Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
Θέματα τυποποίησης - πιστοποίησης

Οι Προδιαγραφές, τα Πρότυπα, η σήμανση των προϊόντων υλικών, η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων και της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν σήμερα ουσιώδεις συνιστώσες του συστήματος παραγωγής των έργων.

Περιεχόμενα (9 έως 13 από 25)

Πλέον τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν αναγνωρίσιμη εθνική σφραγίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά.

Οι αρχές και οι κανόνες χορήγησης του "Ελληνικού Σήματος" περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν.4072/2012, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή ...

Συστήματα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης για την σήμανση CE
Ανάρτηση19 Οκτωβρίου 2013
Τελευταία τροποποίηση24 Οκτωβρίου 2013

Πίνακας των Συστημάτων Βεβαίωσης Συμμόρφωσης (AoC, Attestation of Conformity) που προβλέπονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για ευρεία ποικιλία προϊόντων και υλικών (στην Αγγλική)

Η τυποποίηση των ηλεκτροδίων των ανθρακούχων χαλύβων και των ελαφρά κραµατικών χαλύβων (κατά AWS Α5.1, AWS A5.5, ISO 2560 και ΕΛΟΤ ΕΝ 499), των συµπαγών συρµάτων και των ράβδων (κατά ISO και ΕΝ) και των ανοξειδώτων ηλεκτροδίων (κατά ISO 3581, EN 1600 και AWS A5.4).

Στοιχεία για την συντήρηση - διατήρηση των ηλεκτροδίων.