Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
Γλώσσα, πολιτισμός και παιδεία

...

Περιεχόμενα (17 έως 21 από 28)

" ...  Η εκδήλωση δεν απευθύνεται σε γλωσσολόγους (όπως θα μπορούσε να νομισθεί), διότι δεν έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της γλωσσολογίας. Απευθύνεται σε κάθε Έλληνα πατριώτη, διότι σκοπός της είναι η διαφύλαξη ενός ύψιστης σημασίας αγαθού της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, της Ελληνικής Γλώσσας, θεμελιακού στοιχείου της εθνικής μας οντότητας ... "

Μάλλον... μόνον Ελληνες θα καταλάβουν το κείμενο. Αγγλόφωνοι που το λεξιλόγιό τους δεν υπερβαίνει τις 3000 λέξεις, δεν θα το καταλάβουν...

Ενδιαφέρουσα ανάλυση και τεκμηρίωση από την ιστοσελίδα http://www.afipnisi.org

Αρκετές από τις λέξεις είναι κοινές και αναγνωρίσιμες στην νέα ελληνική. Σύμφωνα με μελέτες χρησιμοποιείται σήμερα αυτούσιο το 50% του ομηρικού λεξιλογίου και το 25 % ως συνθετικά λέξεων.