Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)Τεύχος 6 Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης Έκδοση 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες για την Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων εκπονήθηκαν κατά το έτος 1992 από την μελετητική εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ και εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα πλαίσια επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου, με την Απόφαση Δ1α/ο/7/4/25-1-2002 Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία (αναθεώρηση, επικαιροποίηση, συμπλήρωση) των εγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών, με στόχο την ομοιομορφία στη σήμανση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας. Οι αναθεωρημένες οδηγίες περιλαμβάνουν δυο τεύχη:– Τεύχος 6:Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)– Τεύχος 7:Σήμανση Εκτελούμενων Εργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ).Το Τεύχος 6 αποτελείται από τα μέρη: Μέρος 1 :Πληροφοριακή ΣήμανσηΜέρος 2 :Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές ΠινακίδεςΜέρος 4 :Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΜέρος 5 :Χρώματα – Οπισθοανακλαστικά Υλικά και Απαιτήσεις Ποιότητας Πινακίδων ΣήμανσηςΜέρος 6 :Κατασκευαστικά Σχέδια Γραμμάτων και ΑριθμώνΜέρος 7 :Κατασκευαστικά Σχέδια Γραφικών ΣυμβόλωνΤο Μέρος 3, που αφορούσε στη Σήμανση Εργοταξίων σε αυτοκινητοδρόμους, αντικαταστάθηκε από το Τεύχος 7, στο οποίο εντάχθηκε και η σήμανση εργοταξίων σε άλλες οδούς. Στο Μέρος 1 Πληροφοριακή Σήμανση ενσωματώθηκαν και οι προδιαγραφές και οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης οδικών σηράγγων, που εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας, και κάλυψαν το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα σ΄ αυτό τον τομέα. Η βασικότερη αλλαγή που περιέχεται στην αναθεωρημένη έκδοση είναι οι αναγραφές με πεζά γράμματα στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σ΄ αυτή την αλλαγή είναι: α.Ομοιομορφία της σήμανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Όλες οι χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, χρησιμοποιούν πεζά γράμματα σε ολόκληρο το οδικό τους δίκτυο. Τα πεζά γράμματα χρησιμοποιούνται και στις πινακίδες σήμανσης στις ΗΠΑ.β.Τα πεζά γράμματα είναι πιο φιλικά στο χρήστη, διαβάζονται ευκολότερα και δεν του αφήνουν αμφιβολίες ως προς την πληροφόρηση, την οποία πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει, να επεξεργαστεί, να κατανοήσει και να αντιδράσει ανάλογα χωρίς δισταγμούς ή αμφιταλαντεύσεις.NAMA AE/TEYXOS 6/MEROS4/PREFACE_4.DOC/XAΣελίδα iΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσηςγ.Με τη χρήση των πεζών και στις πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εικόνα μηνυμάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας. Οι υφιστάμενες πινακίδες με κεφαλαία προτείνεται να αντικαθίστανται σταδιακά, δηλαδή όταν θα εξαντλείται το «όριο ζωής» τους και ως εκ τούτου δε θα προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.Οι υπόλοιπες αναθεωρήσεις αφορούν στη σχεδίαση, στο μέγεθος των γραμμάτων, στους συνδυασμούς και στις διατάξεις τοποθέτησης των πινακίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες εκδόσεις των αντίστοιχων Γερμανικών Οδηγιών (RWBA 2000, RWB 2000 και HAV 1999) και Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η αναθεωρημένη έκδοση των τευχών συντάχθηκε από τη ΝΑΜΑ Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία δίνει τη δυνατότητα για: α.τη δημιουργία αρχείου προτύπων πινακίδων (σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο θα αποτελεί τη βάση σχεδίασης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ομοιομορφία καιβ.την έγχρωμη εκτύπωση όλων των σχεδίων των πινακίδων που περιλαμβάνονται στα τεύχη.Η Ομάδα Εργασίας : 1. Ζ. ΚαρβούνηςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΠρόεδρος2. Ε. ΚασάπηΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΔΜΕΟΜέλος3. Ε. ΚαραΐσκουΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΠΑΘΕΜέλος4. Θ. ΜπονέληςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΕΥΔΕ/ΜΕΔΕΜέλος5. Γ. Σοϊλεμέζογλου Τοπ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςΝΑΜΑ Α.Ε.Μέλος6. Γ. ΤσικνιάςΕγνατία Οδός Α.Ε.ΜέλοςΠολ. Μηχανικός – ΣυγκοινωνιολόγοςNAMA AE/TEYXOS 6/MEROS4/PREFACE_4.DOC/XAΣελίδα iiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ................................................................................................. V1.ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................... 12.ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ..............................................................13.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΠ .................................. 