Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
Νομικό Βήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται νομικά θέματα που αφορούν τις εν γένει δραστηριότητες των μηχανικών: ερμηνείες νομικών όρων, ερμηνείες διαφόρων διατάξεων, αποφάσεις Δικαστηρίων επί υποθέσεων σχετικών με την μελέτη και την κατασκευή έργων, τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχημάτων κλπ

Περιεχόμενα (9 έως 13 από 13)
Ευθύνη Μηχανικών
Ανάρτηση08 Νοεμβρίου 2011

Από τον κ. Δημ. Κουρκουμέλη, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο κατασκευαστικών επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΤΗΣΗ - Έννοια και Σκοπός
Ανάρτηση24 Οκτωβρίου 2011

Συντάκτης: Ν. Πάνταλος, Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν στην καθημερινή πρακτική άλλα Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουν την διεκπεραίωση υποθέσεων τους, οικονομικών ή επαγγελματικών ή άλλων, επιτυγχάνοντας έτσι την επέκταση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την διεύρυνση της επιχειρηματικής τους δράσης.

Η σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών εκφράζεται με την λέξη «πρόστηση» η οποία προέρχεται από το ρήμα «προΐστημι» που σημαίνει διορίζω, προσλαμβάνω, χρησιμοποιώ, θέτω κάποιον στην υπηρεσία μου.

Από τον κ. Γεώργιο Δαούτη, Δικηγόρο στον Αρειο Πάγο

Για την ερμηνεία των νόμων, εκτός από τη γραμματική ανάλυση του κειμένου και την εξακρίβωση του σκοπού του νόμου, είναι απαραίτητη και η "ιστορική" ερμηνεία, δηλαδή η εξακρίβωση του νοήματος που απέδω­σε στο κείμενο ο "νομοθέτης".