Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Η βιομηχανία δομικών υλικών μπορεί να δώσει σήμερα σχεδόν όλες τις απαντήσεις αναφορικά με τα θέματα χρήσης έτοιμων κονιαμάτων, όπου αυτά είναι απαραίτητα στη κατασκευαστική αλυσίδα. Τα είδη των έτοιμων κονιαμάτων είναι πάρα πολλά ...

Eτοιμα κονιάματα από τον Θεολόγο Παναγιωτίδη, Πολιτικό ΜηχανικόΕισαγωγή Οι απαιτήσεις από ένα τεχνικό έργο που κατασκευάζεται στη σημερινή εποχή περιστρέφονται γύρω από τρείς συνισταμένες: •Ποιότητα•Ταχύτητα•ΟικονομίαΤα εργοτάξια του περασμένου αιώνα (αλλά και πάρα πολλά ακόμα και σήμερα!!!), αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα στο να ανταποκριθούν στις τρεις αυτές απαιτήσεις και μία από τις αιτίες που γεννούσαν πολλά προβλήματα ήταν τα χύδην υλικά επί τόπου του έργου για τη παρασκευή σκυροδεμάτων και κονιών. Και αν τα προβλήματα παρασκευής σκυροδέματος επί τόπου λύθηκαν στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με τα παρασκευαστήρια έτοιμου σκυροδέματος, αυτά της παρασκευής κονιαμάτων άρχισαν να βρίσκουν τη λύση τους αρκετά αργότερα. Η βιομηχανία δομικών υλικών, μπορεί να δώσει σήμερα σχεδόν όλες τις απαντήσεις αναφορικά με τα θέματα χρήσης έτοιμων κονιαμάτων, όπου αυτά είναι απαραίτητα στη κατασκευαστική αλυσίδα. Τα είδη των έτοιμων κονιαμάτων είναι πάρα πολλά, αλλά οι κύριες κατηγορίες που κάνουν την εμφάνισή τους σε ένα κοινό τεχνικό έργο είναι οι παρακάτω: •Επισκευαστικά κονιάματα & κονιάματα για πάκτωση - αγκύρωση•Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά κονιάματα•Κονιάματα χτισίματος και επιχρισμάτων•Τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δαπέδων•Κονιάματα επισκευής – ανακατασκευής ιστορικών κτιρίων και μνημείωνΕπισκευαστικά κονιάματα & κονιάματα για πάκτωση και αγκύρωση Οι δύο αυτές κατηγορίες, αν και αφορούν διαφορετικές χρήσεις, παρουσιάζονται μαζί, καθώς τα κύρια συστατικά παρασκευής τους και οι ιδιότητές τους, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Τα επισκευαστικά κονιάματα, δίνουν τις λύσεις τόσο σε παλαιές όσο και σε νέες κατασκευές. Σε παλαιές, όπου η φθορά του χρόνου, η παλαιότητα των κανονισμών, τα ανεπαρκή υλικά, οι κατασκευαστικές αστοχίες και οι φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί) επιβάλλουν συνολικές επεμβάσεις για την ανακατασκευή τους και την αύξηση του χρόνου σχεδιασμού τους και σε νέες όπου τα αναπόφευκτα λάθη κατά τη φάση της κατασκευής, θα πρέπει να διορθωθούν πριν παραδοθεί το έργο για χρήση.σελ. 1 / 5 Οι κύριες υποκατηγορίες τους είναι τα επισκευαστικά κονιάματα για δομικές αποκαταστάσεις σκυροδέματος, τα επισκευαστικά κονιάματα για επιφανειακές επισκευές (surface renovation) και τα επισκευαστικά κονιάματα για ειδικές χρήσεις (όπως επισκευές αεροδιαδρόμων, εποξειδικά κονιάματα, κονιάματα με γαλβανισμένες ίνες). Οι δύο πρώτες υποκατηγορίες, είναι ενός συστατικού και παρασκευάζονται στο εργοτάξιο μόνο με τη προσθήκη νερού, ενώ τα κονιάματα ειδικών χρήσεων, είναι δύο ή και τριών συστατικών και παρασκευάζονται με την ανάμιξη μόνο των συστατικών αυτών στις ακριβείς αναλογίες που προμηθεύονται από το κατασκευαστή. Τα κονιάματα πάκτωσης και αγκύρωσης (πιο σωστός όρος είναι ο αγγλικός grouting), χρησιμοποιούνται σε πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών, πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων τα οποία εξασκούν μεγάλα στατικά αλλά και δυναμικά φορτία καθώς και για τη πλήρωση κενών σε προκατασκευές σκυροδέματος (π.