Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Ομιλία στο 40ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.)  στην Στοκχόλμη

Περιλαμβάνεται και η Διακήρυξη της U.I.P.I.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣΟμιλία του κ. Σταμάτη Περδίου1, στο 40ο Συνέδριο της U.I.P.I.2 στην Στοκχόλμη Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θέσει τρεις αναγκαίους και φιλόδοξους στόχους για το 2020: α) μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, β) κάλυψη του 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γ) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%. Παράλληλα, η Ε.Ε. πρέπει να ξεπεράσει με τις λιγότερες συνέπειες την παρούσα οικονομική ύφεση (μείωση ΑΕΠ, αύξηση ανεργίας) και να περιορίσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας. Δεδομένου ότι τα κτίρια απορροφούν το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας, επιβάλλεται να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές επενδύσεις, αλλά από αυτές θα προκύψουν τουλάχιστον ίσες θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις σε παραδοσιακές υποδομές (δρόμοι, λιμάνια κ.λπ.). Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία όμως δεν έχει ακόμα αρχίσει να υλοποιείται από ορισμένα κράτη μέλη όπως η Κύπρος και η Ελλάδα. Αλλά και σε ορισμένα κράτη μέλη, που έχουν μεταφέρει πλήρως την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, το επίπεδο υλοποίησης είναι απογοητευτικό (σχέδιο έκθεσης 2008/0223) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Είναι προφανές ότι η Οδηγία 2002/91/ΕΚ χρειάζεται άμεσα σημαντικές βελτιώσεις, που θα εξασφαλίσουν την επιτυχημένη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη. Σε διαφορετική περίπτωση ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας θα χαθεί! Θεωρώ ως σημαντικότερη βελτίωση την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, δεδομένου ότι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας, η θέσπιση της μεθοδολογίας αποφασίζεται από το κράτος μέλος. Και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι στις 23/4/2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την τροπολογία 4, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί κοινή μεθοδολογία από όλα τα κράτη μέλη. Το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο συγκεντρώνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 1.Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης σύγκρισης μεταξύ των ενεργειακών επιδόσεων διαφόρων κτιρίων κατοικίας και μη κατοικίας αντίστοιχα.2.Επιτρέπει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει σαφή άποψη για την εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από την εφαρμογή της Οδηγίας.3.Εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της Οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.4.Σταματάει, επιτέλους, τις πολυετείς διαφωνίες (Κύπρος 4 χρόνια, Ελλάδα 7 χρόνια) σχετικά με τη μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμοστεί, μεταξύ των επιστημόνων ερευνητικών κέντρων (λόμπυ της διανόησης) και των φορέων της αγοράς (μηχανικών, κατασκευαστών κ.λπ.).5.Εξασφαλίζει την έκδοση τυποποιημένου ενεργειακού πιστοποιητικού σε όλα τα κράτη μέλη.1Μηχανολόγος Μηχ/κός Πολυτεχνείου Λωζάνης, Τεχνικός Σύμβουλος Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και U.I.P.Ι.2Η U.I.P.I.(Union International de la Propriete Immobiliere) είναι πανευρωπαϊκά το μόνο όργανο, το οποίο αντιπροσωπεύει διεθνώς εκατομμύρια Ευρωπαίους ιδιοκτήτες, από το 1923. Σήμερα στην U.I.P.I. μετέχουν 24 χώρες και από το 2005 Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος και της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κ. Στρατής Παραδιάς. Έδρα της U.I.P.I. είναι οι Βρυξέλλεςσελ. 1 / 4 6.Υποχρεώνει κάθε κράτος μέλος να αναγνωρίσει τα πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος.7.Παρέχει τη δυνατότητα ομοιόμορφης κατάρτισης και πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με άμεσο αποτέλεσμα την αναγνώρισή τους από κάθε κράτος μέλος, αλλά και τη δυνατότητα ελεύθερης εργασίας τους σε κάθε κράτος μέλος.8.Εξασφαλίζει δίκαιη οικονομική αντιμετώπιση για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. δεδομένου ότι το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης εξαρτάται άμεσα από την επιλεγείσα μεθοδολογία.Με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, προτείνω την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου, που θα επιτρέπει τη σύντομη ενεργειακή πιστοποίηση όλων των κτιρίων. Το συγκεκριμένο πρότυπο πρέπει να στηρίζεται στην έννοια του κτιρίου αναφοράς και μπορεί να ονομαστεί «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ». Ως κτίριο αναφοράς ορίζεται ένα κτίριο με την ίδια χρήση, λειτουργία, γεωμετρία (επιφάνειες χώρων και δομικών στοιχείων) και προσανατολισμό, το οποίο βρίσκεται στην ίδια κλιματική ζώνη με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις. Για τα κτίρια εκτός κατοικίας, στο κτίριο αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται και πρόσθετες απαιτήσεις για τη χρήση και την εγκατάσταση φωτισμού. Έτσι, κάθε εξεταζόμενο κτίριο θα συγκρίνεται με το αντίστοιχο κτίριο αναφοράς και ανάλογα με την απόκλιση της ενεργειακής του κατανάλωσης θα βαθμονομείται. Θα απαιτηθεί, λοιπόν, ο καθορισμός των ευρωπαϊκών κλιματικών ζωνών και των κτιρίων αναφοράς για κάθε κλιματική ζώνη. Τέλος, η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου, που θα στηρίζεται στην αναλυτική μέθοδο της ενεργειακής πιστοποίησης - μέθοδος δύσκολη και χρονοβόρα, ιδιαίτερα αγαπητή στα λόμπυ της διανόησης -, θα επιβαρύνει οικονομικά υπερβολικά τους πολίτες γιατί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει να κάνει διατριβή σε κάθε κτίριο! Εύχομαι η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.) να βρει ενδιαφέρουσες τις απόψεις μου και να τις προωθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ότι με αφορά δεσμεύομαι να βοηθήσω την U.I.P.I. με όλες μου τις δυνάμεις.