Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Παρουσίαση έργων

Το e-archimedes.gr παρουσιάζει σημαντικά ή πρωτόπυπα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και τους δημιουργούς τους

Περιεχόμενα (37 έως 41 από 216)

Για την κάλυψη των απαιτήσεων διέλευσης μεγάλων πλοίων η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης - Νέας Υερσέης αποφάσισε την κατασκευή νέου υπερυψωμένου καταστρώματος στην γέφυρα Bayonne, με διατήρηση του υπάρχοντος τοξωτού φορέα και χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η ημιδιατομή του νέου καταστρώματος αποδόθηκε στην κυκλοφορία στις 20 ΦΕΒ 2017.

Η νέα γέφυρα θα είναι δύο ανεξαρτήτων κλάδων (ένας ανά κατεύθυνση, με 4 λωρίδες κυκλοφορίας) και προβλέπεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία το 2018. Μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί αποκλίσεις από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, ύψους $3,98 δις.

Η κατασκευή του καναλιού του Midi θεωρήθηκε κατά τον 17ο αιώνα ως το μεγαλύτερο έργο της εποχής. Ακόμη και σήμερα παραμένει αξιοθαύμαστο ως επίτευγμα της μηχανικής και αποτελεί τον πλέον δημοφιλή υδάτινο δρόμο της Ευρώπης για τους τουρίστες.

Η κατασκευή της νέας οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης της Κριμαίας με τις Παραευξείνιες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προϋπολογισμού 283 δις ρουβλίων (4,5 δις US$) άρχισε τον Μάιο του 2015. Προβλέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικής γέφυρας με δύο τροχιές και οδικής γέφυρας με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μήκους 19 km.