Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφαλείας, Αθήνα 12-13 Μαρτίου 2015

Κριτήρια Αξιολόγησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων ΔΔέσποινα ΔρυμαλίτουΜέλος του WG1 και του TG2/TC 226/CEN Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα, Ελλάδα Βασικό πρόβλημα: Στην ευρωπαϊκή αγορά διατίθενται πολυάριθμα συστήματα αναχαίτισης12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Ερωτήματα: • Πηγές παροχής αξιόπιστων πληροφοριών • Τεχνικά στοιχεία που περιγράφουν πλήρως τα πιστοποιημένα συστήματα  άμεση σύγκριση μεταξύ των πιστοποιημένων συστημάτων • Κριτήρια αξιολόγησης σε συνάρτηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη θέση εγκατάστασης 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Πηγές πληροφοριών: Τα εγχειρίδια των συστημάτων αναχαίτισης Τι είναι αυτά τα εγχειρίδια? •Πρόκειται για επίσημα έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το κάθε σύστημα και εγκρίνονται από τον φορέα πιστοποίησης (Notify Body)•Σε αυτά περιγράφονται τα συστήματα και πως πρέπει να εγκατασταθούν, ώστε οι επιδόσεις τους να είναι οι ίδιες με εκείνες του συστήματος δοκιμής 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Εγχειρίδιο συστήματος συστήματος=ΤεχνικήπροδιαγραφήΤι πρέπει να έχουμε υπόψη: • πρέπει πάντοτε να εξετάζεται, αν το εγχειρίδιο του συστήματος καλύπτει τις συνθήκες εγκατάστασης • Για τις συνθήκες εγκατάστασης εγγυάται ο κατασκευαστής και αναλαμβάνει την ευθύνη με τη Δήλωση Επίδοσης (Declaration of Performance – DoP) 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Περιγραφή συστημάτων αναχαίτισης: Στηθαία ασφαλείαςΣ.Α.Ε.Π. Συναρμογές Απολήξεις RBS12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Στηθαία ασφαλείας ΕΝ 1317-2 Εμπορική ονομασία• Π.χ. DB 80AS/K180S/6m, Easy Rail XS/2,00Σχέδιο Επιδόσεις• Ικανότητα συγκράτησης, λειτουργικό πλάτος, ASI • Μήκος δοκιμήςΤρόπος τοποθέτησης• Με έμπηξη, με αγκύρωση, σε οδηγό έδρασης κλπΚατασκευαστική διαμόρφωση Παρατηρήσεις• Μονόπλευρο/αμφίπλευρο σύστημα, υλικά, απόσταση ορθοστατών, διατομές επί μέρους μερών, βάρος κλπ • Παρατηρήσεις σχετικά με την τοποθέτηση του συστήματος 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Συναρμογές στηθαίων ασφαλείας ΕΝV 1317-4 Εμπορική ονομασία Συστήματα που συνδέονται με την συναρμογή• Π.χ. ER-ER Eco • Π.χ. στηθαίο σκυροδέματος με χαλύβδινο στηθαίοΣχέδιο Έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμές? Κατασκευαστική διαμόρφωση• Αν ναι, επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης, λειτουργικό πλάτος, ASI) • Ύψος, βάρος, υλικά κλπ12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Απολήξεις στηθαίων ασφαλείας ΕΝV 1317-4 Εμπορική ονομασία Σύστημα που συνδέεται με την απόληξη• Π.χ. ER-ER Eco • Π.χ. Easy RailΣχέδιο Έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμές? Κατασκευαστική διαμόρφωση• Αν ναι, επιδόσεις (κατηγορία επίδοσης, exit box, μόνιμη πλευρική μετατόπιση, ASI) • Ύψος, βάρος, υλικά κλπ12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Σ.Α.Ε.Π. ΕΝ 1317-3 Εμπορική ονομασία Σύστημα που συνδέεται με το Σ.Α.Ε.Π.• Π.χ. V100/3:14 VS, SMA 100P • Π.χ. στηθαίο σκυροδέματος αμφίπλευρο ή μονόπλευροΣχέδιο Σχήμα Κατασκευαστική διαμόρφωση• Τραπεζοειδές, παράλληλο • Διαστάσεις , όκγος, βάρος, υλικά, κλπ12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Σ.Α.Ε.Π. ΕΝ 1317-3 Επιδόσεις Αποσπώμενα μέρη Τρόπος αγκύρωσης Προκατασκευασμένος οπλισμός για το δάπεδο θεμελίωσης• Ικανότητα αναχαίτισης, μόνιμη πλευρική μετατόπιση, ζώνη επαναφοράς οχήματος, ASI • Ναι/όχι• Σε επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος • Σε ασφαλτική επιφάνεια • Ναι/όχι12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα RBS (Removable Barrier Sections) ΕΝV 1317-4 Εμπορική ονομασία Σχέδιο Αγκύρωση απολήξεων συστήματος Έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμές? Κατασκευαστική διαμόρφωση• Π.