Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (5 έως 9 από 60)

Σταμάτησε η έκδοση νέων ETAGs, οι οποίες αντικαθίστανται σταδιακά (με ορίζοντα το 2020) με τις EADs (Ευρωπαϊκά Κανονιστικά Κείμενα Αξιολόγησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.

Παρουσίαση του συστήματος των ΕΥΡΩΚΛΑΣΕΩΝ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1

Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ 80Α / 07.05.2018. H ισχύς του αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ, δηλ. στις 08.08.2010

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ο κ. Ροδόλφος Δρακούλης συμμετείχε, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Πρότυπα - Κανονισμοί - Οδηγίες», στο πλαίσιο του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος του ΤΕΕ με τίτλο «Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τις ημέρες 29-31 Μαρτίου 2018. Η παρουσίασή του έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ (πιέστε εδώ)