43.1Γενικά ................................................................................................................................. 43.2Υλικά κατασκευής ............................................................................................................. 43.3Σωληνωτοί ορθοστάτες .................................................................................................... 53.3.1Πεδίο εφαρμογής.................................................................................................................................53.3.2Κατασκευαστικές λεπτομέρειες ...........................................................................................................53.3.3Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας ..............................................................................................53.4Δικτυωτοί ορθοστάτες ...................................................................................................... 63.4.1Πεδίο εφαρμογής.................................................................................................................................63.4.2Βασικές κατασκευαστικές αρχές..........................................................................................................63.4.3Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας ..............................................................................................83.4.4Παραδοχές φορτίσεων ........................................................................................................................83.4.5Κατασκευή, εξοπλισμός ......................................................................................................................93.5Μεμονωμένοι σωληνωτοί ορθοστάτες ......................................................................... 103.5.1Πεδίο εφαρμογής.............................................................................................................................. 103.5.2Βασικές κατασκευαστικές αρχές....................................................................................................... 123.5.3Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας ........................................................................................... 123.5.4Παραδοχές φορτίσεων ..................................................................................................................... 123.6Γέφυρες σήμανσης (περιλαμβάνονται και οι πρόβολοι) ............................................ 123.6.1Πεδίο εφαρμογής.............................................................................................................................. 123.6.2Βασικές αρχές .................................................................................................................................. 123.6.3Aποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας ........................................................................................... 133.6.4Παραδοχές φορτίσεων ..................................................................................................................... 153.6.5Κατασκευή, εξοπλισμός ................................................................................................................... 173.6.6Διαστασιολόγηση, έλεγχοι ................................................................................................................ 223.6.7Συντήρηση, διάρκεια ζωής και οικονομία ......................................................................................... 264.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ .............................................................................................. 274.1Γενικά ............................................................................................................................... 27ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα iiiΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης4.2Απαιτήσεις....................................................................................................................... 274.2.1Παθητική ασφάλεια........................................................................................................................... 274.2.2Κατασκευή........................................................................................................................................ 294.2.3Ευστάθεια......................................................................................................................................... 294.3Έλεγχοι ............................................................................................................................ 