Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020
Ροδόπουλος Χρήστος (MSc in Materials Science, Nottingham University - PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University)

Ροδόπουλος Χρήστος (MSc in Materials Science, Nottingham University - PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University)

Dipl-Ing, Patras University

MSc in Materials Science, Nottingham University

PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University

Author of 124 peer-review papers, Author of 4 books in fracture mechanics and fatigue.

Editor in Chief of the International Journal of Structural Integrity

CENg in UK, Eur-Ing,

Member of ASME, IMEchE, ACI, NACE, ESIS, FEASI, ICRI

Δημοσιεύσεις (41 έως 51 από 68)
Ρομποτική υδροκαθαίρεση
Ανάρτηση22 Μαίου 2015

1. Ο υδροφοβισμός "made simple"

2. Βασική Ανάλυση Αξιοπιστίας μετά τιμολογίων

Η εφαρμογή του υδροφοβικού εμποτισμού (υδροφοβισμού): επιδόσεις και κοστολογική προσέγγιση

" ... Πριν γράψω το μέρος 5B με πήραν κάποιοι τηλέφωνο και μου είπαν ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αναφέρεται σε επισκευές και άρα καλώς δεν μπαίνει στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 που αναφέρεται σε καινούργιες κατασκευές. Τους ρώτησα αν έχουν διαβάσει τον τίτλο του προτύπου στο ΦΕΚ που αναγράφει πρώτο, πρώτο τον όρο προστασία ... ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα ..."

Δείτε επίσης: Μέρος 5Α: Από την γιαγιά στην συνεργασία τύπου "Μάλτα Γιοκ", Μέρος 4ο: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 vs EN 1990, Μέρος 3ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα ... κάποια βασικά προβλήματα, Μέρος 2ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα και Μέρος 1ο: Ο ... Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

" ... προσπαθούμε να απλοποιήσουμε και εν μέρει να διασκεδάσουμε το μεγαλύτερο, πιθανότατα, πρόβλημα του 21ου αιώνα, αυτό της αξιοπιστίας των κατασκευών. Στο στασίδι όμως της αξιοπιστίας των κατασκευών για την ενανθράκωση, απαγγέλουν τρεις "ποιητές" που έχουν τρείς διαφορετικές "ιδεολογίες": το ΕΝ 1990 , το ΕΝ 206-1 και το ΕΝ 1504 ..."

Δείτε επίσης: Μέρος 4ο: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 vs EN 1990, Μέρος 3ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα ... κάποια βασικά προβλήματα, Μέρος 2ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα και Μέρος 1ο: Ο ... Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

" ... Αν καταλάβατε ότι είμαι κατά του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, διαβάστε ξανά από την αρχή όλα τα άρθρα! Αν όμως καταλάβατε τα προβλήματα και τις πιθανολογικές παραμέτρους, τότε θα συμφωνήσετε ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 δεν είναι ένα κακό πρότυπο, αλλά απλά ένα πρότυπο που ξεκάθαρα λέει ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ και θεωρεί ότι ΟΛΑ τα υπόλοιπα πρότυπα ποιότητας τηρούνται ευλαβικά ... "

Δείτε επίσης: Μέρος 3ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα ....κάποια βασικά προβλήματα, Μέρος 2ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα και Μέρος 1ο: Ο ... Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

" ... Η ενανθράκωση ως χημικός μηχανισμός εξαρτάται από 2 πράγματα, από την συγκέντρωση του CO2 και την υγρασία .... Το χώμα έχει υψηλή συγκέντρωση CO2. .... Η Ελλάδα δεν έχει παντού το ίδιο φορτίο ενανθράκωσης. Στην Ανάφη δεν έχουμε 500 ppm. Αλλού έχει πολύ υγρασία και αλλού δεν έχει πολύ υγρασία ...."

Δείτε επίσης: Μέρος 2ο: Η Ζυγαριά του Ελέφαντα και Μέρος 1ο: Ο ... Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

" ... το όριο των 375 ppm (0,0375% ή 0,375 kg/m3) που έχει ασπαστεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, υπολείπεται σημαντικά έναντι αυτού που μετράται σε πόλεις με πυκνότητα πληθυσμού >1.000 κατοίκους/km2 για την περίοδο μετά το 1990 ..."