Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)Τεύχος 6 Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και Αριθμών Γραμμάτων και Αριθμών Έκδοση 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες για την Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων εκπονήθηκαν κατά το έτος 1992 από την μελετητική εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα πλαίσια επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου, με την Απόφαση Δ1α/ο/7/4/25-1-2002 Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία (αναθεώρηση, επικαιροποίηση, συμπλήρωση) των εγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών, με στόχο την ομοιομορφία στη σήμανση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας. Οι αναθεωρημένες οδηγίες περιλαμβάνουν δυο τεύχη:– Τεύχος 6:Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)– Τεύχος 7:Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)Το Τεύχος 6 αποτελείται από τα μέρη: Μέρος 1 :Πληροφοριακή ΣήμανσηΜέρος 2 :Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές ΠινακίδεςΜέρος 4 :Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΜέρος 5 :Χρώματα – Οπισθοανακλαστικά Υλικά και Απαιτήσεις Ποιότητας Πινακίδων ΣήμανσηςΜέρος 6 :Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνΜέρος 7 :Κατασκευαστικά Σχέδια Γραφικών ΣυμβόλωνΤο Μέρος 3, που αφορούσε στη Σήμανση Εργοταξίων σε αυτοκινητοδρόμους, αντικαταστάθηκε από το Τεύχος 7, στο οποίο εντάχθηκε και η σήμανση εργοταξίων σε άλλες οδούς. Στο Μέρος 1 Πληροφοριακή Σήμανση ενσωματώθηκαν και οι προδιαγραφές και οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης οδικών σηράγγων, που εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας, και κάλυψαν το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα σ΄ αυτό τον τομέα. Η βασικότερη αλλαγή που περιέχεται στην αναθεωρημένη έκδοση είναι οι αναγραφές με πεζά γράμματα στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σ΄ αυτή την αλλαγή είναι: α.Ομοιομορφία της σήμανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ολες οι χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, χρησιμοποιούν πεζά γράμματα σε ολόκληρο το οδικό τους δίκτυο. Τα πεζά γράμματα χρησιμοποιούνται και στις πινακίδες σήμανσης στις ΗΠΑ.β.Τα πεζά γράμματα είναι πιο φιλικά στο χρήστη, διαβάζονται ευκολότερα και δεν του αφήνουν αμφιβολίες ως προς την πληροφόρηση, την οποία πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει, να επεξεργαστεί, να κατανοήσει και να αντιδράσει ανάλογα χωρίς δισταγμούς ή αμφιταλαντεύσεις.NAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα iΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και Αριθμώνγ.Με τη χρήση των πεζών και στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εικόνα μηνυμάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας. Οι υφιστάμενες πινακίδες με κεφαλαία προτείνεται να αντικαθίστανται σταδιακά, δηλαδή όταν θα εξαντλείται το «όριο ζωής» τους και ως εκ τούτου δε θα προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.Οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις αφορούν στη σχεδίαση, στο μέγεθος των γραμμάτων, στους συνδυασμούς και στις διατάξεις τοποθέτησης των πινακίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες εκδόσεις των αντίστοιχων Γερμανικών Οδηγιών (RWBA 2000, RWB 2000 και HAV 1999) και Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η αναθεωρημένη έκδοση των τευχών συντάχθηκε από τη ΝΑΜΑ ΑΕ σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία δίνει τη δυνατότητα για: α.τη δημιουργία αρχείου προτύπων πινακίδων (σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο θα αποτελεί τη βάση σχεδίασης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ομοιομορφία καιβ.την έγχρωμη εκτύπωση όλων των σχεδίων των πινακίδων που περιλαμβάνονται στα τεύχη.Η Ομάδα Εργασίας : 1. Ζ. ΚαρβούνηςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΠρόεδρος2. Ε. ΚασάπηΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΔΜΕΟΜέλος3. Ε. ΚαραΐσκουΠολ. Μηχανικός– ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΠΑΘΕΜέλος4. Θ. ΜπονέληςΠολ. Μηχανικός– ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΜέλος5. Γ. Σοϊλεμέζογλου Τοπ. Μηχανικός– ΣυγκοινωνιολόγοςΝΑΜΑ Α.Ε.Μέλος6. Γ. ΤσικνιάςΕγνατία Οδός Α.Ε.ΜέλοςΠολ. Μηχανικός– ΣυγκοινωνιολόγοςNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα iiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά ..........................................................................................................................................11.Ελληνικά γράμματα, στενή γραφή ........................................................................................32.Ελληνικά γράμματα, κανονική γραφή ................................................................................... 753.Λατινικά γράμματα, στενή γραφή ......................................................................................... 754.Λατινικά γράμματα, κανονική γραφή .................................................................................... 1035.Αριθμοί, κανονική και στενή γραφή ...................................................................................... 1316.Σημεία Στίξης, κανονική και στενή γραφή ............................................................................ 143Επιμέλεια παρουσίασης τεύχους σε ψηφιακή μορφή:NAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα iiiΝΑΜΑ ΑΕ Αιμιλία ΧατζηβασιλείουΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα ivΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνΓενικά Στις πληροφοριακές πινακίδες ο χρησιμοποιούμενος τύπος γραμμάτων είναι «η γραμμική ANTIQUA χωρίς πατούρες». Έτσι εξασφαλίζεται από τον οδηγό η επεξεργασία των πληροφοριών που αναγράφονται στις πινακίδες μέσα στο διατιθέμενο χρόνο ανάγνωσης. Στα φύλλα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ελληνικά και τα λατινικά γράμματα, οι αριθμοί και τα σημεία στίξης της στενής και της κανονικής γραφής. Οι χαρακτήρες αποτελούνται από γεωμετρικά στοιχεία (ευθείες και κυκλικά τόξα). Τα διαφορετικά μεγέθη κάθε χαρακτήρα, προκύπτουν με γραμμική αναπαραγωγή του πρωτύπου. Όλοι οι χαρακτήρες διατίθενται σε ψηφιακή μορφή (κλίμακα 1:1).NAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα 1Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα 2Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και Αριθμών1.Ελληνικά γράμματα, στενή γραφή A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Ϊ Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Ϋ Φ Χ Ψ Ωα β γ δ ε ζ η θ ι ϊ ί κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ ϋ ύ φ χ ψ ω ςάέ ήΐόΰώNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα 3Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 6: Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS6/PREFACE_6.DOC/XAΣελίδα 4Έκδοση : 2010
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.