Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Σχολιασμός - παρουσίαση κανονιστικών διατάξεων

Νέες κανονιστικές διατάξεις τίθενται συνεχώς σε ισχύ, μετά ή χωρίς διαβούλευση. Συχνά απαιτούνται ερμηνείες, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, παραδείγματα εφαρμογής, και, βεβαίως, τα τελικά κείμενα.

Περιεχόμενα (21 έως 25 από 63)

Με την υπουργική απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.2578/22-6-2015 συγκροτήθηκε Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της Τεχνολογίας Σκυροδέματος, την επεξεργασία σχολίων σχετικών με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και την αναθεώρησή του, όταν συνθήκες το επιβάλλουν.

Ο ΚΤΣ-2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561Β / 02-06-2016, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 ΔΕΚ 2016. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο.

Προσχέδιο της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών - Κατασκευαστών - Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (Οκτώβριος 2015)

[Απόφαση συγκρότησης ΔΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015]

Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής (ΕΚΕΦ). ΦΕΚ 1517Β/1999

Το κείμενο αυτό είναι παρωχημένο, μετα από την έκδοση σειράς σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων. Δεν γνωρίζουμε αν έχει αποσυρθεί ή αν έχει αντικατασταθεί ...