χ. πίσω από τις προκατασκευασμένες επενδύσεις σηράγγων-segments που διανοίγονται με ΤΒΜ). Είναι κυρίως ενός συστατικού αλλά υπάρχουν και ειδικοί τύποι, με ειδικά χαρακτηριστικά όπως αντοχή στη φωτιά, εύκαμπτα κονιάματα κλπ. Τα κύρια συστατικά των κονιαμάτων αυτών είναι το τσιμέντο, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό (τύπου Ι, Original Portland Cement), τα ειδικά επιλεγμένα και σωστά διαβαθμισμένα αδρανή και κάποια ειδικά χημικά πρόσθετα (υπερρευστοποιητές, πυριτική παιπάλη, αντισυρρικνωτικά, ίνες πολυπροπυλενίου κλπ), τα οποία ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος, του προσδίδουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των κονιαμάτων αυτών, είναι η υψηλή τους ρευστότητα, ο χαμηλός λόγος νερού/τσιμέντο, η αδιαπερατότητα, η υψηλή αντοχή σε χημικές προσβολές, η μεγάλη συνάφεια με το χάλυβα και το σκυρόδεμα και η απουσία εξίδρωσης και συρρίκνωσης. Τα κονιάματα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO για το τρόπο παραγωγής τους καθώς και πιστοποιητικά για μηχανικά χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τα ισχόντα διεθνή πρότυπα (ΕΝ, DIN, ASTM κλπ).Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά κονιάματα Ήλθαν να αντικαταστήσουν τα πισσοειδή επαλειφόμενα στεγανοποιητικά και να δώσουν λύση σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα υλικά αυτά, όπως η γήρανση και αστοχία στην ηλιακή ακτινοβολία, η διάρρηξη της πισσοειδούς μεμβράνης από αιχμηρά εργαλεία, η τοξικότητα των υλικών και η κατακόρυφη αύξηση της τιμής τους, καθώς πρόκειται για παράγωγα πετρελαίου. Επιπρόσθετα, πρόκειται για συμβατά υλικά με το υλικό του φέροντα οργανισμού ενός τεχνικού έργου, με πολύ υψηλές αντοχές σε καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να έχουν αντοχή σε αρνητικές πιέσεις, ιδιότητα ανέφικτη για τα πισσοειδή υλικά. Τα τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανοποιητικά είναι ενός ή δύο συστατικών. Στα κονιάματα ενός συστατικού απαιτείται μόνο η προσθήκη νερού, ενώ στα δύο συστατικών το πρώτο από αυτά είναι η πούδρα τσιμεντοειδούς βάσεως με ειδικά χημικά πρόσθετα και το δεύτερο κάποιο γαλάκτωμα, συνήθως ακρυλικής βάσεως, το οποίο εξασφαλίζει μια σειρά από ιδιότητες στο κονίαμα, όπως άριστη πρόσφυση, αντοχή σε καιρικές συνθήκες, ευκαμψία, αντοχή σε χημικές προσβολές κλπ. Η εφαρμογή των κονιαμάτων αυτών είναι πολύ εύκολη, καθώς συνήθως γίνεται με τη παραδοσιακή μπατανόβουρτσα (σε δύο στρώσεις σε κάθετη διεύθυνση μεταξύ τους), ενώ εναλλακτικά μπορούν να εφαρμοστούν με ψεκασμό.σελ. 2 / 5 Ο τρόπος παραγωγής και διάθεσής τους ελέγχεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, ενώ οι επί μέρους ιδιότητές τους (στεγανοποίηση, αντοχή σε ηλιακά ακτινοβολία, χημικούς παράγοντες κλπ), ελέγχονται συνήθως από πρότυπα ΕΝ που αφορούν το σκυρόδεμα.Κονιάματα χτισίματος και επιχρισμάτων Τα κονιάματα χτισίματος και επιχρισμάτων, ήλθαν για να δώσουν λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζονταν στα εργοτάξια με βασικότερο τη χρήση χύδην υλικών, τα οποία συνήθως ήταν αμφίβολης και μη σταθερής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα προκαλούσαν προβλήματα διαχείρισης στο εργοτάξιο, αβεβαιότητα στη τελική σύνθεση του χρησιμοποιούμενου προϊόντος καθώς η δοσολογία γινόταν κυριολεκτικά με το «μάτι», απαρχαιωμένο σύστημα παραγγελίας - αποθήκευσης - παραγωγής - εφαρμογής με αποτέλεσμα τις μειωμένες αποδόσεις των συνεργείων, χρήση του ιδίου υλικού σε όλα τα πιθανά υποστρώματα, είτε αυτό ήταν τούβλο, είτε τσιμεντόλιθος, είτε σκυρόδεμα, είτε Alfablock, απουσία ειδικών προσθέτων για τη χρήση των κονιαμάτων αυτών σε ειδικές συνθήκες (κρύο, ζέστη, υγρασία, επιθετικοί χημικοί παράγοντες), επικινδυνότητα για το προσωπικό ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. μη σβησμένος ασβέστης) και απουσία τεχνικής υποστήριξης. Με βάση τη σύνθεσή τους, τα κονιάματα αυτά, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: •τα τσιμεντοκονιάματα (με βάση το γκρι ή το λευκό τσιμέντο, αναμεμιγμένα με υδράσβεστο, άμμο, μαρμαρόσκονη και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα),•τα κονιάματα με βάση τη πυριτική άμμο (επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης, που περιέχουν επίσης τσιμέντο, υδράσβεστο και βελτιωτικά πρόσθετα)•τα γυψοκονιάματα (με βάση το γύψο, που περιέχουν επίσης μαρμαρόσκονη και περλίτη).