Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)

Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÓÅ 9 ÂÇÌÁÔÁ Áðü ôïí ê. Íéê. ÌáñóÝëëï, Ðïëéôéêü Ìç÷áíéêü ÅÌÐ, Óýìâïõëï Åðé÷åéñÞóåùíÂÇÌÁ 1Ï: ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ (á) Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÓÅ 9 ÂÇÌÁÔÁ ÂÇÌÁ 2ï: ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ (â) Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÓÅ 9 ÂÇÌÁÔÁ ÂÇÌÁ 3ï: ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ (ã) Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÓÅ 9 ÂÇÌÁÔÁ ÌÅÑÏÓ 3ï: ÓÊÕÑÏÄÅÔÇÓÇ Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÌÅÑÏÓ 4ï: ÄÅÉÃÌÁÔÏËÇØÉÁ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ Ç ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÌÅÑÏÓ 5ï: ×ÁÌÇËÅÓ ÁÍÔÏ×ÅÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ ÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ÌÅÑÏÓ 7ï: ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÉ - ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ - ÐÑÏÔÕÐÁ ÏËÉÊÇÐÏÉÏÔÇÔÁÓÔÏÓÊÕÑÏÄÅÌÁÐÏÉÏÔÇÔÁ - ÅËÅÃ×ÏÓ / ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ / ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ÏËÉÊÇÐÏÉÏÔÇÔÁÓÔÏÓÊÕÑÏÄÅÌÁÏËÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÅÔÏÉÌÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ!
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.