χ. Duo Rail• Ναι/όχι • Αν ναι, επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης, λειτουργικό πλάτος, ASI) • Μήκος δοκιμής/εφαρμογής • Διαστάσεις, πλάτος σχεδιασμού, μήκος ανοίγματος, βάρος, υλικά κλπ12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Κριτήρια αξιολόγησης - Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα αναχαίτισης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: • Στις βασικές απαιτήσεις και • Στις απαιτήσεις σε σχέση με τη θέση εγκατάστασης του συστήματος 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Βασικές απαιτήσεις:• Η επιτυχής υποβολή των συστημάτων σε δοκιμές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1317 • Ο σπονδυλωτός σχεδιασμός των συστημάτων (modular συστήματα)12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Modular συστήματα είναι αυτά που • Αποτελούνται από πανομοιότυπα επί μέρους στοιχεία • Έχουν πανομοιότυπο σύστημα κοχλίωσης και μηχανισμό λειτουργίας κατά την πρόσκρουση • Έχουν την ίδια επωνυμία12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Βασικές απαιτήσεις: • • • • • •Η διάθεση στην αγορά συναρμογών και απολήξεων Περιορισμένο μήκος δοκιμής Μικρό κατά το δυνατόν βάρος Επί μέρους στοιχεία με αμβλυμένες ακμές  οδική ασφάλεια Να μην έχουν καταγραφεί κατά τις δοκιμές αποσπώμενα τεμάχια Περισσότεροι από έναν παραγωγούς για το κάθε module 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Απαιτήσεις σε σχέση με τη θέση εγκατάστασης: • • • • • •Καταλληλότητα για τοποθέτηση στην οριογραμμή της οδού Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ή Β Συμβατότητα με άλλα πιστοποιημένα συστήματα «Συμβατότητα» με υφιστάμενα στηθαία τύπου ΜΣΟ Καταλληλότητα για τοποθέτηση στην κεντρική/πλευρική διαχωριστική νησίδα Δυνατότητα εγκατάστασης σε περιορισμένες συνθήκες χώρου 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Σύνδεση συστήματος αναχαίτισης με το υφιστάμενο ΜΣΟ12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Απαιτήσεις σε σχέση με τη θέση εγκατάστασης: • Δυνατότητα συναρμογής με υφιστάμενο στηθαίο σκυροδέματος επί τόπου κατασκευαζόμενο • Δυνατότητα τοποθέτησης στα ανοίγματα έκτακτης ανάγκης της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας • Δυνατότητα τοποθέτησης σε τεχνικά και προσδιορισμός της κατηγορίας φορτίου κατά ΕΝ 1991-2 και ΕΝ 1317 μέρη 2 και 5 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Κριτήρια αξιολόγησης - Συστηματοποίηση: Η συστηματοποίηση της αξιολόγησης των ΣΑΟ μπορεί να γίνει ως εξής: xΗ απαίτηση πληρούταιo ˗Η απαίτηση πληρούται υπό όρους, π.χ. ενδιάμεσο μήκος δοκιμής Η απαίτηση δεν πληρούταιaΗ σχετική πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη Καμία περιοχή εφαρμογής (π.χ. σύστημα Ν2 σε κεντρική νησίδα Η2) 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Αξιολόγηση απαιτήσεων: • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων θα πρέπει να αξιολογείται με πράσινο ή τουλάχιστον με κίτρινο • Το μήκος δοκιμής και το βάρος των στηθαίων ασφαλείας αξιολογούνται με  «πράσινο», όταν αυτά είναι μικρά  «κίτρινο», όταν αυτά είναι μέτρια και  «κόκκινο», όταν αυτά είναι μεγάλα 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Ικανότητα συγκράτησης ΣΑΟμικρόμέτριο μεγάλο μικρόΝ2≤ 5556 - 65≥ 66≤ 20≥ 21H1≤ 6061 - 70≥ 71≤ 30≥ 31Μήκος δοκιμής L1 (m)H2≤ 6060 - 80H4b≤ 85≥ 86≥ 81Βάρος (kg)≤ 70 ≤ 75μέτριο μεγάλο71 150 75 150≥ 151 ≥ 15112-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Συμπεράσματα - Προτάσεις: Θα πρέπει να καταρτιστεί βάση δεδομένων με πιστοποιημένα συστήματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται: •Πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αναχαίτισης•Πίνακες αξιολόγησης των ΣΑΟ•Τα εγχειρίδια των συστημάτων•Τα πιστοποιητικά CE•Πίνακες με τους πιστοποιημένους παραγωγούς που παράγουν το κάθε σύστημα 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να αναθεωρείται σε ετήσια βάση, λαμβανομένων υπόψη των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης και εξέλιξης πιστοποιημένων συστημάτων αναχαίτισης. Επίσης θα πρέπει τα συστήματα που επιλέγονται να είναι σπονδυλωτά (modular). Έτσι θα:12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα • • • • • • •Αποφεύγονται οι πολυάριθμοι τύποι συστημάτων αναχαίτισης Επιλέγονται τα κατάλληλα συστήματα σε συνάρτηση με τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες των οδικών έργων Ελαχιστοποιούνται οι συναρμογές Επιτυγχάνεται ομοιοτυπία Καθίσταται ευχερής και απλή η αποθήκευση, η αντικατάσταση και ο χειρισμός των συστημάτων Οργανώνεται και συστηματοποιείται η συντήρηση με τρόπο απλό και αποτελεσματικό Περιορίζεται το κόστος συντήρησης των έργων ενώ παράλληλα αυξάνονται τα επίπεδα οδικής ασφάλειας 12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα Ευχαριστώ για την προσοχή σας!12-13 Μάρτιος 2015 | Αθήνα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.