294.3.1Γενικά ............................................................................................................................................... 294.3.2Έλεγχος πινακίδας ........................................................................................................................... 304.3.3Έλεγχος ευστάθειας ......................................................................................................................... 304.3.4Έλεγχος της κατασκευής.................................................................................................................. 314.3.5Έλεγχος της παθητικής ασφάλειας .................................................................................................. 314.4Σχετικοί κανονισμοί, προδιαγραφές και οδηγίες......................................................... 344.4.1Κανονισμοί ....................................................................................................................................... 344.4.2Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες...................................................................................... 354.4.3Eκδοτικοί οίκοι .................................................................................................................................. 36ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΟρισμοίΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Τυπικά σχέδια λεπτομερειών γεφυρών σήμανσηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Στήριξη κυκλοφοριακών πινακίδων Κινδύνου, Ρυθμιστικών, Πρόσθετων και Πληροφοριακών Σταθερού ΠεριεχομένουΕπιμέλεια παρουσίασης τεύχους σε ψηφιακή μορφή:ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα ivΝΑΜΑ ΑΕ Αιμιλία ΧατζηβασιλείουΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι παρούσες προδιαγραφές και οδηγίες στις οποίες εμπεριέχονται οδηγίες σχεδιασμού και γενικές απαιτήσεις ποιότητας υλικών, καθώς και επεξηγήσεις κατασκευής έργων, θα χρησιμοποιούνται ως απαίτηση ποιότητας σε έργο που περιλαμβάνει σχεδιασμό σήμανσης εκτελούμενων έργων κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Η εκάστοτε αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία επιτρέπεται να εγκρίνει και άλλα υλικά διαφορετικά από τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος, εφόσον επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολικά οικονομία και λειτουργικότητα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία περί προμηθειών προϋποθέτει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά πρότυπα ΕΝ. Προϊόντα παραγόμενα σε άλλες χώρες Προϊόν κατασκευαζόμενο σε κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη συμβεβλημένα στη Συμφωνία της 2ας Μαΐου 1992 για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Τουρκία, θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας που περιέχονται στο παρόν δημοσίευμα, υπό τους εξής όρους: •Οι δοκιμές και έλεγχοι στη χώρα παραγωγής έχουν γίνει με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους και απαιτήσεις οι οποίες δίνουν αντίστοιχου επιπέδου ποιότητα και ασφάλεια, και τα αποτελέσματα αυτών αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί γι αυτό το προϊόν.•Οι φορείς που διεξάγουν τις δοκιμές και τους ελέγχους και πιστοποιούν τα αποτελέσματα αυτών, είναι αναγνωρισμένοι στη χώρα παραγωγής για τέτοιους ελέγχους. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θεωρείται ειδικότερα ότι έχουν εκπληρωθεί, όταν οι φορείς είναι εγκεκριμένοι για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003.Το παρόν δημοσίευμα κοινοποιείται σύμφωνα με την 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/48/ΕΚ.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα vΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα viΈκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης1.Γενικά Οι παρούσες προδιαγραφές περιγράφουν τους τύπους κατασκευής και τις διατάξεις στήριξης των πινακίδων σήμανσης (σταθερών ή μετακινητών σε θέσεις εκτελούμενων έργων), λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για την παθητική ασφάλεια του χώρου κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: ––τις συνιστώμενες διατομές των στοιχείων στήριξης,–τις παραδοχές φορτίσεων για τη διαστασιολόγηση και το στατικό έλεγχο της φέρουσας κατασκευής,–τα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας,–τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους στοιχείων,–τους ελέγχους, στους οποίους πρέπει να υποβάλλεται η διάταξη στήριξης, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της κατασκευής,–τον εξοπλισμό, π.χ. διαδρόμους επίσκεψης, κλίμακες, κιγκλιδώματα, οδεύσεις καλωδίων, και–2.τα υλικά κατασκευής των μορφοδοκών ενίσχυσης και προσαρμογής των πινακίδων σήμανσης, καθώς και όλων εκείνων των στοιχείων που απαρτίζουν τη διάταξη στήριξης,τη συντήρηση των διατάξεων στήριξης.