Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (37 έως 41 από 60)

Παρουσίαση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στις 12 ΔΕΚ 2012

Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

ΦΕΚ 198Α / 17-10-2012

Σχολιασμός: Αντί των διατάξεων αυτών θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχε υιοθετηθεί - εδώ και τώρα – ένα ολοκληρωμένο έγκριτο σχήμα (π.χ. CPCS από Αγγλία ή CACES από Γαλλία) και είχε τεθεί σε λειτουργία από την αρχή μέχρι το τέλος (επαγγελματικό περίγραμμα, εκπαιδευτική ύλη, βασική εκπαίδευση, κατάρτιση, εξεταστικό κέντρο, πιστοποίηση) με κλαδικό μηχανισμό (π.χ. ΣΑΤΕ και σωματεία χειριστών).