Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Κανόνες - οδηγίες ορθής πρακτικής

Οδηγίες ορθής πρακτικής για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, από την διεθνή εμπειρία

Περιεχόμενα (21 έως 25 από 59)

Συνθήκες ανάπτυξης - επιπτώσεις στην υγεία - μέτρα αποφυγής

Χρήσιμες οδηγίες (έκδοση 2007) βασιζόμενες στον ΚΤΣ-97 που εξακολουθεί να ισχύει. Βέβαια με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το σκυρόδεμα ...

Παθολογία ασφαλτικών μεμβρανών στις στεγανώσεις δωμάτων
Ανάρτηση08 Φεβρουαρίου 2015
Τελευταία τροποποίηση09 Φεβρουαρίου 2015

Εισήγηση του κ. Θεοφάνη Καλογερόπουλου, Μ-Η Μηχ., στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του ΤEΕ για την "Παθολογία των κατασκευών".

Το κείμενο είναι σχετικά παλιό, όσον αφορά την αναφορά σε Πρότυπα (2002), αλλά περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή επιλογή και εφαρμογή των ασφαλτικών στεγανοποιητικών μεμβρανών.

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των προβλημάτων αυτών, ως οδηγός για την αντιμετώπισή τους.

Το κείμενο προέρχεται από σειρά διαλέξεων του συγγραφέα στο ΤΕΕ επί θεμάτων Παθολογίας των Κατασκευών.