Τύποι κατασκευής πινακίδων σήμανσης Οι πινακίδες σήμανσης κατά κανόνα αποτελούνται από ένα φορέα αλουμινίου (κράμα Al Mg 2), στην εμπρόσθια όψη του οποίου επικολλάται οπισθανακλαστική μεμβράνη ενώ η οπίσθια όψη, η οποία δεν εξυπηρετεί στην πληροφόρηση, βάφεται σε χρώμα φαιό Β (βλ. Χρώματα – Οπισθονακλαστικά Υλικά και Απαιτήσεις Ποιότητας Πινακίδων Σήμανσης, Μέρος 5). Οι πινακίδες σήμανσης ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε: –επίπεδες πινακίδες των οποίων το πάχος ελάσματος ανάλογα με το μέγεθός τους ποικίλει μεταξύ 2 και 3 mm. Οι επίπεδες πινακίδες διατρυπώνται ώστε να είναι δυνατή η στερέωσή τους με δακτυλίους σύσφιγξης σε ορθοστάτες σωληνωτής διατομής ή σε άλλες διατάξεις στήριξης χωρίς να είναι απαραίτητη η διάτρησή τους.–πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα: Με την καμπύλωση των άκρων τους επιτυγχάνεται σημαντική ακαμψία του σώματος της πινακίδας. Οι ακμές αυτών των πινακίδων εξαιτίας της καμπύλωσης που υφίστανται, είναι μαλακές και λιγότερο κοφτερές από ότι εκείνες των επίπεδων πινακίδων με αποτέλεσμα τον περιορισμό του κινδύνου τραυματισμών σε προσκρούσεις. Ταυτόχρονα αυτή η καμπύλωση εξυπηρετεί στη στερέωση της πινακίδας σε ορθοστάτη σωληνωτής διατομής χωρίς να είναι απαραίτητη η διάτρηση της. Έτσι αποφεύγεται ο τραυματισμός της οπισθοανακλαστικής μεμβράνης στην εμπρόσθια όψη της πινακίδας (Σχήμα 1).ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 1Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΣχήμα 1: Στερέωση πινακίδας με διαμορφωμένα άκρα σε ορθοστάτη–πινακίδες με ενισχυμένο πλαίσιο: Αποτελούνται από επίπεδες πινακίδες οι οποίες περιβάλλονται από σταθερά συνδεδεμένη μορφοδοκό από κράμα αλουμινίου τύπου Al Mg Si 0,5 F 22 σύμφωνα με DIN 1725, διαμορφωμένη ως πλαίσιο.Με αυτή την ενίσχυση η πινακίδα αποκτά μεγαλύτερη σταθερότητα και ταυτόχρονα είναι δυνατή η στερέωση της σε ορθοστάτη σωληνωτής διατομής ή σε άλλες διατάξεις στήριξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η διάτρησή της. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο τραυματισμός της οπισθανακλαστικής μεμβράνης στην εμπρόσθια όψη της πινακίδας (Σχέδιο 2, Λεπτομέρεια Ζ). Η μορφοδοκός δε συγκολλάται αλλά συνδέεται με πίεση με το φορέα της πινακίδας (Σχέδιο 2, ΤΟΜΗ Α-Α). Η ενίσχυση των πινακίδων μεγάλου μεγέθους (> 2 m2) είναι απαραίτητη στην οπίσθια όψη τους με ηλωτές ταινίες. Το μήκος της πινακίδας χωρίς ενίσχυση επιτρέπεται να είναι το πολύ ίσο με 1,5 m. Οι πινακίδες μεγάλου μεγέθους συναρμολογούνται επί τόπου του έργου με κοχλίωση ειδικών μορφοδοκών προσαρμογής, προκειμένου να είναι δυνατή η εύκολη μεταφορά τους (Σχέδιο 2, ΤΟΜΗ Β-Β). Η στερέωση του ενισχυμένου πλαισίου και των μορφοδοκών προσαρμογής σε τυποποιημένους σωληνωτούς ορθοστάτες διαμέτρου 60 ή 76 mm και πάχους 3 mm επιτυγχάνεται με δακτυλίους σύσφιγξης. Οι δακτύλιοι σύσφιγξης πρέπει να εμφανίζουν αντοχή σε ανεμοφόρτιση έως 1,5 kN/m2 και να εξασφαλίζεται η εύκολη τοποθέτηση τους. Στις πινακίδες που τοποθετούνται σε πρόβολο ή σε γέφυρα σήμανσης οι σωληνωτοί ορθοστάτες στερεώνονται στο ζύγωμα με συνδέσμους που εφαρμόζουν σε αυτό. Οι σύνδεσμοι αυτοί κατασκευάζονται από έλασμα αλουμινίου πάχους 3 mm, είναι σχήματος U και συγκολλώνται στους ορθοστάτες. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των απαιτούμενων σωληνωτών ορθοστατών (σημείων στερέωσης των ορθοστατών στο ζύγωμα) ανέρχεται σε 1,5 m. Οι κοχλίες όλων των τύπων πρέπει να κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 267). Διευκρινίζεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση ανεξάρτητου ενισχυτικού πλαισίου.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 2Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΣχήμα 2: Στερέωση πινακίδας με ενισχυμένο πλαίσιο σε ορθοστάτη σε ορθοστάτηΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 3Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης3.Διατάξεις στήριξης πινακίδων σήμανσης σταθερά τοποθετημένων3.1Γενικά (1)(2)Πρέπει να επιδιώκεται κατά το δυνατόν ενιαίος τρόπος διαμόρφωσης των διατάξεων στήριξης των πινακίδων σήμανσης.(3)Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην παθητική ασφάλεια του χώρου κυκλοφορίας επιβάλλουν για τη στήριξη των πλευρικών πινακίδων, την κατά το δυνατόν επιλογή κατασκευών που παραμορφώνονται και ανατρέπονται εύκολα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να προβλέπονται στηθαία ασφαλείας.(4)3.2Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο και στερεώνονται σε σωληνωτούς ή δικτυωτούς ορθοστάτες και υπεράνω του οδοστρώματος σε γέφυρες σήμανσης ή προβόλους.