Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (29 έως 33 από 63)

Το προσφάτως ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο (ΦΕΚ Α' 85 / 07-04-2014)

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα - Εγχειρίδιο Εναρμόνισης
Ανάρτηση22 Φεβρουαρίου 2014
Τελευταία τροποποίηση23 Φεβρουαρίου 2014

Εκδοση του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Ετοιμάζεται δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου, η οποία είναι αναρτημένη προς διαβούλευση την ιστοσελίδα της ΓΓΚ, www.ggk.gr

Παρουσίαση του κ. Δημ. Τουλιάτου, Πολ. Μηχ., Συμβούλου του ΣΑΤΕ, στην ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου στην Λάρισα, στις 14 ΦΕΒ 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με πλήρη ανάλυση των σχετικών όρων και διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός 305/2011 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2013.