Με βάση το πεδίο εφαρμογής τους τα κονιάματα διακρίνονται ως εξής: •λάσπες χτισίματος (με διαχωρισμούς ανάλογα με το κύριο υλικό χτισίματος όπως τούβλο, πορόλιθος, τσιμεντόλιθος κλπ•σοβάδες γενικής χρήσης•σοβάδες μιάς στρώσης•αδιάβροχοι σοβάδες•παραδοσιακοί σοβάδες•επισκευαστικοί σοβάδες•κονιάματα φινιρίσματοςΤα υλικά αυτά διατίθενται σε δύο μορφές, χύδην και σε silos χωρητικότητας περίπου 30 τόνων (κατάληψη χώρου στο εργοτάξιο μόνο 9 m2!!!), τα οποία ανεφοδιάζονται με ειδικά οχήματα και διαθέτουν σύστημα πνευματικής μεταφοράς του ξηρού κονιάματος στην ειδική αντλία του κονιάματος και την αυτόματη ανάμιξή τους εκεί με τη προκαθορισμένη ποσότητα νερού, είτε σακκιασμένα για μικρότερες εργασίες (επισκευές, αποκαταστάσεις, συντηρήσεις, εργασίες σε απομακρυσμένες περιοχές) και την ανάμιξή τους από τους τεχνίτες, αλλά πάλι με προκαθορισμένη ποσότητα νερού. Η εφαρμογή των κονιαμάτων αυτών γίνεται με ειδικές αντλίες συνεχούς ανάμιξης, με τις κοινές μηχανές σοβά (εμβολοφόρες), είτε με το χέρι.σελ. 3 / 5 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έτοιμων κονιαμάτων ελέγχονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ EN 998-1 και 998-2 και τα Γερμανικά πρότυπα DIN 18550 και DIN 1053, ενώ ο κατασκευαστής τους θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει πιστοποίηση ISO για το τρόπο παραγωγής τους. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις καιρικές συνθήκες που εφαρμόζονται τα κονιάματα επιχρίσματος, καθώς είναι αρκετά ευαίσθητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετός, υψηλή υγρασία, καύσωνας) και θα πρέπει να τηρούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες του κατασκευαστή για την επιτυχήμένη εφαρμογή τους.Τσιμεντοειδή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα δαπέδων Η εμφάνισή τους στην Ελλάδα έγινε περίπου τα δέκα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων δαπέδων, αυτά που χρησιμεύουν ως υποστρώματα προ τελικής επίστρωσης (κεραμικά πλακάκια, μοκέττες, linoleum, κολλητά παρκέ) και αυτά των τελικών επιστρώσεων (για βιομηχανικούς χώρους, χώρους στάθμευσης, σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων κλπ). Ανεξαρτήτως τύπου, τα κονιάματα αυτά είναι ενός ή δύο συστατικών, με τα πρώτα να είναι σε μορφή τσιμεντοειδούς πούδρας και να απαιτούν την ανάμιξή τους μόνο με νερό, ενώ τα δεύτερα έχουν ως συστατικό Β πολυμερή γαλακτώματα, συνήθως ακρυλικά. Οι βασικές τους ιδιότητες είναι η πολύ μεγάλη ρευστότητά τους, σε σημείο που να είναι αυτοεπιπεδούμενα, ενώ ταυτόχρονα είναι μη συρρικνούμενα (δεν παρουσιάζουν ρηγματώσεις). Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα που χρησιμοποιούνται προ τελικών επιστρώσεων, έχουν την ιδιότητα να αποβάλλουν πολύ γρήγορα τη περιεχόμενη υγρασία τους, έτσι ώστε οι τελικές επιστρώσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 3 ημέρες (απαιτούμενη υγρασία <4%, ειδικά για κολλητά παρκέ). Τα κονιάματα τελικών επιστρώσεων έχουν ως βασική ιδιότητα την υψηλή αντοχή σε απότριψη ενώ συνήθως έχουν και καλές χημικές αντοχές. Η ανάμιξή τους γίνεται συνήθως σε μικρή μπετονιέρα ή σε ειδικά mixer, ενώ η εφαρμογή τους γίνεται με το χέρι ή με κοινές μηχανές κονιαμάτων. Η διάστρωσή τους γίνεται με οδοντωτές σπάτουλες στο επιθυμητό πάχος (συνήθως μέχρι 25-30 mm), ενώ μετά τη διάστρωσή τους θα πρέπει να ακολουθεί απεγκλωβισμός του περιεχόμενου αέρα του κονιάματος με ειδικό ακιδωτό ρολλό.