Οι κατασκευές για τη στήριξη και στερέωση των πινακίδων πρέπει να επιτρέπουν την ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή των πινακίδων και ακόμη να προβλέπεται η μεταφορά και η εγκατάσταση των διατάξεων στήριξης σε άλλες θέσεις, δηλ. πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας και εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησής τους.Υλικά κατασκευής (1)Όλα τα στοιχεία σύνδεσης, πρέπει να κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα (αριθμός υλικού 1.4571) Α 4-70 σύμφωνα με DIN 267, μέρος 11, συμπεριλαμβανομένων και των κοχλιών αγκύρωσης, εκτός εάν η Υπηρεσία ορίσει για αυτούς απλώς επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ αγκύρια.(2)Για τη συγκόλληση της φέρουσας κατασκευής από χάλυβα είναι απαραίτητο το μεγάλο πιστοποιητικό καταλληλότητας (DIN 18 800, μέρος 7). Για τις συγκολλήσεις φορέων από αλουμίνιο πρέπει να εφαρμόζονται οι «Οδηγίες συγκόλλησης φερόντων στοιχείων από αλουμίνιο»1.(3)Τα υλικά των προστατευτικών επιστρώσεων πρέπει να ανταποκρίνονται στους ZΤV - KOR, περί αντιδιαβρωτικής προστασίας.(4)Για χάλυβα επιτρέπεται να επιλέγονται τα παρακάτω υλικά, σύμφωνα με DIN EN 10025: DIN EN 10025 S 235 JR(St 37-2)S 235 JR G1(USt 37-2)S 235 JR G2(RSt 37-2)S 235 JO(St 37-3U)S 235 J2 G3(St 37-3N)S 355 JO 1(Συμβολισμός έως τώρα)(St 52-3U)Εκδοση του Deutsches Institut fuer Bautechnik, ΒερολίνοΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 4Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςS 355 J2 G3(St 52-3N)Να ληφθεί υπόψη ο Πίνακας 4, DIN EN 10025. Για αλουμίνιο επιτρέπεται να επιλέγονται τα παρακάτω υλικά, σύμφωνα με DIN 1725 Μέρος 1: –AlMgSi1-F30,–AlMgSi1-F31,–AlMg4.5Mn-F27(5)Για το σκυρόδεμα των θεμελίων και των βάθρων ισχύει ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.(6)Σε φορείς από αλουμίνιο η πλάκα έδρασης του στύλου επιτρέπεται να είναι αποκλειστικά από AlMg4.5Mn-F27 σύμφωνα με DIN 1725 Μέρος 1, εφόσον σύμφωνα με DIN EN 288 Μέρος 2, κρίνονται επαρκείς οι αντοχές που προκύπτουν από συγκεκριμένη προδιαγραφή διαδικασίας συγκολλήσεων, μετά από έλεγχο με δοκιμαστικές συγκολλήσεις.3.3Σωληνωτοί ορθοστάτες3.3.1Πεδίο εφαρμογής Οι σωληνωτοί ορθοστάτες εξυπηρετούν στη στήριξη πινακίδων μικρού μεγέθους (< 2 m2) που τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο (βλέπε κατάλογο στο Παράρτημα ΙΙΙ).3.3.2Κατασκευαστικές λεπτομέρειες (1)Οι διαστάσεις των μεμονωμένων σωληνωτών ορθοστατών είναι οι ακόλουθες: διάμετρος:για πινακίδες μεγέθους 260 mmγια πινακίδες μεγέθους 376 mmπάχος τοιχώματος: για χαλύβδινο σωλήνα για αλουμίνιοτουλάχιστον2,0 mmτουλάχιστον 2,5 mmΟι σωληνωτοί ορθοστάτες εξωτερικής διαμέτρου μέχρι και 76 mm παρουσιάζουν ευνοϊκή συμπεριφορά κατά την πρόσκρουση οχημάτων σε αυτούς. (2)Η στερέωση των πινακίδων στους σωληνωτούς ορθοστάτες πρέπει να γίνεται με κοχλιωτούς δακτυλίους σύσφιγξης εσωτερικής διαμέτρου 60 ή 76 mm. Οι λοιπές διαστάσεις των δακτυλίων σύσφιγξης είναι οι ακόλουθες: για επίπεδο χάλυβα:τουλάχιστον 30 x 5 mmγια επίπεδο αλουμίνιο:τουλάχιστον 20 x 5 mmτύπος κοχλία των δακτυλίων σύσφιγξης: Μ8 Οι κοχλίες πρέπει να εξασφαλίζονται έναντι χαλάρωσης. 3.3.3Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας3.3.3.1 Πλευρικές αποστάσειςΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 5Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΠρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Μέρος 2, κεφ. 3, Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές Πινακίδες. 3.3.3.2 Ελεύθερο ύψος (1)Το κάτω άκρο των πινακίδων πρέπει να απέχει από το έδαφος 2,00 m, ενώ πάνω από το πεζοδρόμιο 2,20 m (2,25 m πάνω από ποδηλατόδρομο) και στις νησίδες των ισόπεδων κόμβων 0,60 m (Μέρος 2, παρ. 3.1, Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές Πινακίδες). Στην περίπτωση που η απόκλιση από αυτόν τον κανόνα είναι απαραίτητη (συνήθως στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων), συνιστάται η απόσταση του κάτω άκρου των πινακίδων από την επιφάνεια του εδάφους να είναι ίση με 1,00 m.(2)Το μήκος πάκτωσης των σωληνωτών ορθοστατών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75 m.3.4Δικτυωτοί ορθοστάτες3.4.1Πεδίο εφαρμογής Οι δικτυωτοί ορθοστάτες εξυπηρετούν στη στήριξη πινακίδων μεγάλου μεγέθους, δηλ. πινακίδων με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη από 2 m2 και μικρότερη ή ίση με 60 m2, οι οποίες τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο.3.4.2Βασικές κατασκευαστικές αρχές (1)Προκειμένου να περιορισθούν οι συνέπειες της πρόσκρουσης οχημάτων επί των δικτυωτών ορθοστατών πρέπει οι ορθοστάτες να αποσπώνται από την πινακίδα αλλά να συγκρατούνται επαρκώς και να μην εξακοντίζονται.(2)Ο δικτυωτός ορθοστάτης αποτελείται από δύο κατακόρυφους ιστούς σωληνωτής διατομής εξωτερικής διαμέτρου 60 ή 76 mm και πάχος τοιχώματος μέχρι 3 mm περίπου. Η απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων ιστών μπορεί να είναι 500 ή 1 000 ή 1 300 mm. Οι σωλήνες στήριξης και σταθεροποίησης συγκολλούνται διαγώνια και τοποθετούνται σε καθορισμένα διαστήματα.