Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Το επάγγελμα του Μηχανικού

Χρήσιμα θέματα που αφορούν την εξάσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και λοιπών τεχνικών όλων των ειδικοτήτων

Περιεχόμενα (9 έως 13 από 62)
Σεισμός και Ευθύνες Μηχανικών
ΣυντάκτηςΒουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)
Ανάρτηση31 Οκτωβρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση04 Νοεμβρίου 2015

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου "Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες - Μέρος Α", ακολουθεί το παρόν, με αντικείμενο τον σεισμό, στο οποίο παρουσιάζεται παλαιότερη συζήτηση διακεκριμένων συναδέλφων στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, με θέμα τις ευθύνες των μηχανικών που αφορούν τις βλάβες από σεισμό και τις διώξεις που έγιναν εναντίον τους μετά τον σεισμό του 1981, στην οποία αναπόφευκτα εθίγη και το θέμα των σχετικών πραγματογνωμοσυνών.

" ... Θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Ο βαθμός της απαιτουμένης εξειδικεύσεως του πραγματογνώμονα συναρτάται προς τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος ..."

Λήψη βεβαιώσεων ΤΣΜΕΔΕ για την φορολογική δήλωση 2015, Μητρώο ΥΠΕΠΑ, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Επιμέλεια παρουσίασης: Διονύσης Κλαδάκης, Πολ. Μηχ.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148Β / 22 ΙΑΝ 2015.

Προσοχή: Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση ως "Μηχανικοί" θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν "τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" ...