αριθμόν ένα λόγος νομιμοποιήσεώς τους είναι το πρόστιμο. Το κράτος έχει απόλυτη ανάγκη εξευρέσεως χρημάτων και εδώ υπάρχει αποδοτικό αντικείμενο. Θα ήταν όμως μια σημαντική ευκαιρία, που δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη, να καταγράψει η πολιτεία και να θέσει υπό έλεγχον τη στάθμη της στατικής επάρκειας αυτών των κατασκευών, τις βλάβες ή την καταστροφή των οποίων θα κληθεί, ενδεχομένως, στο μέλλον να επιχορηγήσει ή να δανειοδοτήσει, ύστερα από κάποια θεομηνία, σεισμό ή άλλη. Και να πάρει και μια βασική απόφαση. Αν θα νομιμοποιήσει κατασκευές που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν επικίνδυνες ή προβληματικές. Ακόμα πιο σημαντική είναι η ευκαιρία να αποκτήσει και ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου μια υπεύθυνη γνώμη μηχανικού για τη στάθμη της στατικής επάρκειας του κτιρίου του και τη δυνατότητα αποκαταστάσεως βλαβών ή ενισχύσεώς του, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημερινών Κανονισμών ή, έστω, των Κανονισμών της εποχής κατασκευής του. Και συναφώς το εκτιμώμενο ή πιθανολογούμενο (για κάθε περίπτωση) ύψος δαπάνης. Ίσως μάλιστα θα έπρεπε αυτή η ενημέρωση να καταστεί υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έπαιρνε τότε την προσωπική απόφαση για την εκπόνηση ή όχι των μελετών και την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική σελ. 1 / 3 ευθύνη. Στην Τεχνική Έκθεση του μηχανικού, θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να αναγράφει και να υπογράφει το «έλαβα γνώση». Για μια τέτοια διαδικασία, τα στοιχεία που απαιτεί το Σχέδιο Νόμου είναι ανεπαρκή. Ο ταχύς οπτικός έλεγχος, τον οποίο απαιτεί το Σχ.Ν. είναι ασφαλώς απαραίτητος και πολύ χρήσιμος, γιατί θα μπορούσε να εντοπίσει αμέσως επικίνδυνες καταστάσεις (πρώτου ή δευτέρου βαθμού κινδύνου), αλλά είναι απολύτως ανεπαρκής για να δηλώσει ο «αρμόδιος» μηχανικός (μάλλον θα έπρεπε να γράφει Πολιτικός Μηχανικός) τη στατική επάρκεια της κατασκευής. Αυτό που θα μπορούσε να δηλώσει ο Πολιτικός Μηχανικός είναι ότι «δεν εμφανίζονται ενδείξεις αδυναμίας ή στατικής ανεπάρκειας, από την μέχρι σήμερα χρήση του». Η Δήλωση στατικής επάρκειας συνεπάγεται τον πολύ μεγάλο κίνδυνο, να θεωρηθεί αυτός ο Μηχανικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε μελλοντική βλάβη του έργου, για τις αδυναμίες του οποίου δεν έχει συμπράξει και για την άρση των οποίων δεν του δόθηκε δυνατότητα. Κανένας Μηχανικός, ούτε ο σοφώτερος του κόσμου, δεν μπορεί να αντιληφθεί τη στατική επάρκεια από την όψη του κτιρίου (από τον οπτικό έλεγχο), πολύ περισσότερο δεν μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά του κτιρίου σε μια τόσο «απρόβλεπτη» φόρτιση, όπως ο σεισμός. Ο οπτικός έλεγχος μπορεί να δείξει την (μικρή ή μεγάλη) ανεπάρκεια, δεν μπορεί όμως να πει τίποτα για την επάρκεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζονται οι ξυλότυποι του έργου, αν υπάρχουν, ή η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (τουλάχιστον της μορφής), αν δεν υπάρχουν ξυλότυποι. Ασφαλώς χρειάζεται και η γνωστοποίηση του χρόνου κατασκευής του κτιρίου, γιατί αυτό δίνει πληροφορίες για τον ισχύοντα τότε Κανονισμό, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, το είδος και τις κατηγορίες των υλικών κλπ. Η αναγραφή στο Σχέδιο Νόμου ότι ο μηχανικός «θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού, καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του» δείχνει άγνοια του αντικειμένου από τον συντάκτη. Φέρων οργανισμός υπάρχει πάντα σε κάθε κατασκευή, δεν είναι μόνο ο σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος. Και πάντως, πώς θα δείξει κανείς τις βλάβες αν δεν υπάρχει σχέδιο για να τις σημειώσει επάνω; Γίνεται αποτύπωση ή ένδειξη βλαβών περιγραφικώς; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόλυτη ακρίβεια στην αποτύπωση των