(3)Κατά κανόνα η εξωτερική διάμετρος των κατακόρυφων ιστών πρέπει να είναι 60 mm. Στην περίπτωση που η επιλογή ιστών διαμέτρου 60 mm οδηγεί από στατική άποψη σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, θα χρησιμοποιούνται ιστοί μεγαλύτερης εξωτερικής διαμέτρου π.χ. 76 mm. Πολύ μεγάλη απόσταση προκύπτει όταν οι διαστάσεις των διαγώνιων ράβδων του δικτυώματος επιβάλλεται να είναι μεγαλύτερες από 33/2,9 mm (εξωτερική διάμετρος/πάχος τοιχώματος) λόγω μεγαλύτερου μήκους λυγισμού.(4)Οι διαστάσεις των ορθοστατών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από αυτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με DIN 4115, «Ελαφρές χαλύβδινες κατασκευές και σωληνωτές χαλύβδινες κατασκευές για ανωδομές».(5)Οι δικτυωτοί ορθοστάτες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,80 m, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τα επιβατηγά αυτοκίνητα που εκτρέπονται από την πορεία τους και εξέρχονται από το οδόστρωμα να προσκρούουν μόνο στον ένα ορθοστάτη (βλέπε Σχήμα 3).ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 6Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΣχήμα 3: Διάταξη στήριξης πλευρικής πινακίδας μεγάλου μεγέθουςΕφόσον δεν προβλέπονται στηθαία ασφαλείας οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι οι μέγιστες. 33/3 : η εξωτερική διάμετρος/πάχος τοιχώματος. (6)Μεταξύ των ορθοστατών μιας πινακίδας σήμανσης δεν πρέπει να υπάρχει αντιανεμική σύνδεση.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 7Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης3.4.3Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας3.4.3.1 Πλευρικές αποστάσεις (1)Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακή Σήμανση.Μέρος 1, παρ. 4.4.1,(2)Στην περίπτωση όπου για λόγους παθητικής ασφάλειας είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, το αριστερό άκρο της πινακίδας πρέπει να απέχει από την εμπρόσθια όψη του στηθαίου ασφαλείας τουλάχιστον 0,50 m.3.4.3.2 Ελεύθερο ύψος Το κάτω άκρο των πινακίδων πρέπει να απέχει από το έδαφος 1,50 m, ώστε όταν τα επιβατηγά οχήματα εκτρέπονται να είναι δυνατή η διέλευση τους κάτω από την πινακίδα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Μέρος 1, παρ. 4.4.2, Πληροφοριακή Σήμανση. 3.4.4Παραδοχές φορτίσεων3.4.4.1 Μόνιμα φορτία (1)Εκτός από το ίδιο βάρος της φέρουσας κατασκευής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ίδιο βάρος της πινακίδας. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται αντί του πραγματικού βάρους των πινακίδων - ανάλογα με την κατηγορία βάρους - τα ακόλουθα ισοδύναμα φορτία: 0,15 kN/m2–για οπισθοανακλαστικές πινακίδες–για εσωτερικά φωτιζόμενες πινακίδες 0,40 kN/m2–για πινακίδες μεταβλητής ένδειξης0,60 kN/m2Ο στατικός υπολογισμός με ισοδύναμα φορτία επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι δεν θα προκύψουν δυσμενέστερες καταπονήσεις από τα φορτία εφαρμογής και ότι η επιφάνεια της πινακίδας δεν απέχει περισσότερο από 10 cm από τη φέρουσα κατασκευή. (2)Για τη διαστασιολόγηση της φέρουσας κατασκευής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές επιφάνειες των πινακίδων. Τα μήκη των δικτυωτών ορθοστατών προκύπτουν από τις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες (π.χ. πρανή επιχωμάτων ή ορυγμάτων κτλ.).3.4.4.2 Μη μόνιμα φορτία 3.4.4.2.1Φορτία ανέμου (1)Ως προσβαλλόμενη από τον άνεμο επιφάνεια για το στατικό υπολογισμό λαμβάνεται η επιφάνεια της φέρουσας κατασκευής στην εκάστοτε εκτιθέμενη στην κατεύθυνση του ανέμου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής επιφάνειας της πινακίδας. Τα τμήματα της κατασκευής που βρίσκονται σε υπήνεμες περιοχές δεν φορτίζονται από άνεμο. Επιτρέπεται να θεωρούνται υπήνεμες περιοχές μόνον αυτές που είναι πίσω από την επιφάνεια της πινακίδας.(2)Η όλη κατασκευή υπολογίζεται στατικά για ανεμοπίεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.6.4.2.1.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 8Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης3.4.4.2.2Φόρτιση χιονιού Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες καθώς και η οριζόντια προβολή όλων των κεκλιμένων επιφανειών της φέρουσας κατασκευής που σχηματίζουν γωνία μέχρι και 45ο ως προς την οριζόντιο θεωρείται ότι παραλαμβάνουν ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο χιονιού p = 0,75 kN/m2. Τα καμπύλα τμήματα των επιφανειών (μη κρίσιμες επιφάνειες απόθεσης χιονιού) θεωρείται ότι δε φορτίζονται από χιόνι. 3.4.5Κατασκευή, εξοπλισμός3.4.5.1 Γενικά (1)Για την κατασκευή των διατάξεων στήριξης είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης και σχεδίων, στα οποία θα απεικονίζονται η κατασκευή, οι διάφορες λεπτομέρειες και ο εξοπλισμός με την απαιτούμενη διαστασιολόγηση.