Κονιάματα επισκευής - ανακατασκευής ιστορικών κτιρίων και μνημείων Η ευαισθητοποίηση των χωρών της Ευρώπης για τη διατήρηση της κτιριακής τους κληρονομιάς, με τρόπους που δεν θα έβλαπταν ανεπανόρθωτα τα μνημεία αυτά, αλλά αντίθετα θα ήταν εντελώς συμβατά με τα αυθεντικά υλικά κατασκευής τους, γέννησε μια νέα σειρά κονιαμάτων, κατάλληλων για ήπιες επεμβάσεις και ανακατασκευές. Βέβαια, ο όρος νέα σειρά κονιαμάτων είναι μάλλον ψευδής, καθώς τα κονιάματα αυτά ήταν γνωστά για αιώνες στους τεχνίτες του παρελθόντος, όμως με την κυριαρχία του τσιμέντου ως δομικό υλικό, είχαν ξεχαστεί εντελώς. Η διαφορές τους με τα κονιάματα του παρελθόντος είναι ίδιες με τις ανάγκες που γέννησαν τα έτοιμα κονιάματα που περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια και βασικά είχαν να κάνουν με τη σταθερότητα της ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα κονιάματα αυτά χωρίζονται σε τέσσερις βασικές υποκατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής:σελ. 4 / 5 1. Ετοιμα κονιάματα χτισίματος και αρμολογήματος, με βάση κυρίως τη φυσική υδραυλική άσβεστο, ψημένη σε φούρνους σε χαμηλές θερμοκρασίες και βέβαια επιλεγμένες ανθρακικές άμμους, ένυδρο ασβέστη, φυσικά πυριτικά αδρανή και κάποια χημικά πρόσθετα για την εξασφάλιση συγκεκριμένων μηχανικών ιδιοτήτων. 2. Ενέσιμα κονιάματα για τις επισκευές τοιχοποιών, αποτελούμενα από τα ίδια υλικά που αναφέρθηκαν παραπάνω και χημική πρόσθετα για την εξασφάλιση της ρευστότητας, τη μείωση της εξίδρωσης κλπ. 3. Συστήματα επιχρισμάτων από φυσικά υλικά που προσφέρουν και στεγάνωση, με έμφαση στα διαπνέοντα επιχρίσματα, καθώς δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη τα σύγχρονα στεγανοποιητικά υλικά σε αυτά τα κτίρια . 4. Φυσικές πυριτικές βαφές και στόκοι, υλικά που δινούν καταπληκτικούς φυσικούς χρωματισμούς και υφές και συντελούν την ανάδειξη των μνημείων αυτών . Τα κονιάματα αυτά διατίθενται σε χαρτόσακκους και η η παρασκευή τους στο εργοτάξιο απαιτεί μόνο τη προσθήκη νερού. Θα πρέπει οπωσδήποτε η παραγωγός εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO για τη παραγωγή τους και βέβαια θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ανεξάρτητων εργαστηρίων σχετικά με τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά. Ολα τα παραπάνω υλικά, σε συνδυασμό με τη χρήση κάποιων άλλων νέων υλικών όπως π.χ. των προϊόντων των ινοπλισμένων πολυμερών FRPs, όπως ανθρακοϋφάσματα, υαλοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα και ράβδους οπλισμού από ίνες άνθρακα, υλικά που μπορούν να συμβάλλουν ριζικά στη δομική αποκατάσταση των μνημείων αυτών, δίνουν τις σύγχρονες λύσεις γιά τη διάσωση των ιστορικών και διατηρητέων μνημείων και κτιρίων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ευρύτερη διάδοση της χρήσης των κονιαμάτων αυτών, αποτελούν το συγκριτικά μεγάλο κόστος τους σε σχέση με τη χρήση των τσιμεντοειδών κονιαμάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την χρήσιμοποίησή τους σχεδόν αποκλειστικά σε έργα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς προϋπολογισμούς και όχι σε ιδιωτικά και η απουσία κανονισμών που θα επέβαλλαν τη χρήση τους (όπως π.χ. συμβαίνει στην Ιταλία, όπου έχει απαγορευτεί η χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων σε ιστορικά κτίρια και μνημεία).σελ. 5 / 5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.