Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (5 έως 9 από 63)

Εκτενές κείμενο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των φορέων για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, την λήψη μέτρων αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και συναφείς δραστηριότητες.

Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν εφαρμοζόταν ...

Η χωρική κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, όπως έχει καθοριστεί το 2017 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σταμάτησε η έκδοση νέων ETAGs, οι οποίες αντικαθίστανται σταδιακά (με ορίζοντα το 2020) με τις EADs (Ευρωπαϊκά Κανονιστικά Κείμενα Αξιολόγησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων 305/2011.