(2)Κατά την εκπόνηση της μελέτης πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εύκολη συντήρηση του συνόλου της κατασκευής καθώς και τη γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή της.(3)Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές ή διακεκομμένες ραφές συγκόλλησης.3.4.5.2 Aντιδιαβρωτική προστασία (1)Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ZTV - KOR.(2)Τα χαλύβδινα στοιχεία πρέπει να επιψευδαργυρώνονται εν θερμώ σύμφωνα με DIN 50976 και να επιστρώνονται πρόσθετα εξωτερικά σύμφωνα με ZTV - KOR.(3)Εάν το σύνολο των προστατευτικών επιστρώσεων είναι δυνατόν να γίνουν μετά από τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, πρέπει να προτιμάται η χρήση προστατευτικού συστήματος σύμφωνα με ZTV - KOR, συνημμένο 1,6.1, σειρά 1. Εάν η αντιδιαβρωτική προστασία γίνεται στο εργοστάσιο, πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικό σύστημα σύμφωνα με ZTV - KOR, συνημμένο 1, 6.1, σειρά 2.3.4.5.3 Στοιχεία στερέωσης πινακίδων (1)Η στερέωση των πινακίδων στην φέρουσα κατασκευή δεν επιτρέπεται να γίνεται με μόνιμη κοχλίωση ή συγκόλληση, προκειμένου να είναι δυνατή μελλοντικά η ενδεχόμενη αντικατάσταση των πινακίδων.(2)Η στερέωση των πινακίδων πρέπει να γίνεται με κοχλιωτούς δακτυλίους σύσφιγξης από αλουμίνιο, έτσι ώστε οι δικτυωτοί ορθοστάτες να μπορούν να αποσπασθούν εύκολα κατά την πρόσκρουση οχήματος σε αυτούς.(3)Όλοι οι κοχλίες πρέπει να εξασφαλίζονται έναντι χαλάρωσης.3.4.5.4 Αγκύρωση σημείου έδρασης - Θεμελίωση (1)Οι δικτυωτοί ορθοστάτες εδράζονται με κοχλίες αγκύρωσης μέσω πλάκας έδρασης σε θεμέλια από σκυρόδεμα.(2)Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ανατροπής, πρέπει οι ιστοί των δικτυωτών ορθοστατών και οι σωλήνες στήριξης και σταθεροποίησης να συνδέονται σε κατάλληλα διαστασιολογημένες πλάκες έδρασης και πάντοτε μόνο με κυκλική ραφήΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 9Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσηςσυγκόλλησης. Η ραφή συγκόλλησης δεν πρέπει να διαμορφώνεται περισσότερο ανθεκτική από όσο απαιτείται στατικά. Ωστόσο πρέπει να τηρείται η ελάχιστη επιτρεπόμενη αντοχή κατά DIN 4115. (3)Τα θεμέλια των πινακίδων σήμανσης σε καμία θέση δεν επιτρέπεται να προεξέχουν περισσότερο από 0,05 m από το γύρω έδαφος (Σχήμα 4). Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την τοποθέτηση πινακίδων σε περιοχή πρανών τα θεμέλια να βυθίζονται στα πρανή ή να διατάσσονται ασύμμετρα. Έτσι είναι δυνατόν να προκύψουν διαφορετικά μήκη για τους δικτυωτούς ορθοστάτες.(4)Για την κατασκευή θεμελίωσης ισχύει ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα C20/25 πρέπει να παρασκευάζεται με τη χρήση κατάλληλων προσμίξεων, ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή έναντι παγετού και έναντι της διαβρωτικής επίδρασης του άλατος που χρησιμοποιείται κατά του παγετού.3.4.5.5 Τάσεις εδάφους Πρέπει να τηρείται ότι προβλέπεται σύμφωνα με DIN 1054. 3.5Μεμονωμένοι σωληνωτοί ορθοστάτες3.5.1Πεδίο εφαρμογής Αυτές οι κατασκευές εξυπηρετούν στη στήριξη των πινακίδων μεγάλου μεγέθους (> 2 m2) στις περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση και τη θεμελίωση των ορθοστατών τους είναι περιορισμένος. Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται σε οδούς με πεζοδρόμια.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 10Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων ΣήμανσηςΣχήμα 4: Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας και θεμελίωση διάταξης στήριξης πλευρικής πινακίδας μεγάλου μεγέθουςΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 11Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης3.5.2Βασικές κατασκευαστικές αρχές (1)(2)3.5.3Οι ορθοστάτες έχουν σωληνωτή διατομή και η εξωτερική τους διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 355 mm. Εφόσον η εξωτερική διάμετρος των ορθοστατών είναι μεγαλύτερη από 76 mm, πρέπει για λόγους παθητικής ασφάλειας να προβλέπονται στηθαία ασφαλείας. Η στερέωση των πινακίδων μεγάλου μεγέθους στους μεμονωμένους ορθοστάτες γίνεται με κοχλιωτούς δακτυλίους σύσφιγξης, κατάλληλης εσωτερικής διαμέτρου, δηλαδή διαμέτρου αντίστοιχης με την εξωτερική διάμετρο του ορθοστάτη.Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4.3.3.5.4Παραδοχές φορτίσεων3.5.4.1 Μόνιμα φορτία Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4.4.1. Κατά το στατικό υπολογισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εκκεντρότητα της πινακίδας ως προς τον ορθοστάτη και τα θεμέλια. 3.5.4.2 Μη μόνιμα φορτία 3.5.4.2.1Φορτία ανέμου Οι δακτύλιοι σύσφιγξης και οι ορθοστάτες υπολογίζονται στατικά για ανεμοπίεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.6.4.2.1. 