Ο κ . Στ. Περδίος στο βήμα. Στο τέλος του Συνεδρίου και μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου της U.I.P.I. και Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής κ. Michele Vigne και πρόταση του Προέδρου της U.I.P.I. κ. Στράτου Παραδιά, το συνέδριο όρισε ομόφωνα τον κ. Στ. Περδίο ως Τεχνικό Σύμβουλο της U.I.P.I. σε θέματα ενέργειας.Από αριστερά: Ο Πρόεδρος της U.I.P.I. και της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κ. Στράτος Παραδιάς, ο κ. Michele Vigne, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της U.I.P.I. και ο κ. Στ. Περδιοςσελ. 2 / 4 Η ΕΠΙΣΗΜΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝU.I.P.I. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Ιδιοκτητών Ακινήτων - Μέλη της U.I.P.I., έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργασίες του 40ου Διεθνούς Συνεδρίου της U.I.P.I. στη Στοκχόλμη της Σουηδίας με θέμα: "Αποτελεσματική Ενεργειακή Επίδοση για χαμηλό κόστος και βιώσιμη ανάπτυξη», Διαπιστώνουμε ότι Αν και η Ε.Ε. δεν έχει απευθείας αρμοδιότητα για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ακίνητη περιουσία, αποκτά βαθμιαία όλο και εκτενέστερη δικαιοδοσία πάνω στα κτίρια: Πώς θα πρέπει να χτίζονται τα καινούρια και πώς θα πρέπει να ανακαινίζονται τα παλαιά. Σήμερα στην Ευρώπη, οι πιο σημαντικές αποφάσεις για τα κτίρια και τους ιδιοκτήτες τους προτείνονται, συζητούνται και αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Για το μέλλον προβλέπονται ακόμα περισσότερες τεχνικές διαδικασίες, προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και υποχρεωτικές ανακαινίσεις. Οι περισσότερες από αυτές σχεδιάζονται και προβάλλονται έντονα από λόμπυ βιομηχανιών και επαγγελματιών που δρουν στις Βρυξέλλες και συχνά είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η ουσιαστική τεχνική αναγκαιότητά τους και το κοινωνικό έρεισμα της υλοποίησής τους. Υποστηρίζουμε ότι Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην πλειοψηφία τους δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για να γνωρίζουν τις σοβαρές υποχρεώσεις τους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων τους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι αρκετά πλούσιοι για να επενδύσουν τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι καν αρκετά νέοι για να επενδύσουν για μία μελλοντική και αβέβαιη ανταπόδοση. Για το διο λόγο δεν προτίθενται να επενδύσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, έτσι ώστε οι ενοικιαστές τους να πληρώνουν μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος, εφ' όσον δεν υπάρχει απευθείας όφελος από τις επενδύσεις αυτές. Στις πολυκατοικίες με πολλούς συνιδιοκτήτες, δεν εύκολη η λήψη σχετικής απόφασης από τις γενικές συνελεύσεις, δεν εύκολη η είσπραξη των απαραιτήτων χρημάτων από τους συνιδιοκτήτες και δεν είναι εύκολη η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών όταν αυτές κατοικούνται. Από την άλλη πλευρά η Ε.Ε. και οι εθνικές αρχές τονίζουν διαρκώς την «ευχάριστη» πλευρά της οδηγίας (τεράστιος κύκλος εργασιών για την βιομηχανία και τους επαγγελματίες, αύξηση της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη κ.λπ.) αλλά δυστυχώς δεν βλέπουν την «δυσάρεστη» πλευρά της, η οποία συνίσταται στην αδυναμία των ιδιοκτητών να χρηματοδοτήσουν όλες αυτές τις δαπάνες.σελ. 3 / 4 Για όλους αυτούς τους λόγους Διαπιστώνουμε ότι ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε η αγορά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD), εφόσον υπάρχουν άλλοι τρόποι εκτός από το ακριβό ενεργειακό πιστοποιητικό, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού και με ποιο τρόπο θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της ανακαίνισης στα υφιστάμενα κτίρια. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο η Ε.Ε. και τα Κράτη - Μέλη να θεσπίσουν ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μειωμένο Φ.Π.Α. για όλα τα απαραίτητα υλικά και τις εργασίες όπως και χαμηλότοκα δάνεια. Επισημαίνουμε στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε . ότι αν δεν τροποποιηθούν οι σχετικές νομοθεσίες τους, οι βελτιώσεις στα κτίρια θα εμποδίζονται από οποιονδήποτε διαφωνεί με αυτές για οποιονδήποτε λόγο. Διακηρύσσουμε ότι Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες βελτίωσης στα κτίριά μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων της Ευρώπης, δεν χρειάζονται κανονισμούς και νόμους, αλλά χειροπιαστή και θετική βοήθεια από την Ε.Ε. και τις εθνικές και τοπικές αρχές και συγκεκριμένα: ♦Πληροφόρηση για την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.♦Οργανωμένη τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση από τις αρχές.♦Υψηλής ποιότητας εξέταση των ενεργοβόρων πιστοποίηση όλων των κτιρίων.♦Ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα: Φορολογικές απαλλαγές, μειωμένο Φ.Π.Α. εξ ίσου για τα υλικά και τις εργασίες, χαμηλότοκα δάνεια στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.♦Νομική προστασία ενάντια σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης (π.χ. ιδιοκτήτες, αρχές κ.λπ.)Αναδημοσίευση από το περιοδικόσελ. 4 / 4κτιρίων αντί γιαενεργειακή
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.