Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (57 έως 61 από 63)

Ανάρτηση του πλήρους κειμένου του ΚΤΧ 2008 και των παραρτημάτων του

Ελεγχος αντοχής διαστρωμένου σκυροδέματος με την εγκύκλιο Ε7
ΣυντάκτηςΚουφόπουλος Π.
Ανάρτηση26 Απριλίου 2011
Τελευταία τροποποίηση25 Μαίου 2011

Μετά τα πορίσματα της έρευνας «Στατιστική εκτίμηση της χαρακτηριστικής αντοχής πληθυσμού κανονικής κατανομής, με εφαρμογή στο διαστρωμένο σκυρόδεμα», που ανακοινώθηκε στο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος (Κύπρος 2009), προτείνεται η ακόλουθη διαμόρφωση της Εγκυκλίου Ε7, με την οποία εκτιμάται η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος υφισταμένων κατασκευών.  

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέματος εισάγει μια σειρά από αλλαγές που ήδη συζητούνται στον τεχνικό κόσμο της χώρας μας Οι κυριότερες από αυτές τις αλλαγές είναι: Νέες απαιτήσεις (όπως οι κατηγορίες έκθεσης στις δράσεις του περιβάλλοντος, νέα πρότυπα υλικών (όπως τα ΕΝ 197 για το τσιμέντο και ΕΝ 12620 για τα αδρανή, αλλά και νέα αντίληψη για τον έλεγχο παραγωγής του σκυροδέματος.

Η νέα αυτή αντίληψη βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 που ισχύει για όλα τα δομικά προϊόντα και φυσικά και για το σκυρόδεμα.