3.6Γέφυρες σήμανσης (περιλαμβάνονται και οι πρόβολοι)3.6.1Πεδίο εφαρμογής Οι γέφυρες σήμανσης εξυπηρετούν στη στήριξη πινακίδων οπισθοανακλαστικών, μεταβλητής ένδειξης καθώς και σηματοδοτών που τοποθετούνται υπεράνω του χώρου κυκλοφορίας.3.6.2Βασικές αρχές (1)Κατά κανόνα προβλέπεται η έδραση των ορθοστατών των γεφυρών σήμανσης σε βάθρο/βάση από σκυρόδεμα, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της πρόσκρουσης οχήματος επί αυτών. Μπορεί η έδραση να γίνεται και σε σύστημα 2 μικροπασσάλων με κεφαλόδεσμο, ειδικά στις περιπτώσεις όπου, είτε ο διατιθέμενος χώρος τοποθέτησης του θεμελίου είναι ανεπαρκής λόγω άλλων εγκαταστάσεων, είτε η στάθμη του πυθμένα θεμελίωσης θα πρέπει να υλοποιηθεί σε μεγαλύτερο από το σύνηθες βάθος λόγω παρακείμενης τάφρου ή άλλου αγωγού.(2)Για την κατασκευή των γεφυρών σήμανσης δεν επιτρέπεται η χρήση δικτυωμάτων.(3)Για τις γέφυρες σήμανσης απαιτείται έλεγχος ευστάθειας καθώς και έλεγχος της θεμελίωσης, των αγκυρώσεων και των στοιχείων σύνδεσης και η απεικόνισή τους σε κατασκευαστικά σχέδια.(4)Ως υλικό για τη φέρουσα κατασκευή πρέπει να χρησιμοποιείται χάλυβας ή κράματα αλουμινίου.ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 12Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης(5) (6)Για τη συναρμολόγηση ορθοστατών και ζυγώματος στο εργοτάξιο πρέπει να χρησιμοποιούνται κοχλίες ως στοιχεία σύνδεσης.(7)Στα ζυγώματα και στους προβόλους πρέπει να εφαρμόζεται αρνητικό βέλος.(8)Για τη φέρουσα κατασκευή των γεφυρών σήμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται κοίλες διατομές ή σύνθετα δομικά στοιχεία κοίλης διατομής με αμβλυμμένες γωνίες (r = 50 mm).(9)3.6.3Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των φερόντων στοιχείων της κατασκευής.Το χρώμα του μεταλλικού μέρους της γέφυρας ή του προβόλου γίνεται φαιό αλαμπές (περίπου το χρώμα γαλβανισμένης επιφάνειας) εκτός αν αλλιώς αιτιολογημένα ορίσει και εγκρίνει η αρμόδια Υπηρεσία.Aποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας3.6.3.1 Πλευρικές αποστάσεις Η απόσταση του ορθοστάτη της γέφυρας σήμανσης από την εμπρόσθια όψη του χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50 m και πότε μικρότερη από 1,00 m. (Σχήμα 5). 3.6.3.2 Ελεύθερο ύψος Η απόσταση μεταξύ του κάτω άκρου των πινακίδων/σηματοδοτών και της επιφάνειας του σταθεροποιημένου οδοστρώματος πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 5,50 m (βλέπε Σχήμα 5).ΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 13Έκδοση : 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης Σχήμα 5: Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας γέφυρας σήμανσης Οι αναγραφόμενες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται**** βλ. ΟΜΟΕ-Δ, Παράρτημα ΙΝΑΜΑ ΑΕ/TEYXOS6/MEROS4/ALL CHAPTERS.DOC/XAΣελίδα 14Έκδοση: 2010 Γενική Γραμματεία Δημοσίων ΈργωνΟδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης3.6.4Παραδοχές φορτίσεων3.6.4.1 Μόνιμα φορτία (1)Το ίδιο βάρος της κατασκευής προσδιορίζεται κατά DIN 1055. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα βάρη των ηλεκτρικών καλωδίων και των μικροσυνδέσμων π.χ. στις ενώσεις, με κατάλληλες προσαυξήσεις.(2)Με την προϋπόθεση ότι δε θα προκύψουν δυσμενέστερες καταπονήσεις από τις διαστάσεις και τα φορτία εφαρμογής, ισχύουν οι ακόλουθες τιμές: (α)για πινακίδες ύψος ισοδύναμης επιφάνειαςh = 4,00 mισοδύναμα φορτία για: οπισθοανακλαστικές πινακίδες εξωτερικά φωτιζόμενες πινακίδεςg = 0,2 kN/m2εσωτερικά φωτιζόμενες πινακίδες (β)g = 0,2 kN/m2 g = 0,5 kN/m2για πινακίδες μεταβλητής ένδειξης: ύψος ισοδύναμης επιφάνειαςh = 1,5 mισοδύναμο φορτίοg = 1,0 kN/m2(3)Τα υπόψη ισοδύναμα φορτία περιλαμβάνουν τα φορτία των κατά περίπτωση στοιχείων στερέωσης.(4)Η ισοδύναμη επιφάνεια ορίζεται ως συνεχής ζώνη υπεράνω του σταθεροποιημένου οδοστρώματος. Απόκλιση από τον κανόνα αυτό θα υπάρχει όταν η θεώρηση μικρότερων επιφανειών μεμονωμένων πινακίδων δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους ελέγχους. Σε φορείς προβόλου δίδυμου (πεταλούδα) μορφής Τ τέτοια περίπτωση θα ήταν η θεώρηση φόρτισης μόνο του ενός προβόλου.(5)Η οριζόντια και η κατακόρυφη διάταξη των πινακίδων/σηματοδοτών πρέπει να καθορίζεται στην μελέτη.3.6.4.2 Μη μόνιμα φορτία 3.6.4.2.1Φορτία ανέμου (1)Εφόσον με βάση τις πραγματικές διαστάσεις δεν προκύπτουν μεγαλύτερες καταπονήσεις, ισχύουν τα φορτία που προκύπτουν με βάση τις ισοδύναμες επιφάνειες της 3.6.4.1.(2)Για τον υπολογισμό της οριζόντιας ανεμοπίεσης w που εφαρμόζεται κάθετα στην προσβαλλόμενη επιφάνεια ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στον EC1 και όπως αυτά αναθεωρούνται στα κεφάλαια Physical performance και Verification of Deflections και στο Annex C της CEN/TC226WG3. Η τελική τιμή εφαρμογής του w θ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.