στοιχείων μιας τελειωμένης οικοδομής (ακόμα περισσότερο του φέροντος οργανισμού) είναι αδύνατη, όση επιμέλεια και αν καταβληθεί – αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να αναγνωρισθεί από την πολιτεία. Αλλά και από μόνη τη μορφή του φέροντος οργανισμού μπορούν να βγουν συμπεράσματα, τόσο από τον Πολιτικό Μηχανικό που κάνει την Τεχνική Έκθεση, όσο και από τους ελέγχοντες της πολιτείας. Στοιχείο απαραίτητο για να μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις των δυνατοτήτων βελτιωτικής επεμβάσεως, και σχετικές υποδείξεις. Για κάθε υπηρεσία του μηχανικού πρέπει να υπάρχει εύλογη αμοιβή, η οποία θα απαιτεί και θα ανταποκρίνεται σε πραγματική δουλειά, και όχι απλώς στο «βόλεμα» μιας καταστάσεως νομιμοποιήσεως με μια υπογραφή, για την είσπραξη του προστίμου. Στις περιπτώσεις υπαρχούσης ή εικαζομένης επικινδυνότητας, θα έπρεπε η νομιμοποίηση να γίνεται μόνο ύστερα από την εκτέλεση εργασιών αναβαθμίσεως του κτιρίου σε ανεκτό επίπεδο. Αν δεν προβλέπονται αμοιβές για κάποιες εργασίες θα πρέπει το ΤΕΕ να ορίσει επειγόντως Προδιαγραφές εργασίας και ελάχιστη αμοιβή. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, να γίνει η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων ευκαιρία για τη στατική βελτίωση αυτής της «οικογένειας» κτιρίων, που έχουν αυξημένες πιθανότητες αδυναμιών αντοχής. Η πρώτη είναι να γίνει η νομιμοποίηση «υπό αίρεσιν», με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να αναβαθμίσει την αντοχή κατά τις σημερινές απαιτήσεις, εντός τακτού χρονικού διαστήματος, ίσως τριετίας ή πενταετίας, οπότε και θα οριστικοποιηθεί η νομιμοποίηση. σελ. 2 / 3 Η δεύτερη είναι να θεωρείται η αναβάθμιση αυτή ως προϋπόθεση για την οποιαδήποτε μεταβίβαση του ακινήτου στο μέλλον, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο έχει τεθεί η προϋπόθεση για την ενεργειακή απόδοση και επιθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η γεωμετρική αποτύπωση του αυθαιρέτου κτίσματος πρέπει να είναι πλήρης, με όλες τις κατόψεις και τομές. Η τιθέμενη απαίτηση του Σχ.Ν. για κατάθεση μόνο της κατόψεως που περιλαμβάνει το αυθαίρετο τμήμα, αντιφάσκει προς τη διάταξη που ορίζει διαφορετικές τιμές προστίμου για υπέρβαση του ύψους κτιρίου μεγαλύτερη ή μικρότερη από το 20% του επιτρεπομένου. Πώς θα φανεί το ποσοστό υπερβάσεως του ύψους αν δεν υπάρχει σχέδιο τομής ή τομών; Ένα άλλο σημείο που κρύβει κινδύνους για τους μηχανικούς είναι η Δήλωση ή η Τεχνική Έκθεση που ορίζει αν το ακίνητο βρίσκεται σε ρέμα. Ρέμα μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν οποιοδήποτε ρυάκι, κατά την εκτίμηση του κρίνοντος. Εκτός αυτού η ροή του ρέματος δεν είναι σταθερή και υπάρχουν αεροφωτογραφίες που το δείχνουν σε θέσεις που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Υπάρχει ένα πλήθος δικαστικών διεκδικήσεων και αγωγών σχετικών με τη θέση ενός ρέματος. Είναι πολύ μεγάλη απαίτηση να ζητείται από το μηχανικό να ορίσει με ασφάλεια (και συντόμως) τη θέση του ακινήτου σε σχέση με αυτό που η πολιτεία θεωρεί θέση και έκταση του ρέματος. Και είναι παράλογο να θεωρείται ότι η άποψη του μηχανικού περιέχει δόλο και συνιστά ανακριβή βεβαίωση. Η θέση του ακινήτου πρέπει να ορίζεται με συντεταγμένες και είναι δουλειά και ευθύνη της πολιτείας να αποφανθεί αν η θέση εμπίπτει στην επιφάνεια που καταλαμβάνει ή μπορεί να καταλάβει το ρέμα. Υπάρχει μία ρήση που λέει "μη χρησιμοποιείς μόνο όσο μυαλό έχεις, αλλά και όσο μπορείς να δανειστείς". Αυτή την πρόθεση έχουν οι προηγούμενες σκέψεις, να ζητήσουν το «δάνειο» από όλους του συναδέλφους, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, ικανό να αναβαθμίσει το υπ’ όψη Σχέδιο Νόμου και να απομακρύνει τον κίνδυνο να θεωρούνται οι μηχανικοί υπεύθυνοι για αμαρτίες που δεν έκαναν.σελ. 3 / 3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.